Artikelen

496 artikelen
 1. Artikel

  Inhuur van zelfstandigen/wet DBA

  De eerste contouren van de nieuwe wetgeving voor de inhuur van zzp’ers worden langzamerhand duidelijk.
 2. Artikel

  LKV voor doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

  Op dit moment kunnen werkgevers maximaal drie jaar het zogenoemde loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor werknemers met een arbeidsbeperking. 
 3. Artikel

  Wijzigingen premieheffing werknemersverzekeringen

  Ook op het gebied van premieheffing werknemersverzekeringen verandert er per 2020 het een en ander. Een overzicht.
 4. Artikel

  Werkkostenregeling

  De werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2020 op een aantal punten gewijzigd.
 5. Artikel

  Invoering minimumkapitaal voor banken en verzekeraars

  Per 1 januari wil het kabinet voor banken en verzekeraars een minimumkapitaalregel invoeren, om zo een gelijkere behandeling van eigen en vreemd vermogen te bewerkstelligen.
 6. Artikel

  Wijziging van de rol van substance-eisen

  In de vennootschaps- en dividendbelasting geldt voor bepaalde antimisbruikbepalingen dat deze niet van toepassing zijn als wordt voldaan aan zogenaamde substance-eisen.
 7. Artikel

  Verruiming vrijstellingen voor overheidsondernemingen

  Sinds 1 januari 2016 zijn zowel directe als indirecte overheidsondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
 8. Artikel

  Beperking liquidatieverliesregeling

  De regering wil de huidige liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting op een aantal punten aanpassen.
 9. Artikel

  Rekening-courantmaatregel

  Het kabinet wil excessief lenen van aanmerkelijkbelanghouders bij de eigen bv tegengaan en heeft daarvoor een specifieke maatregel uitgewerkt.