De specialisten van ABAB Accountants en Adviseurs zijn volledig op de hoogte van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in uw markt. Zij adviseren en ondersteunen u proactief. Zo helpen wij u om het beste uit uw onderneming te halen.

Markten

 • Ondernemer en adviseur actief in de bouw en vastgoed

  Bouw en vastgoed

  Na jaren van krimp zit er weer groei in de bouwsector. Met name de vraag in de (nieuwbouw)woningmarkt trekt aan. Toch blijft de branche conjunctuurgevoelig.

 • Ondernemer en adviseur in de detailhandel

  Detailhandel

  Tijden veranderen. De detailhandel moet zich continu aanpassen aan de veranderende eisen van consumenten op het gebied van winkels en winkelen.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek over de agrarische sector

  Agro

  De agrosector is in beweging. Onze adviseurs signaleren proactief bedrijfseconomische en innovatiekansen en ondersteunen u op elk vlak.

 • Adviseurs en ondernemers in gesprek over financiele dienstverlening

  Financiële dienstverlening

  De financiële dienstverleningssector veranderde de laatste jaren sterk. Draait de economie slechter, dan ontstaat er een steeds sterkere behoefte aan zekerheid.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek in een groothandel

  Groothandel

  De groothandel heeft een belangrijke plaats in onze economie. Zoals in elke branche is ook hier de prijsdruk voelbaar, al blijkt het buitenland vaak een interessante afzetmarkt.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek over horeca

  Horeca en recreatie

  De horeca profiteert van de aantrekkende economie. Het aantal mensen dat buiten de deur recreëert en dineert neemt weer toe.

 • Ondernemers en adviseurs in gesprek in de industrie

  Industrie

  De Nederlandse industrie kenmerkt zich door haar innovatieve karakter. De internationale concurrentie neemt toe en de afnemers stellen steeds hogere eisen.

 • Kinderen in de kinderopvang

  Kinderopvang

  De kinderopvangsector heeft roerige jaren achter de rug. De aantrekkende economie en aangekondigde overheidsmaatregelen zorgen voor een positieve stimulans.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek in kunsthal

  Kunst en cultuur

  De kunst- en cultuursector is volop in beweging. De subsidiemogelijkheden nemen af en dus gaan culturele instellingen op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

 • Ondernemer en adviseur in gesprek over logistiek

  Logistiek en transport

  De logistiek- en transportsector richt zich onder andere op het realiseren van schaalvergroting, verdere internationalisering en duurzaamheid.

 • Mensen in de non profit sector in gesprek

  Non-profit

  In de non-profit sector staan de budgetten onder druk, terwijl de eisen steeds hoger worden.

 • Kinderen in de klas in het onderwijs

  Onderwijs

  De onderwijssector vervult een belangrijke rol in onze samenleving en speelt continu in op maatschappelijke, culturele en didactische ontwikkelingen.

 • Adviseur en ondernemer in gesprek over retail

  Retail

  In de retailsector staan de marges al enige tijd onder druk. De marktomstandigheden en veranderend consumentengedrag vragen om een nieuwe manier van ondernemen.

 • tuinbouw kas

  Tuinbouw

  De Nederlandse tuinbouwsector kent grote diversiteit, is dynamisch en heeft een sterke focus op innovatie. Daarnaast spelen duurzaamheid en welzijn een belangrijke rol.

 • Ondernemer en adviseur over zakelijke dienstverlening

  Zakelijke dienstverlening

  In de zakelijke dienstverlening nemen prijsdruk en concurrentie toe. Dit vraagt om een onderscheidende aanpak.

 • Artsen en adviseur in gesprek over de zorg

  Zorg en welzijn

  In de zorgsector leeft de discussie rond kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid volop. Steeds meer innovaties en nieuwe zorgconcepten vinden hierdoor de weg naar deze sector.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan