Nieuws

122 nieuwsberichten
 1. Nieuwsbericht
  11 juli 2017

  Start tijdig met de aanpassing van de pensioenregeling voor 2018

  Vanaf 1 januari 2018 stijgt de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Dit is het gevolg van de stijgende levensverwachting van de Nederlandse bevolking.
 2. Nieuwsbericht
  11 juli 2017

  Geen voorafgaande zekerheid meer voor fondsen voor gemene rekening

  De Belastingdienst heeft in een concrete casus aangegeven dat zij vooraf geen zekerheid meer geeft over fiscale gevolgen van rechtshandelingen.
 3. Nieuwsbericht
  7 juli 2017

  Fiscale reminders voor juli 2017

  Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In juli vragen de volgende fiscale punten uw aandacht: 
 4. Nieuwsbericht
  5 juli 2017

  Het risico van niet deelnemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

  U kunt als werkgever verplicht zijn om een pensioenregeling aan te bieden aan uw werknemers. Regelt u dit niet, dan kan dit zeer ingrijpende consequenties hebben.
 5. Nieuwsbericht
  5 juli 2017

  Wijziging wettelijke betalingstermijnen per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen in het handelsverkeer tussen bedrijven.
 6. Nieuwsbericht
  4 juli 2017

  Multilateraal verdrag tegen internationale belastingontwijking

  De minister van Financiën heeft een multilateraal verdrag getekend. Met dit verdrag kunnen maatregelen tegen belastingontwijking in één keer worden opgenomen in veel belastingverdragen.
 7. Nieuwsbericht
  4 juli 2017

  Bijtelling privégebruik auto vanaf 1 juli 2017

  Als u jaarlijks meer dan vijfhonderd privékilometers rijdt in een auto die tot het ondernemingsvermogen behoort, moet u in de inkomstenbelasting een bijtelling betalen.
 8. Nieuwsbericht
  29 juni 2017

  Uitspraak pre-pack faillissement: toch overgang van onderneming

  Het Europese Hof van Justitie deed recent uitspraak in de zaak over een pre-pack faillissement en volgt het eerdere advies van de Advocaat-Generaal als onafhankelijk adviesorgaan.
 9. Nieuwsbericht
  28 juni 2017

  Inwerkingtreding wet beperkte gemeenschap van goederen

  Op 1 januari 2018 treedt de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Voorkom ellenlange procedures met huwelijkse voorwaarden.