InnovatieTafels

Samen innoveren met en voor ondernemers

Om uw bedrijf toekomstbestendig te maken én te houden, kunt u niet zonder een financieel gezonde basis. Innovatie is hiervoor noodzakelijk. Maar door de dagelijkse drukte is het vaak niet dringend genoeg om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. De InnovatieTafels doorbreken die cirkel.

Wat is een InnovatieTafel?

Een InnovatieTafel bestaat uit een groep van acht ondernemers met belangstelling voor innovatie. U komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar onder begeleiding van twee moderatoren. In uw zorgvuldig samengestelde groep weet u zich omringd door waardige, uitdagende sparringpartners. Op de agenda staan door de leden zelf gekozen thema’s die met innovatie te maken hebben. Denk aan:

  • Sociale innovatie;
  • Keteninnovatie;
  • Technologische innovatie;
  • Verdienmodel-innovatie.

Samen aan de keukentafel

De bijeenkomsten van de InnovatieTafels vinden plaats aan de keukentafel van de deelnemers. Dilemma’s kunnen zo ter plekke in beeld worden gebracht. Bovendien is de keukentafel de plek waar het échte denkwerk in de praktijk vaak plaatsvindt. Afhankelijk van het thema schuift er ook een expert aan uit het netwerk van de leden of van de moderatoren,

Oplossingen voor ondernemers

Een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen is het volhoudbaar maken van onze voedselproductie. De doelstelling is om klimaatneutraal voedsel te produceren en biodiversiteit te stimuleren met hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen. Bovendien moeten we keuzes maken met het oog op de ruimtelijke ordering van ons land. Deze nieuwe randvoorwaarden zijn dusdanig verschillend ten opzichte van de afgelopen decennia dat er met recht sprake is van een transitie van de landbouw. 

Via de InnovatieTafels krijgen de deelnemers versneld toegang tot relevante kennis en contacten. Precies op het juiste moment, namelijk het moment dat zij zelf bepalen en er dus klaar voor zijn om actie te ondernemen. Want InnovatieTafels gaan over luisteren en praten, maar ook over doen. Waar nuttig slaan de leden de handen ineen om samen initiatieven te nemen.

Meer weten of meedoen?

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld u nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Ineke Couwenberg, marktmanager, via telefoonnummer 013-4647127 of stuur Ineke een e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan