Nieuws

124 nieuwsberichten
 1. Nieuwsbericht
  18 mei 2019

  ABAB lid van PrimeGlobal

  ABAB Accountants en Adviseurs is lid van PrimeGlobal. Hierdoor hebben we toegang tot de deskundigheid en middelen van lokale kantoren in landen over de hele wereld.
 2. Nieuwsbericht
  9 mei 2019

  Eerste Kamer akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Het wetsvoorstel treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking.
 3. Nieuwsbericht
  7 mei 2019

  ABAB Accountants en Adviseurs doneert aan Stichting Join us

  ABAB heeft een bedrag van € 3.700 gedoneerd aan Stichting Join us. John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB, overhandigde de cheque aan oprichtster Jolanda van Gerwe.
 4. Nieuwsbericht
  25 april 2019

  Recht op transitievergoeding bij duurzame arbeidsongeschiktheid

  De wetgever oordeelt met het oogpunt van het beginsel van gelijke behandeling dat de transitievergoeding in situaties van arbeidsongeschiktheid niet vervalt.
 5. Nieuwsbericht
  25 april 2019

  Toch transitievergoeding ondanks ontslag op staande voet

  Een kantonrechter heeft besloten dat een werknemer die op staande voet is ontslagen nog wel in aanmerking komt voor de helft van de transitievergoeding.
 6. Nieuwsbericht
  19 april 2019

  Staatssecretaris informeert Kamer over verbetering belastingstelsel

  De staatssecretaris van Financiën informeerde deze week de Tweede Kamer per brief over het proces om tot verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel te komen.
 7. Nieuwsbericht
  18 april 2019

  Maatlat Schoon Erf 2019

  De tweede versie van het toetsinstrument de Maatlat Schoon Erf is in gebruik genomen. Deze maatlat richt zich op het beperken van emissie van boerenerven.
 8. Nieuwsbericht
  11 april 2019

  UBO-register ingevoerd in 2020

  Het wetsvoorstel over het UBO-register is ingediend bij de Tweede Kamer en treedt begin 2020 in werking. De invoering van het register werd eerder al enkele malen uitgesteld.
 9. Nieuwsbericht
  9 april 2019

  De waardering van een maaltijd in een bedrijfskantine

  Een kantoor verstrekt maaltijden aan werknemers in de bedrijfskantine. Volgens de werkgever moet dit niet gezien worden als loon; de inspecteur van de Belastingdienst vindt van wel.