Pensioenadvies voor werkgevers

Pensioenadvies voor werkgevers richt zich op het inrichten, wijzigen en beheren van uw collectieve pensioenregeling én de communicatie naar uw medewerkers. Dit brengt de nodige risico’s en verplichtingen met zich mee en vraagt daarom om specifieke kennis en expertise.

Een goede pensioenregeling is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw medewerkers. Het zorgt voor aanvullend inkomen voor hun oude dag, bij arbeidsongeschiktheid of in geval van overlijden. Als werkgever kunt hiermee medewerkers nog sterker binden aan uw organisatie.

Tegelijkertijd zijn pensioenen  complex en onderhevig aan continu veranderende wet- en regelgeving.

De pensioenadviseurs van ABAB Pensioenadvies beschikken over de juiste kennis en ervaring om deze complexe materie helder en transparant te maken. Daarbij kijken wij niet alleen naar de huidige financiële situatie, maar ook naar de toekomst van uw onderneming. De pensioenregeling moet namelijk betaalbaar zijn én blijven.

Bouwen op een goed fundament

Om tot een goede pensioenregeling te komen, moet u de juiste keuzes maken. Welk soort regeling past het best bij uw organisatie en met welke pensioenuitvoerder gaat u een overeenkomst aan? Iedere regeling heeft voor- en nadelen. Daarnaast kunt u als werkgever vaak zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder u deze regeling wilt onderbrengen. In een aantal gevallen moet u als werkgever het pensioen bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onderbrengen. Wij wijzen u op de mogelijkheden en mogelijke valkuilen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Om te bepalen welke regeling bij uw organisatie past inventariseren we alle relevante aspecten en  - indien aanwezig - uw bestaande regeling.

 • Hoe is uw personeelsbestand opgebouwd qua leeftijd?
 • Wat is uw huidige financiële situatie?
 • Hoe groot is uw budget?
 • Wat zijn de fiscale en juridische kansen en risico’s?
 • Wat is actuele wet- en regelgeving?
 • Welke trends en ontwikkelingen op pensioengebied zijn er?

Op basis van de uitkomst van de inventarisatie geven wij een toegespitst advies over een nieuwe pensioenregeling.

Besparen door risicobeperking

Inventariseren of de bestaande regeling nog bij uw organisatie past, kan zeer interessant zijn. Door veranderende omstandigheden of regelgeving is het mogelijk dat u tegen lagere kosten of gunstigere voorwaarden een pensioenovereenkomst kunt aangaan. Ook het beter afdekken van risico's kan een besparing opleveren.

Zorg- en communicatieplicht

Op basis van de Wet pensioencommunicatie bent u als werkgever verantwoordelijk voor het creëren van pensioenbewustzijn bij medewerkers. Het uw taak om tijdig en duidelijk over de pensioenregeling en wijzigingen te communiceren zodat medewerkers weten welke mogelijkheden er zijn en daarin een goede keuze kunnen maken. Deze zorgplicht is ook expliciet in het Burgerlijk Wetboek en de Pensioenwet opgenomen. Wij ondersteunen u bij de praktische invulling van de zorgplicht met onze pensioencommunicatie.

Verder biedt ABAB Pensioenadvies voor werkgevers advies en ondersteuning bij:

 • due diligence voor pensioen bij fusies en overnames;
 • verlengen van de collectieve pensioenregeling;
 • onderzoek naar cao- en bedrijfstakpensioenfondsen;
 • budgettering en calculatie ten behoeve van pensioen;
 • OR-trajecten zoals instemmingsaanvragen;
 • harmonisatie van pensioenregelingen;
 • beheer van de collectieve pensioenregeling;
 • (collectieve) waardeoverdracht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over pensioen voor werkgevers? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over pensioenadvies voor werkgevers? Neem contact met ons op!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan