Tips voor compensatie bij de transitie naar nieuw pensioenstelsel

27 november 2023
Artikel

De overstap naar een nieuw pensioenstelsel zorgt ervoor dat oudere medewerkers een lager pensioenresultaat behalen. U moet dat compenseren met een regeling om te zorgen voor een eerlijk pensioen voor al uw medewerkers. Welke opties heeft u voor die compensatie?

Twee vrouwen overleggen achter laptop

Huidige of nieuwe pensioenregeling?

Met de komst van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moet u een keuze maken. Maakt u gebruik van een overgangsregeling of stapt u direct over naar een nieuwe regeling? Veel werkgevers kiezen voor de eerste mogelijkheid: de eerbiedigende werking. Dat wil zeggen dat medewerkers die in dienst zijn hun bestaande pensioenregeling houden, waarbij de premiehoogte leeftijdsafhankelijk is. Nieuwe medewerkers krijgen wel een nieuwe regeling. Bij zo’n nieuwe regeling moeten alle premies gelijk zijn (flatrate-premie). Zowel de overgangsregeling als een volledig nieuwe regeling hebben voor- en nadelen.

Voordelen en nadelen

Als u met twee verschillende pensioenregelingen gaat werken, bestaand naast nieuw, is de communicatie naar zittende medewerkers eenvoudig: alles blijft hetzelfde. En u hoeft oudere medewerkers niet te compenseren. Bij een nieuwe regeling moet u veel tijd besteden aan de uitleg ervan en u moet medewerkers compenseren. Maar ook de oude regeling handhaven, heeft nadelen. Er ontstaat een ongelijke situatie tussen bestaande medewerkers en nieuwe. Ook beperkt u de arbeidsmobiliteit van oudere medewerkers. En de administratieve uitvoeringskosten worden hoger, omdat u de regelingen beide moet laten uitvoeren. Die nadelen zijn er bij een volledig nieuwe regeling weer niet.

Een impactanalyse geeft inzicht

Wat is nu wijs voor uw organisatie? Een impactanalyse is nodig om daar antwoord op te geven. De grootte van uw organisatie, de leeftijdsopbouw, de financiële situatie en plannen voor de toekomst, enzovoort zijn allemaal relevant voor het maken van een goede keuze.

Compenseren pensioenresultaat

Als de uitkomst van de impactanalyse laat zien dat het verstandig is om de overstap naar volledig nieuwe regeling voor alle medewerkers te maken, dan moet u nadenken over de compensatie van (oudere) medewerkers. Zij gaan inleveren op hun pensioenresultaat door de zogeheten flatrate-premie. De pensioenpremie is voor iedere werknemer gelijk en blijft ook gelijk tijdens het werkzame leven. Er is dus geen sprake van groei van de premiehoogte.

Wij zien twee opties om te compenseren, namelijk compenseren met extra pensioenpremie of compenseren met extra brutoloon.

Compenseren met extra pensioenpremie

U kunt een werknemer een extra pensioenpremie toekennen. Die compensatie moet dan wel uiterlijk 2038 afgerond zijn. Dus binnen veertien jaar moet u het tekort compenseren. Hoe later u begint hoe minder tijd u overhoudt. Het korte tijdsbestek zorgt voor een exponentiele stijging van de pensioenlasten: 30% of meer. Bovendien bent u wettelijk verplicht om alle medewerkers te compenseren, ook nieuwe. Voor de gemiddelde mkb-organisatie is dit geen aantrekkelijke optie.

Compenseren met extra brutoloon

Een alternatief is compenseren via extra loon. U stelt individueel een extra arbeidsbeloning vast. Voordeel is dat u niet aan iedereen een (gelijke) compensatie hoeft te geven. Het gaat om een individuele afspraak. Bovendien is de compensatieduur niet beperkt tot veertien jaar, omdat het om een loonafspraak gaat. Door die langere duur, kunt u de compensatielasten langer spreiden.

Een nadeel is dat medewerkers weinig pensioen opbouwen. De compensatie vloeit immers voort uit een lagere spaarpremie voor pensioen dan voorheen. Door als default (opt-out) de looncompensatie door te laten storten naar de pensioenuitvoerder, kan dit nadeel voor een groot deel worden ondervangen. De compensatie wordt dan immers automatisch ingezet voor de pensioenopbouw.

Laat u goed adviseren

Het mag duidelijk zijn, het is niet altijd eenvoudig om een keuze te maken. Blijft u (gedeeltelijk) bij het oude of stapt u volledig over naar een nieuwe pensioenregeling. Onze pensioenadviseurs helpen u bij die keuze. Met een impactanalyse wegen we alle opties zorgvuldig af voor de specifieke situatie van uw organisatie. Aan de hand daarvan geven we concreet advies. Ook de uitvoering nemen we graag uit handen.

Meer informatie

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de opties die u voor een pensioenregeling heeft? Wij vertellen u er graag over. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan