Over ABAB

Een persoonlijke sparringpartner voor al uw ondernemingsvraagstukken

"Met onze kennis en expertise bijdragen aan het succes van uw organisatie. Dat staat bij ABAB voorop. Helder advies en praktische ondersteuning die aansluit bij uw doelstellingen. 

Onze betrokken adviseurs kijken met gepaste afstand naar uw onderneming. Om kansen en risico’s te signaleren, maar ook om u af en toe een spiegel voor te houden. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen om uw onderneming sterker, wendbaarder en succesvoller te maken."

mr. S.R.C.  (Ronald) Meijers - voorzitter raad van bestuur
drs. J.V. (Hans) Scholten RA - lid raad van bestuur

Alert

ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en adviesorganisatie. Ondernemers hebben bij ABAB een persoonlijke sparringpartner op wie zij kunnen rekenen bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering. Die kijkt met hen vooruit om tijdig te anticiperen op kansen en uitdagingen. Gespecialiseerde adviseurs leveren daarnaast op maat gesneden advies en ondersteuning. 

Allround

Wij ontzorgen onze klanten met samenstellen van jaarrekeningen, audit en assurance, (internationale) fiscale advisering, juridische advisering, salarisadministratie, payroll advies, HR services, bedrijfskundige advisering, corporate finance, inkomens- en estate planning, pensioenadvisering, ruimtelijke ordening en milieu, mediation, subsidie-advisering, administratieve dienstverlening en vastgoedadvisering.

Uw strategische sparringpartner

Naast de reguliere dienstverlening onderscheidt ABAB Accountants en Adviseurs zich door het unieke concept relatiemanagement.
De relatiemanager is een persoonlijke sparringpartner voor klanten met een brede adviesbehoefte. Als trusted advisor gaat hij regelmatig met u om tafel om te sparren over de stand van zaken en ontwikkelingen. De sparringuren zijn voor onze rekening en daarmee voor u geheel kosteloos.

De relatiemanager signaleert proactief kansen en bedreigingen en is een gesprekspartner met een brede blik. Hij kent u en uw onderneming en is veelal uw eerste aanspreekpunt bij voorkomende vraagstukken. Bij specifieke ondernemingsaspecten waarop u meetbare resultaten wilt boeken, brengt uw relatiemanager u op het juiste moment met de juiste specialist in contact.

Altijd dichtbij

ABAB beschikt over meer dan 90 jaar ervaring en ruim 700 betrokken medewerkers, verspreid over 14 vestigingen. Een persoonlijke relatie en prettige samenwerking staat bij ons voorop. Dat betekent dat onze adviseur dichtbij u staat en ook kennis heeft van ontwikkelingen in uw regio. Wij komen graag naar u toe. Dan zijn we daar waar u onderneemt.

Internationaal

ABAB is onafhankelijk lid van PrimeGlobal. PrimeGlobal is een samenwerkingsverband van ruim 300 onafhankelijke accountantsorganisaties in 90 landen. Dit stelt ons in staat u adequaat advies en ondersteuning te bieden bij grensoverschrijdend zakendoen waar ook ter wereld en daarbij de locale wet- en regelgeving in acht te nemen. Daarnaast is ABAB lid van IFA (International Fiscal Association) en evofenedex.

Referenties

Benieuwd waarom onze klanten voor ons gekozen hebben? Ze vertellen het zelf in onze referentieverhalen.

Raad van bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit en het functioneren van ABAB Accountants en Adviseurs en de verbonden vennootschappen. Hiervoor formuleert en implementeert het bestuur een strategie, gericht op de lange termijn, rekening houdende met onder andere het publiek belang, de maatschappelijke opvattingen, cultuur- en gedragsbepalende factoren, actuele wet- en regelgeving, branche specifieke en technologische ontwikkelingen, marktdynamiek, het bedrijfsmodel en risicobeleid.

ABAB heeft een tweehoofdige raad van bestuur:

  • mr. S.R.C.  (Ronald) Meijers, voorzitter raad van bestuur
  • drs. J.V. (Hans) Scholten RA, lid raad van bestuur

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Daarnaast vervult de RvC een werkgeversrol naar het bestuur. Uitgangspunten voor de RvC zijn het publiek belang, de kwaliteit en onafhankelijkheid van de organisatie. Deze factoren staan centraal bij de toetsing van (strategisch) beleid of te nemen besluiten.

De toezichtrol van de RvC wordt naar eer en geweten vervuld. Daarbij ziet de raad het meerstemmige gesprek - dat vanuit de invalshoeken van de verschillende stakeholders en diverse disciplines gevoerd wordt -  als de basis voor goed toezicht. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als klankbord bij beraad over maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op ABAB.

De raad van commissarissen bestaat uit vijf onafhankelijke leden:

  • drs. A.E. (Arnout) Traas RA, voorzitter raad van commissarissen
  • drs. S.P.I. (Susanne) Lohf, vicevoorzitter raad van commissarissen
  • drs. E. (Ellen) Schuit, lid raad van commissarissen
  • H.J.M. (Richard) Schoones, lid raad van commissarissen
  • drs. R.L.J.C. (Ronald) Snepvangers RA, lid raad van commissarissen