De belangrijkste cijfers in 2024 voor uw pensioen

6 december 2023
Artikel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels voor alle soorten van loon, waaronder pensioen voor 2024 bekendgemaakt. De cijfers zijn onder voorbehoud van de definitieve vaststelling in wet- en regelgeving. We zetten de belangrijkste cijfers voor pensioen in 2024 voor u op een rij.

Portretfoto van Petra Bitter
Neem contact op met:
Petra Bitter Pensioenadviseur
Mensen in overleg over het pensioen

De AOW-franchise in 2024

De AOW-franchise is het salaris waarover uw werknemer geen pensioen opbouwt in uw pensioenregeling . Uw werknemer ontvangt bij pensionering immers een AOW-uitkering als basisinkomen. De AOW-franchise kan op verschillende methoden zijn gebaseerd. De meest voorkomende methoden ziet u in onderstaande tabel. Twijfelt u over welke franchise voor uw pensioenregeling geldt? Vraag het dan aan onze pensioenadviseurs.

Lees meer over de diensten van ABAB Pensioenadvies.

 

AOW Franchise 2023 2024
Middelloon € 16.322  € 17.545
Eindloon € 18.470  € 19.853
Witteveen € 17.488  € 18.798
     

Onder de Wet toekomst pensioenen is het mogelijk een verlaagde AOW-franchise te hanteren, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de fiscaal maximale pensioenpremie.

Verlaagde AOW-franchises onder WTP 2023 2024
Vlakke premie tot 27,216%  € 13.033                                              € 14.009                                               
Vlakke premie tussen 27,216% en 28,608%  € 14.714                                                 € 15.816                                               

 

Het maximaal pensioengevend jaarsalaris

Pensioen opbouwen levert fiscaal voordeel op, omdat er nu nog geen belasting wordt afgedragen over de premies voor dit ‘salaris voor later’. De wetgever heeft bepaald dat dit fiscale voordeel tot een maximaal pensioengevend salaris geldt. Boven dat salaris mag er geen aanvullend pensioen opgebouwd worden in een regeling via de werkgever. Het kan zijn dat in uw pensioencontract een lager maximaal pensioengevend jaarsalaris is afgesproken. Neem contact op met uw adviseur voor de hoogte van het nieuwe pensioengevende jaarsalaris.

  2023 2024
Fiscaal maximaal pensioengevend salaris € 128.810  € 137.800

 

Het ANW-hiaatpensioen 2024

Het ANW-hiaatpensioen is een pensioenuitkering die bij overlijden van de werknemer tot uitkering komt. Het is een bruto uitkering tot de AOW-leeftijd van de partner en deze komt bovenop het verzekerde partnerpensioen uit de pensioenregeling. De hoogte van de verzekerde uitkering is vaak gelijk aan de wettelijke ANW-uitkering exclusief tegemoetkoming. Ook hier kan echter een afwijkend bedrag van toepassing zijn. Onze pensioenadviseur kan u hier meer over vertellen.

  2023 2024
ANW-hiaat pensioen, bruto uitkering per jaar € 17.859 € 19.080

 

Het WIA-grenssalaris

Voor de WGA-hiaatverzekering en de WIA-excedentverzekering is het WIA-grenssalaris van belang. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat uw werknemer minder hard terugvalt in inkomen bij arbeidsongeschiktheid  (na de Ziektewet-periode).  Tot het WIA-grenssalaris zorgt de WGA-hiaatverzekering voor deze aanvullende uitkering. Met een WIA-excedentverzekering wordt de aanvullende uitkering voor het inkomen boven het grenssalaris verzekerd.  Er zijn enkele verzekeraars die licht afwijken van het hieronder genoemde WIA-grenssalaris.

  2023 2024
WIA grenssalaris € 66.956 € 71.628

 

Wat kunnen onze pensioenadviseurs voor u betekenen? 

  • Voor u als werkgever: inrichten, wijzigen en beheren van collectieve pensioenregelingen met deskundig advies, gericht op heldere communicatie, risicobeheer en verplichtingen.
  • Voor u als ondernemer: ontvang persoonlijk pensioenadvies, afgestemd op uw unieke financiële situatie en toekomstplannen, en profiteer van op maat gesneden pensioenoplossingen. 
  • Voor beide: begeleiding bij de verplichte invoering van een gelijke pensioenregeling voor payrollwerknemers en professionele pensioencommunicatie, conform de Wet Pensioencommunicatie. En begeleiding omtrent de Wet Toekomst Pensioenen met altijd de meest gedetailleerde informatie over de gevolgen. 
  • Financieel inzicht met de Financiële Foto, inclusief een grondige analyse van inkomsten, uitgaven en vermogen.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over uw pensioen of over het pensioen van uw medewerkers? Neem contact op Petra Bitter, pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647255 of stuur Petra een e-mail.

Wilt u meer weten over uw pensioen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Petra
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu