Artikelen

886 artikelen
 1. Artikel
  30 januari 2023

  Verzoek uitstel renseigneringsverplichting mogelijk

  Betaalde u in 2022 bedragen aan natuurlijke personen die niet bij u in dienst zijn? Dan moet u deze bedragen uiterlijk 31 januari 2023 doorgeven aan de Belastingdienst of uitstel aanvragen.
 2. Artikel
  24 januari 2023

  Geen btw op de factuur? Let op de renseigneringsverplichting!

  Per 2022 moet u informatie over uw uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren bij de Belastingdienst, behalve als de dienstverrichter een factuur met btw uitreikt.
 3. Artikel
  23 januari 2023

  Let op: consequenties wijziging heffingstijdstip aandelenoptierechten voor internationale werknemers

  Op 1 januari 2023 trad de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten in werking. Deze wet leidt internationaal tot extra aandachtspunten.
 4. Artikel
  19 januari 2023

  Bezwaar tegen WOZ-waarde bedrijfspand

  Over gebouwen mag slechts afgeschreven worden tot de bodemwaarde. Deze wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan betekenen dat u niet kunt afschrijven op uw pand.
 5. Artikel
  19 januari 2023

  Afschrijfbeperking tuinkassen en vrijstelling OZB

  In geval van twijfel over de juistheid van de taxatie is het verstandig om bezwaar te (laten) maken en te vragen om een hertaxatie van het onroerend goed.
 6. Artikel
  19 januari 2023

  Waardemutatie na peildatum van invloed op uw WOZ-waarde

  Als de WOZ-waarde van uw onroerend goed na de peildatum wijzigt, heeft dit toch invloed op uw WOZ-waardering.
 7. Artikel
  17 januari 2023

  Dividend uitkeren naar privé?

  Wanneer u vermogen vanuit uw bv naar privé wilt overhevelen, dan kan dit door middel van een dividenduitkering. Houd daarbij wettelijke regels in de gaten.
 8. Artikel
  17 januari 2023

  CBS vragenlijst ontvangen: is invullen verplicht?

  Heeft u als ondernemer een vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontvangen? Meestal bent u verplicht deze in te vullen.
 9. Artikel
  16 januari 2023

  Circulair ondernemen: van waarde creëren naar waarde behouden

  Waarde creëren is het doel van ondernemen. Iets toevoegen in de keten. In de circulaire economie komt dit op de tweede plaats. Daar ligt de focus op waarde behouden. Maar hoe maakt u die omslag?