Disclaimer

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met ABAB. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een accountant, belastingadviseur, jurist, consultant of andere deskundige van ABAB. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

Rechten

De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij ABAB, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van ABAB niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. ABAB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. ABAB is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die ABAB niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door ABAB uitgesloten.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18053764. De vennootschappen binnen de ABAB Groep zijn statutair gevestigd in Tilburg.