Adviseur in gesprek over financiele planning
Services

Financiële planning

Welke wensen heeft u voor de toekomst? Wellicht wilt u op uw 55e stoppen met werken of uw bedrijf overdragen aan uw kinderen? Iedereen heeft ideeën en dromen voor de toekomst. Als financieel planners hebben wij het geluk onze klanten te mogen helpen om deze wensen ook daadwerkelijk te realiseren.

Financiële planning

Financiële planning is als het ware het samensmelten van financiële gegevens met uw persoonlijke wensen en doelen. Een financieel plan geeft inzicht en overzicht. En dat geeft (financiële) rust. In uw leven staat u soms voor grote beslissingen. Bijvoorbeeld de verkoop van uw bedrijf, het overdragen van vermogen aan uw kinderen of het stoppen met werken. Een financieel plan helpt u om keuzes te maken. Het geeft u inzicht en dat is nodig om beslissingen te kunnen nemen.

Onze werkwijze

Bij ABAB werken wij met een hecht  team van gecertificeerd financieel planners. Onze planners hebben een fiscale of financiële achtergrond en kiezen er bewust voor om dicht bij u als klant te staan. Dat doen zij vooral door aandacht te besteden aan de persoonlijke kant. Een financieel plan gaat namelijk niet direct over uw vermogen of financiële producten, het gaat er vooral om wat u ermee kunt of nog belangrijker: wat u ermee wilt.

We beginnen daarom met een gesprek om duidelijk te krijgen wat u wilt en hoe u in het leven staat. Hoe ziet u de toekomst? Hoelang wilt u nog werken? Wilt u uw kinderen financieel helpen? Komt er ooit een camper of juist een boot? Op basis van het gesprek en alle financiële gegevens gaan wij aan de slag met het opstellen van uw financieel plan. Het vertrekpunt is uw huidige financiële positie en van daaruit kijken we vooruit naar de toekomst.

Vervolgens gaan we samen op spreekwoordelijke ‘ontdekkingsreis’. We bespreken uw financiële planning met behulp van een interactief beeldscherm. Wij laten u bijvoorbeeld zien wat er gebeurt als uw uitgaven hoger uitvallen dan verwacht óf als u uw kinderen toch alvast een schenking wilt geven? Door hier samen naar te kijken krijgt u ook echt een gevoel bij de (on)mogelijkheden voor uw toekomst.

Natuurlijk hebben we ook oog voor onverwachte gebeurtenissen. Wat zijn de gevolgen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid? Heeft u het geregeld zoals u het graag ziet? En zo nee, welke maatregelen kunt u treffen?

Concrete acties

Meestal komen uit een financieel plan één of meerdere concrete acties naar voren. Bijvoorbeeld aanpassing van uw testament, het starten van de bedrijfsoverdracht of het fiscaal zo gunstig mogelijk structureren van uw vermogen of lijfrenten. Valt de actie buiten de expertise van onze financieel planner? Dan brengt onze financieel planner u direct in contact met een van onze andere specialisten.  Natuurlijk blijven wij altijd betrokken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van financiële planning en waarom dit voor u van belang kan zijn? Onze financieel planners helpen u graag. Neem contact op met Frank Kuijpers via telefoonnummer 0413-336505 of stuur Frank een mail. Ook kunt u contact opnemen met Carla van Overveld via telefoonnummer 0165-531356 of stuur Carla een e-mail. Of met Mirjam Kraaijkamp via telefoonnummer 073-6465332 of stuur Mirjam een e-mail.

Services

  • Bedrijfsfinanciering

    Wij geven u inzicht in uw financiële situatie en adviseren u over de best passende financieringsvorm. Ondersteuning bij al uw financieringsvraagstukken.
  • Corporate tax

    Bij vennootschapsbelasting heeft u te maken met zeer complexe regelgeving. Hoe kunt u risico’s en belasting beperken en uw fiscale positie optimaliseren?
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan