Duurzaam inzetbaar en eerder uittreden: MDIEU

Gezond doorwerken én inzicht in pensioen

Via de MDIEU ondersteunt de overheid u om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast maakt de subsidie het mogelijk om oudere werknemers die zwaar werk doen eerder te laten stoppen. Wilt u weten hoe u goed gebruik kunt maken van deze subsidie? Onze pensioen- en HX-adviseurs zorgen ervoor dat uw MDIEU-projecten écht resultaat opleveren.

Wat is MDIEU?

Per 1 juli 2023 is er de Wet toekomst Pensioenen (Wtp). In deze wet wordt onder andere het langer doorwerken geregeld. Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen, heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen die dit mogelijk maken. Een van deze maatregelen is de beschikbaarheid van de subsidie Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) voor individuele werkgevers. 

In 2024 kunt u MDIEU aanvragen van:

  • 2 april - 26 april 2024
  • 2 september - 27 september 2024

MDIEU en het pensioen van uw werknemers

De overheid vindt het belangrijk dat werkenden beter weten wat hun financiële situatie is als zij stoppen met werken. Daarom richt de MDIEU zich op de volgende activiteiten:

  • het versterken van inzicht van uw werknemers in hun financiële toekomstplanning;
  • het bevorderen van inzicht in de effecten op inkomen en pensioen van beslissingen rondom eerder uittreden. Doel is dat uw werknemers zo eerder en betere keuzes kunnen maken.

U kunt dus subsidie aanvragen voor financiële adviesgesprekken en activiteiten op het gebied van pensioenplanning. Onze pensioenadviseurs gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

MDIEU en de duurzame inzetbaarheid van werknemers

Het wordt steeds belangrijker dat werknemers gezond en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ook als zij zwaar werk doen. Daarom zet de overheid via de MDIEU sterk in op het stimuleren van activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden en kennis.

Via de MDIEU-regeling kunt u subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

  1. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  2. het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap;
  3. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit;
  4. het bevorderen van bewustwording bij uw werknemers, zowel op het gebied van duurzame inzetbaarheid als het nemen van eigen regie met betrekking tot hun loopbaan.

Heeft u plannen voor een MDIEU-project, dan kunnen onze HX-adviseurs u hierbij ondersteunen. In samenwerking met een pensioenadviseur starten we met het maken van een bedrijfsscan om de huidige situatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen, inclusief knelpunten. Op basis hiervan bepalen we welke activiteiten nodig zijn om deze knelpunten op te lossen. Daarnaast ondersteunen we u desgewenst bij de uitvoering. Zo zorgen we ervoor dat uw MDIEU-project daadwerkelijk resultaat oplevert.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De MDIEU biedt een subsidiebedrag dat gelijk is aan 50% van de subsidiabele kosten, waarbij het minimale subsidiebedrag € 75.000 is. Er is geen maximumbedrag vastgesteld, zolang de kosten redelijk zijn in verhouding tot de verwachte impact. 

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Om subsidie aan te vragen, moet u eerst een analyse (laten) maken van de knelpunten waarmee uw bedrijf te maken heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In het projectplan geeft u vervolgens aan welke activiteiten u wilt uitvoeren om deze knelpunten op te lossen. Het MDIEU-traject vereist diverse expertises, variërend van het maken van een goede knelpuntenanalyse tot het vormgeven van activiteiten en trainingen voor duurzame inzetbaarheid. Bij eerder uittreden moet u ook beschrijven hoe u de pensioenvoorziening gaat organiseren.  

Meer weten over de stappen die u moet zetten op weg naar een zinvol MDIEU-traject? 

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over de MDIEU-regeling, zowel op het gebied van eerder uittreden als duurzame inzetbaarheid?

Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail of Joost Snoeijen, HX-adviseur, via telefoonnummer 040-2942602 of stuur Joost een e-mail.

Download whitepaper

Het MDIEU subsidie stappenplan

De weg naar écht duurzame inzetbaarheid
Download het gratis MDIEU-stappenplan.
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan