Het einde van de doorsneepremie

12 juni 2023
Artikel

Nu de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door de Eerste Kamer is, betekent dit voor pensioenfondsen dat zij uiterlijk op 1 januari 2028 moeten overgaan op de nieuwe wetgeving. De grootste wijziging van de Wtp is de afschaffing van de doorsneepremie.

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Vrouw bij whitebord wijst een collega een document aan

Wat is doorsneepremie?

Bij de meeste bedrijfstakpensioenfondsen wordt voor alle deelnemers -een gelijk premiepercentage betaald voor een gelijke pensioenopbouw. Rekenkundig gezien heb je echter meer premie nodig voor dezelfde pensioenopbouw als je ouder bent. Een gedeelte van de premie van de jongeren wordt dus gebruikt voor de pensioenopbouw van ouderen. Die verdeling van de premie-inleg wordt de doorsneepremie genoemd.

Lees meer over de diensten van ABAB Pensioenadvies.

Waarom wordt de doorsneepremie afgeschaft in de nieuwe pensioenwet?

Een vaak gehoord argument is dat de doorsneepremie oneerlijk is en niet meer aansluit bij de huidige arbeidsmarkt. Door de afschaffing van de doorsneepremie wordt een einde gemaakt aan de subsidiëring van de pensioenopbouw van oudere door jongere werknemers. De doorsneepremie wordt gebruikt om min of meer gegarandeerde pensioenaanspraken op te bouwen. Ook de toekomstige opbouw van gegarandeerde pensioenaanspraken zal afgeschaft worden.

Waardoor wordt de doorsneepremie vervangen?

Het nieuwe uitgangspunt is een beschikbare premie waarbij voor iedereen de hoogte van het premiepercentage gelijk is. Met deze beschikbare premie bouwt iedere deelnemer een persoonlijk pensioenvermogen op. De premie wordt niet meer herverdeeld tussen jong en oud. Door de lange beleggingshorizon van jongeren bouwen zij bij een gelijke premie meer pensioen op dan ouderen. Dit heet degressieve pensioenopbouw. Volgens rekenmodellen op basis van verschillende scenario’s zou geen enkele leeftijdscategorie erop achteruitgaan door de Wtp.

Wat betekent dit in de praktijk?

De verwachting is dat de hoogte van de pensioenpremie bij de pensioenfondsen niet veel wijzigt. De huidige methode van gelijke premie voor een gelijk (gegarandeerd) pensioen verandert in een gelijke beschikbare premie voor de persoonlijke pensioenpot. Van gelijke pensioenopbouw is dus geen sprake. Op pensioendatum wordt de pensioenpot omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De pensioenuitkering kan jaarlijkse wijzigen als gevolg van het beleggingsrendement.

Minder reserves aanhouden

In het nieuwe pensioenstelsel hoeven pensioenfondsen minder reserves aan te houden om de pensioenen uit te keren. Deze reserves kunnen zij nu toevoegen aan de pensioenpot van de deelnemers. Volgens diverse berekeningen bereiken (bijna) alle deelnemers bij de pensioenfondsen een hoger pensioen door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Plan voor transitie

De sociale partners stellen de komende jaren een plan op om de verandering naar het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. Hierbij houden zij rekening met de belangen van alle deelnemersgroepen binnen het fonds. Dit kan leiden tot compensatie voor specifieke groepen die op een slechter pensioenresultaat uitkomen. Het is vervolgens aan de pensioenfondsen om  de pensioentransitie vorm te geven.

De afschaffing van de doorsneepremie in combinatie met de veranderende pensioenopbouw zorgt voor veel onzekerheid bij de deelnemers. Het is een mooie uitdaging voor de pensioenfondsen om de deelnemers goed te informeren over de nieuwe manier van pensioenopbouw.  

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de Wet toekomst pensioenen en wilt gericht advies? Neem contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via 06-20019124 of stuur Erwin een e-mail.   

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan