Meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

18 juni 2022
Artikel

Zo’n tien procent van de werknemers in Nederland bouwt geen pensioen op. Dit percentage kan en moet omlaag, vinden de Stichting voor de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. 

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur
twee mannen in gesprek

Geenpensioen.nl

Met het openen van het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl willen de Stichting voor de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars het voor werkgevers makkelijker maken om tot een pensioenregeling voor hun werknemers te komen. Ook willen deze organisaties inzicht krijgen in de reden waarom deze werkgevers geen pensioentoezegging doen.

Stappenplan aanbieden pensioenregeling

De organisaties geven argumenten aan de werkgever waarom het belangrijk kan zijn om een pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers. In een pensioenregeling wordt vaak niet alleen het inkomen voor later geregeld, maar ook het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het inkomen voor het gezin na overlijden van de werknemer. Binding met de huidige werknemers en het aantrekkelijk zijn voor nieuwe werknemers kunnen ook goede redenen zijn om een pensioenregeling toe te zeggen. Vaak vinden werkgevers het ingewikkeld om tot een pensioenregeling te komen.

Omdat er allerlei wetten en regels gelden bij het ontwerpen van een pensioenregeling, wordt er wel aangeraden om contact op te nemen met onze pensioenadviseurs. Ook is er een stappenplan voor werkgevers opgesteld om  te helpen bij het ontwerpen van een pensioenregeling.

Let op: mogelijke verplichtstelling

Onze pensioenadviseurs kunnen u ook helpen bij de eerste stap van het stappenplan: onderzoek of uw organisatie onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt. Of onder een cao die voorschrijft dat uw werknemers moeten deelnemen aan een pensioenregeling. Pas als u beide vragen met nee kunt beantwoorden, bent u vrij om zelf voor uw werknemers een pensioenregeling in te richten.

Ook de werknemer wordt gewezen op een mogelijke verplichtstelling en krijgt het advies om bij twijfel  contact op te nemen met het pensioenfonds. Dit levert voor u het risico op dat het pensioenfonds dit achter de schermen gaat onderzoeken. Een verplichtstelling kan met terugwerkende kracht worden opgelegd en dit kan u veel geld kosten. Voorkomen is dus beter dan genezen. Daarbij kunt u beter onderhandelen met een pensioenfonds als u zelf het initiatief neemt.

Hulp van een pensioenadviseur is hierbij onontbeerlijk. Deze kan u enerzijds helpen om te bepalen of een verplichtstelling inderdaad aan de orde is. Anderzijds kunnen wij u ook helpen bij een strategie richting het pensioenfonds, als een verplichtstelling aan de orde is.

Werknemers informeren

De website informeert ook de werknemer zonder pensioen. Allereerst wordt de werknemer, die niet goed weet of hij pensioen opbouwt, doorverwezen naar mijnpensioenoverzicht.nl. Hier kan hij controleren of hij actief pensioen opbouwt.

Als er geen pensioen wordt opgebouwd bij de huidige werkgever, krijgt de werknemer tips om met de werkgever in gesprek te gaan. Naast zelf het gesprek aangaan, worden er ook andere manieren genoemd om tot een gesprek over een pensioenregeling te komen: via de ondernemingsraad, de HR-afdeling of de vakbond. En dus ook de weg naar het pensioenfonds bij een vermoeden van een verplichtstelling.

Naast pensioen via de werkgever wordt de werknemer zonder pensioen ook geïnformeerd over de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen.

Meldpunt werkgever én werknemer

Daarnaast is er een meldpunt gekoppeld aan de website. Hier kunnen werkgever en werknemer aangeven in welke branche zij werkzaam zijn en waarom er geen pensioentoezegging is.

Met deze informatie willen de organisaties gerichter aanbevelingen kunnen doen en beleidsvoorstellen maken om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om tot een pensioenregeling te komen.

Meer weten?

Wilt u weten of uw onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of wilt u hulp bij het opzetten van een pensioenregeling? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u weten of uw onderneming onder een bedrijfstakpensioenfonds valt of wilt u hulp bij het opzetten van een pensioenregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan