Pensioen verplicht voor medewerkers callcenter

5 juni 2023
Artikel

Eind 2022 werd de nieuwe cao voor facilitaire contactcenters geïntroduceerd. Daarin kwamen de bonden en organisaties een verhoging van 16% van het uurloon overeen. Nu komt er een extra verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij: een verplichte pensioenregeling. Per 1 juli 2023 wordt deze nieuwe arbeidsvoorwaarde van kracht.

Callcenter jongen met headset

Wie heeft er recht op een pensioenregeling?

Om in aanmerking te komen voor de pensioenregeling moet de werkgever aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC). Voor de niet aangesloten callcenterorganisaties is het niet verplicht om medewerkers een pensioen aan te bieden. Het is uiteraard wel gewenst. 

Lees meer over de diensten van ABAB Pensioenadvies.

De werkgever kiest de pensioenuitvoerder

Normaal gesproken wordt er voor branche gerelateerde pensioenregelingen een bepaalde pensioenuitvoerder voorgeschreven. Dit geldt echter niet voor de pensioenregeling voor facilitaire contactcenters. Deze werkgevers kunnen zelf een pensioenuitvoerder kiezen. Dit kan een verzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI) zijn. Deze relatief nieuwe pensioenuitvoerders zijn sinds 2012 op de markt en zijn doorgaans eigendom van de grote Nederlandse levensverzekeraars.

Pensioenregeling voor callcentermedewerkers

De pensioenregeling voor callcentermedewerkers ziet er per 1 juli 2023 als volgt uit:

  • Werkgeversbijdrage:    (5,3% x pensioengrondslag) + de administratiekosten 
  • Medewerkersbijdrage:  Geen (extra sparen op vrijwillige basis is mogelijk)

Berekening pensioengrondslag

Zo bepaalt u de hoogte van de pensioengrondslag:      

1.         Vermenigvuldig het uurloon met het aantal gewerkte uren per maand.
2.         Vermenigvuldig deze uitkomst met het aantal betaaltermijnen in een jaar (12,96).
3.         Verminder dit met (de AOW-franchise 2023* x percentage van parttime werken (PT)).

Samengevat: (uurloon x gewerkte uren x 12,96) -/- (AOW-franchise 2023  x PT%)

* De AOW franchise in 2023 bedraagt € 16.322 op fulltime basis

Voorbeeld
Anja werkt 20 uur in de week (PT% = 50%) tegen een uurtarief van € 15. De pensioengrondslag van Anja bedraagt dan (€ 15 x 80 x 12,96) -/- (€ 16.322 x 50%) = € 15.552 -/- € 8.161 = € 7.391

Berekening pensioenpremie werkgever

De werkgeversbijdrage bedraagt 5,3% van de pensioengrondslag vermeerderd met de administratiekosten. In het voorbeeld van Anja bedragen de administratiekosten van de PPI € 60 per jaar. De pensioenpremie die de werkgever op jaarbasis voor Anja betaalt, bedraagt dan  ( € 7.391 x 5,3%) + € 60 = € 452 per jaar.

Aanvullen van pensioenpremie toegestaan

De eerste belangrijke stap, de introductie van een pensioenregeling voor callcenters, is gezet. De werkgeversbijdrage bedraagt minimaal 5,3% van de pensioengrondslag. Als een werkgever extra pensioenpremie voor de medewerkers wil bijdragen dan kan dat. In de aankomende Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een premiemaximum opgenomen van in totaal 30% van de pensioengrondslag per jaar. Er is dus nog voldoende ruimte voor verbetering. 

Meer informatie pensioenregeling callcenters

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het opzetten van een pensioenregeling voor facilitaire contactcenters? En wilt u medewerkers goed laten informeren over de regeling? Wij begeleiden u hier graag bij. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan