Innovatietafels

Samen innoveren met en voor ondernemers in de sector Food en Agri

Alleen gaat u sneller, maar samen komt u verder. Veel verder! Bij ABAB geloven we in de dialoog tussen agrarische ondernemers. Tussen partners in een gebied om integraal kansen te benutten. En tussen boeren en de samenleving om samen écht verder te komen. Daarom zijn er InnovatieTafels; een reeks van gesprekken met een vaste groep ondernemers die elkaar helpt om met vernieuwende oplossingen te komen voor specifieke of gezamenlijke uitdagingen en onderwerpen.

Passie en betrokkenheid

Een InnovatieTafel is een groep van zes tot acht mensen, die maandelijks om de tafel gaan. De keukentafel bijvoorbeeld, want daar ontstaan vanouds de beste ideeën! Er is geen overhead of projectorganisatie; u moet het samen doen. U bent leergierig, nieuwsgierig en deelt graag uw inzichten. U wilt grenzen verleggen en (actie) ondernemen. Alleen als u echt betrokken bent en passie heeft voor het onderwerp, is uw deelname waardevol. Omdat het uw verdienmodel wordt, het in uw omgeving gebeurt of omdat het u aan het hart gaat.

Aan de keukentafel

Ideeën en échte veranderingen worden geboren, besproken en gerealiseerd op het bedrijf zelf, meestal aan de keukentafel. Die energie die als vanzelf ontstaat bij de verschillende ondernemers aan de keukentafel gaan we gebruiken voor onze InnovatieTafels. Want er is niet één oplossing voor een sector en er zijn geen panklare routes beschikbaar. Ook geloven we niet dat oplossingen voor de toekomst van bovenaf worden bedacht. Waar we wel in geloven zijn gezamenlijk bedachte, innovatieve oplossingen, waarbij ondernemers uit de agrarische sector en de voedselketen, samen met andere stakeholders, initiatieven in hun eigen lokale omgeving verder brengen.

Wat doen wij?

ABAB faciliteert het proces. Hoe we dat precies gaan doen, dat zal de toekomst uitwijzen en kan per InnovatieTafel verschillen. Zo kunnen we als gespreksleider optreden of inhoudelijke kennis delen. Misschien ontsluiten we waardevolle kennis die ergens beschikbaar is, maar nog niet bij alle tafelgenoten met een goed idee. Of we brengen u in contact met de juiste mensen uit ons netwerk om toegang te bieden tot specialistische kennis voor uw InnovatieTafel.

En wat investeert u?

Als deelnemer aan een InnovatieTafel investeert u vooral uw tijd, kennis en energie. En om maximaal commitment te garanderen investeert u ook eenmalig een bedrag van € 1.000. Dat bedrag betalen we weer volledig aan u terug als u bij elke bijeenkomst aanwezig bent.

Eerste InnovatieTafel in september van start

De eerste InnovatieTafel voor de sector Food en Agri gaat in september van start. Nederland staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. Een ervan is het volhoudbaar maken van onze voedselproductie. De agrarische sector speelt hierin een cruciale rol. En als ABAB zijn wij trots op deze sector. Hier liggen onze roots en we komen er zelf uit voort. Daarom voelen we ons medeverantwoordelijk om ons in te zetten voor een doorontwikkeling die past bij onze klanten en binnen de grenzen van de aarde.

Oplossingen voor ondernemers

Een van onze grootste maatschappelijke uitdagingen is het volhoudbaar maken van onze voedselproductie. De doelstelling is om klimaatneutraal voedsel te produceren en biodiversiteit te stimuleren met hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen. Bovendien moeten we keuzes maken met het oog op de ruimtelijke ordering van ons land. Deze nieuwe randvoorwaarden zijn dusdanig verschillend ten opzichte van de afgelopen decennia dat er met recht sprake is van een transitie van de landbouw. ABAB wil een wezenlijke bijdrage leveren aan deze transitie door mee te werken aan duurzame oplossingen voor ondernemers.

Meer weten of meedoen?

Hebben we uw interesse gewekt en wilt u ook graag met collega-ondernemers aan de slag met innovatie? Meld u  nu aan via het aanmeldformulier of neem contact op met Ineke Couwenberg, marktmanager, via telefoonnummer 013-4647127 of stuur Ineke een e-mail.

Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan