Zo zit het het met de compensatie gemiste pensioeninleg voor uw werknemers

3 januari 2024
Artikel

Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt u als werkgever voor bepaalde keuzes te staan. Stapt u met het complete werknemersbestand over naar een Wtp-regeling met vlakke premie? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw werknemers te compenseren. 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
Pensioen compensatie

In de nieuwe wet is opgenomen dat groepen werknemers die nadeel ondervinden van de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel adequaat en kostenneutraal gecompenseerd moeten worden. Het gaat met name om werknemers in de leeftijdscategorie van 40 tot 55 jaar.

Transitieplan

Bij de transitie met het complete werknemersbestand naar een nieuwe regeling met een vlakke premie, bent u verplicht een transitieplan op te stellen. Hierin neemt u keuzes en berekeningen op, maar ook afspraken over compensatie. Voor het opstellen van dit plan kunt u een pensioenadviseur inschakelen.

Compensatie

Bij pensioenregelingen die (verplicht) zijn ondergebracht bij een pensioenfonds, wordt de meeste compensatie betaald vanuit de buffers van het pensioenfonds. Werkgevers met een verzekerde regeling draaien zelf op voor de compensatielast. De keuze van de compensatievorm en de looptijd hiervan is afhankelijk van het doel dat u nastreeft. Enkele compensatievormen op een rij:

 • Budgetneutraal
  U stelt het huidige budget centraal en zoekt een nieuwe pensioenregeling die na verloop van tijd gemiddeld tot eenzelfde premielast leidt als de huidige regeling. Let op: deze berekening wordt gemaakt exclusief compensatielast voor de mensen die er in de nieuwe regeling op achteruitgaan. Daarna wordt pas de compensatielast berekend. Deze last komt bovenop de pensioenlast. De totale pensioenlast inclusief compensatie na transitie kan in de eerste jaren met wel 25% tot 30% toenemen.
 • Profijtneutraal
  Wilt u de waarde van de oorspronkelijk toegezegde premie gelijkstellen aan de nieuwe regeling? Dan komt u terecht bij een profijtneutrale oplossing. Omdat de opbouw bij een premieregeling gelijk is aan de premie, is het brutoprofijt het uitgangspunt voor de vergelijking van de nieuwe regeling met de oude. Hiervoor is een zogenaamde maatman nodig op basis waarvan de berekening gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een werknemer met de gemiddelde leeftijd binnen het totale werknemersbestand. Bij implementatie van deze nieuwe regeling gaan sommige werknemers (die ouder zijn dan de gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf) erop achteruit qua pensioenresultaat. Zij moeten gecompenseerd worden, wat de totale pensioenlast tijdelijk zal vergroten.
 • Pensioenneutraal
  Bij deze keuze worden de kosten doorgerekend, waarbij de totale pensioenaanspraken van alle werknemers op 100% (of een ander percentage zolang dat adequaat is) uitkomen, zoals in de huidige pensioenregeling. Het gelijkblijvend percentage dat hieruit volgt per werknemer, wordt gemiddeld voor de gehele werknemersgroep. Omdat de uitkomst van het gelijkblijvende percentage voor de oudere werknemers tot een lager pensioen leidt, moeten zij extra gecompenseerd worden.
 • Ambitieneutraal
  In het Pensioenakkoord is vastgelegd dat wordt beoogd een koopkrachtig pensioen van maximaal 75% van het gemiddelde loon na 40 opbouwjaren te realiseren. Dit is door te rekenen naar een nieuw, vlak premiepercentage. Compensatie speelt dan doorgaans niet, omdat de ambitie wordt nagebootst.

Compensatie uitstellen of direct laten ingaan?

U heeft als werkgever daarnaast de keuze uit gestaffelde of gelijkblijvende compensatie. Bij gestaffelde compensatie gaat u pas compenseren op het moment dat een werknemer met zijn nieuwe, vaste premie onder het niveau van de oude stijgende staffel valt. Dat is immers het moment waarop een inlegtekort ontstaat. Het verschil in de percentages van de beschikbare premiestaffel en het nieuwe gelijkblijvend percentage wordt genomen als compensatie.
Wilt u als werkgever toch direct starten met het compenseren van toekomstig te missen pensioeninleg? Dan kunt u een direct ingaande, gelijkblijvende compensatie overeenkomen in de vorm van een vast bedrag of een vast percentage van de pensioengrondslag. De compensatie wordt per werknemer berekend en blijft voor de gehele compensatieperiode gelijk.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het nieuwe pensioenstelsel of de compensatiemogelijkheden voor bestaande werknemers? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu