Nieuws

78 nieuwsberichten
 1. Nieuwsbericht
  27 februari 2017

  Balansschulden omzetbelasting zwaarder beboet

  Bij het opmaken van de jaarrekening vindt een rondrekening plaats voor de btw. Daaruit kan blijken dat u te weinig btw heeft afgedragen. Op de jaarrekening staat dan een btw-schuld.
 2. Nieuwsbericht
  24 februari 2017

  Cameracontrole voor privégebruik auto verboden voor Belastingdienst

  De Hoge Raad oordeelde dat de Belastingdienst camerabeelden langs doorgaande wegen niet mag gebruiken om de rittenadministratie van belastingplichtigen te controleren.
 3. Nieuwsbericht
  23 februari 2017

  Btw op oninbare vorderingen eenvoudiger en sneller terug te krijgen

  Met ingang van 2017 geldt een nieuwe regeling voor de teruggaaf van btw op oninbare vorderingen. De regeling leidt tot een vereenvoudiging.   
 4. Nieuwsbericht
  21 februari 2017

  Tijdklemmen kapitaalverzekeringen en spaarrekeningen eigen woning vervallen

  Met ingang van 1 april 2017 vervalt de eis van de minimale duur van de premiebetaling (de tijdklem) van 15 of 20 jaar.
 5. Nieuwsbericht
  20 februari 2017

  Fiscale reminders voor maart 2017

  Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips. In maart vragen de volgende fiscale punten uw aandacht:
 6. Nieuwsbericht
  16 februari 2017

  Gerechtshof verscherpt beperkte kostenaftrek bij verkoop van deelneming

  Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt in hoger beroep het eerdere oordeel van de rechtbank Noord-Nederland over de kosten van de verkoop van een deelneming.
 7. Nieuwsbericht
  16 februari 2017

  Webinar: financieringsaanvraag: van plan tot realisatie

  ABAB organiseert het webinar ‘Financieringsaanvraag: van plan tot realisatie’. Jurgen Herremans vertelt onder andere welke onderdelen essentieel zijn bij een financieringsaanvraag.
 8. Nieuwsbericht
  13 februari 2017

  Voorkom foutieve betalingen

  Banken voeren dit jaar een IBAN-Naam Check in die controleert of de de naam van de begunstigde overeenkomt met het rekeningnummer. Is dit niet het geval, dan wordt het bedrag teruggestort.
 9. Nieuwsbericht
  3 februari 2017

  Innovatieve ondernemers fiscaal gestimuleerd

  Het kabinet gaf in het Belastingplan 2017 aan innovatieve ondernemingen te stimuleren.