"De gezondheid van uw onderneming bevorderen door uitdagingen te transformeren in uitkomsten. Daarvoor zijn wij in 1924 opgericht en dat is nog altijd ons bestaansrecht. Wij helpen uw dromen waar te maken en ontzorgen u door u bij te staan met raad en daad.

Onze professionals zijn vertrouwenspersoon, probleemoplosser en coach ineen. Samen kijken wij naar de beste oplossing voor een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering. Zo maken wij in nauwe samenwerking met u ook moeilijke momenten memorabel."

Ronald Meijers & Hans Scholten
Raad van bestuur

Verlengstuk van uw onderneming

Wij zijn het verlengstuk van uw onderneming. Wij werken niet alleen vóór u, maar vooral ook mét u. Hoogstaande dienstverlening staat of valt immers met samenwerking tussen u als opdrachtgever en ons als adviseurs. Wij komen met relevante kennis en nemen taken uit handen, zodat u zich kunt richten op waar u goed in bent: ondernemen. Met ons haalt u het beste uit uzelf en uw onderneming.

Bourgondische Betrouwbaarheid

Op ons kunt u rekenen. Betrouwbaarheid staat vanzelfsprekend voorop. En we maken hard werken ook graag wederzijds aangenaam: plezier is een belangrijke energiebron.

Beweging bevorderen

Waar wij zijn, ontstaat energie. We willen begrijpen wat goed gaat en waarom, voordat we ons richten op het verbeterpotentieel. Met onze uitgebreide kennis en ons lef om ook lastige vragen te stellen, zorgen we er samen voor dat uw onderneming in beweging blijft.

Innovatief en multidisciplinair

Wij hebben een breed scala aan specialisten in huis en werken daarnaast duurzaam samen met partners. Zo jagen we innovatie aan en blijven we ons bewust van de grenzen van onze eigen kracht. Wij werken samen in multidisciplinaire marktcellen, zodat we niet alleen verstand hebben van ons vak, maar ook van uw sector en context.

Van betekenis

Als ondernemer wilt u ertoe doen. Voor klanten, medewerk(st)ers, aandeelhoud(st)ers, de omgeving en de samenleving. Daar heeft u vaak hulp bij nodig. Met specifieke kennis, maar ook met inzicht en advies over de stand van uw onderneming. Of het nu om mensen, financiën of rechten en plichten gaat. Dat vraagt om een business partner die u als ondernemer helpt ertoe te doen, juist door zelf van betekenis te zijn.

Referenties

Benieuwd waarom onze klanten voor ons gekozen hebben? Ze vertellen het zelf in onze referentieverhalen.

Raad van bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit en het functioneren van ABAB en de verbonden vennootschappen. Hiervoor formuleert en implementeert het bestuur een strategie, gericht op de lange termijn, rekening houdende met onder andere het publiek belang, de maatschappelijke opvattingen, cultuur- en gedragsbepalende factoren, actuele wet- en regelgeving, branche specifieke en technologische ontwikkelingen, marktdynamiek, het bedrijfsmodel en risicobeleid.

ABAB heeft een tweehoofdige raad van bestuur:

  • mr. S.R.C.  (Ronald) Meijers, voorzitter raad van bestuur
  • drs. J.V. (Hans) Scholten RA, lid raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de RvC een werkgeversrol naar het bestuur. Uitgangspunten voor de RvC zijn het publiek belang, de kwaliteit en onafhankelijkheid van de organisatie. Deze factoren staan centraal bij de toetsing van (strategisch) beleid of te nemen besluiten.

De toezichtrol van de RvC wordt naar eer en geweten vervuld. Daarbij ziet de raad het meerstemmige gesprek - dat vanuit de invalshoeken van de verschillende stakeholders en diverse disciplines gevoerd wordt -  als de basis voor goed toezicht. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als klankbord bij beraad over maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op ABAB.

De raad van commissarissen bestaat uit vijf onafhankelijke leden:

  • drs. A.E. (Arnout) Traas RA, voorzitter raad van commissarissen
  • drs. S.P.I. (Susanne) Lohf, vicevoorzitter raad van commissarissen
  • drs. E. (Ellen) Schuit, lid raad van commissarissen
  • H.J.M. (Richard) Schoones, lid raad van commissarissen
  • drs. R.L.J.C. (Ronald) Snepvangers RA, lid raad van commissarissen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan