Bereid uw onderneming voor op de Wtp met een impactanalyse

27 februari 2024
Artikel

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is sinds 1 juli 2023 van kracht. Voor alle bestaande regelingen geldt een overgangstermijn tot 2028. Het kan echter financieel nadelig uitpakken als u wacht met het aanpassen van uw bestaande regeling. Dit kan tot hogere pensioen- en/of compensatielasten leiden. Ontdek hoe een impactanalyse u kan helpen. 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Man en vrouw in gesprek over de impactanalyse

Overgangsregime Wet toekomst pensioenen

Voor bestaande, verzekerde pensioenregelingen met een stijgende premie is het mogelijk om de bestaande regeling te behouden en door te laten lopen na 1 januari 2028. Dit geldt voor bestaande werknemers zijn die op 1 januari 2028 in dienst zijn. Voor nieuwe werknemers die voor die datum in dienst treden is het ook mogelijk om mee te gaan in de bestaande regeling. Medewerkers die vanaf 1 januari 2028 starten moet u dan wel een nieuwe pensioenregeling aanbieden. Waarbij u voldoet aan de regels uit de Wet toekomst pensioenen.

Let op: dit geldt niet voor regelingen die verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds lopen. Pensioenfondsen mogen geen gebruikmaken van het overgangsrecht en moeten daarom vóór 2028 de transitie hebben doorgevoerd.

De beste keuze voor uw onderneming

Als werkgever lijkt het dus het makkelijkste om alles te laten doorlopen tot 1 januari 2028 om vervolgens een nieuwe regeling voor nieuwe werknemers te starten. Maar is dat voor uw onderneming de beste strategie? Nee! In veel gevallen kan dit voor uw onderneming financieel nadelig uitpakken. Zo kan wachten tot 2028 tot hogere pensioen- en compensatielasten leiden.

Bepaal uw strategie

Om te bepalen wat voor u de beste strategie is, is het belangrijk om nu al keuzes te maken. U moet goed nadenken over een aantal vragen:

- Is het gunstig om gebruik te maken van de overgangsperiode? En hoelang duurt voor uw organisatie die overgangsperiode?

- Hoe gaat u om met de regeling voor bestaande en nieuwe medewerkers? Is er een verschil?

- Met welk percentage gaat u rekenen bij een nieuwe regeling?

- Gaat u werken met een opbouwende staffel? Of biedt u een vast premiepercentage?

Er is geen handige formule voorhanden op grond waarvan u kunt bepalen welke strategie in uw situatie het gunstigst is. Dit is afhankelijk van uw regeling, het personeelsbestand, uw pensioenambitie en de ontwikkeling van de onderneming. Deze componenten zijn per onderneming verschillend en dus ook de impact van de nieuwe wet en de strategie die daarbij past.  

Maak een impactanalyse

Wij kunnen u helpen bij het bepalen van uw strategie. We maken we daarvoor een financiële impactanalyse. Hierin berekenen de effecten van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door voor uw onderneming. Hierbij houden we rekening met de ontwikkeling van uw werknemersbestand en uw onderneming. Komen er nieuwe werknemers bij of juist niet? En hoe oud zijn de nieuwe werknemers dan gemiddeld? Komen er alleen jonge werknemers bij of bent u juist op zoek naar werknemers met meer werkervaring? 

Scenario’s impactanalyse

In een impactanalyse bepalen we een aantal scenario’s. We rekenen met een vast percentage voor alle werknemers én alleen voor nieuwe werknemers. De scenario’s zijn bijvoorbeeld:

  • Wat als u de huidige pensioenregeling aanhoudt voor alle huidige medewerkers?
  • Is het slim om een budget-neutrale omzetting  toe te passen na verloop van tien jaar?
  • Hoe zorgt u ervoor dat u een 21-jarige nieuwe werknemer een gelijkwaardig pensioen laat opbouwen?

U ziet per scenario wat deze keuze voor uw onderneming financieel betekent. U krijgt inzicht in de reguliere pensioenpremie en de eventuele compensatiekosten. Hiermee kunt u voor uw onderneming een gedegen en onderbouwde keuze maken hoe u met de Wtp wilt en kunt omgaan.

Pensioenbeleid voor de toekomst

Op grond van de impactanalyse kunt u dus uw pensioenbeleid voor de toekomst bepalen. En dit kan dus anders zijn dan uw huidige pensioentoezegging. Een wijziging van de toezegging moet u aan uw werknemers voorleggen. Als u een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, moet u deze op tijd in het proces betrekken. Door het maken van een impactanalyse maakt u de gevolgen voor u, maar ook voor uw werknemers inzichtelijk. En deze kunnen vervolgens per werknemer verder uitgewerkt worden. Zo zorgt u voor begrip en snellere acceptatie.

Voor meer informatie download het stappenplan | Wijzigen pensioenregeling en de rol van de ondernemingsraad

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie over het maken van een impactanalyse? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over een impactanalyse? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan