Start nu met het transitieplan voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling

10 april 2024
Artikel

Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen (WTP) op 1 juli 2023, moet u als werkgever met een verzekerde pensioenregeling veel keuzes maken. Daarnaast bent u verplicht een transitieplan op te stellen, wat niet eenvoudig is. In sommige gevallen moet dit plan ook vóór 1 juli 2024 binnen zijn bij de pensioenuitvoerder.  Begin daarom vandaag nog.

Twee mannen bespreken het transitieplan

De nieuwe wet

Sinds 1 juli 2023 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan het nieuwe juridische en fiscale kader. Hierbij geldt een overgangsregeling voor bestaande regelingen. Bent u een werkgever met een verzekerde premieovereenkomst bij een verzekeraar of PPI? Dan valt u niet onder een verplichtstelling van een pensioenfonds en kunt u, in samenspraak met uw werknemers, de pensioenregeling naar eigen inzicht vormgeven. U heeft een grote rol in de transitie naar de WTP.

Wat gaat er veranderen onder Wet toekomst pensioenen?

Vlakke premieovereenkomst

De vlakke leeftijdsonafhankelijke premieovereenkomst wordt de toegestane en fiscaal gefaciliteerde vorm van pensioenopbouw. Een premieovereenkomst met een vaste vlakke premie (flat-rate) wordt dus de standaard.

Vaste premie

U krijgt als werkgever te maken met een vaste premie, ongeacht de leeftijd van uw werknemer. Doordat de inleg van een jongere werknemer nu langer kan renderen dan de inleg van een oudere werknemer, bouwt de jongere het meeste pensioen op.

Persoonlijk en flexibel

Het pensioen wordt persoonlijker en flexibeler. Uw werknemers moeten nu persoonlijke pensioenkeuzes maken. Het uiteindelijke pensioenresultaat is voor een groot deel afhankelijk van de keuzes die uw individuele werknemer maakt. Belangrijke voorwaarde is wel dat u uw werknemer goed informeert en laat adviseren. Zo kan hij betere persoonlijke beslissingen nemen. Een aanscherping van de Wet pensioencommunicatie lijkt hier op zijn plaats. Ook lopen er initiatieven om pensioencommunicatie onder de werkkostenregeling te laten vallen.

Transitieplan opleveren

Uiterlijk op 1 oktober 2026 moet u uw transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel opleveren. Die datum lijkt nog ver weg, maar schijn bedriegt. Het transitieplan is het resultaat van de pensioenwijzigingen die u overeenkomt met uw werknemers(vertegenwoordiging). Het transitieplan beschrijft onder andere de volgende onderdelen:

 • Voor welk type premieovereenkomst kiest u?
 • Hoe gaat u om met bestaande aanspraken en rechten en welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag? 
 • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep?
 • Wat is de adequate compensatie en hoe pakt dat uit voor de verschillende leeftijdsgroepen?
 • Hoe wordt de compensatie gefinancierd en wat zijn de financiële gevolgen daarvoor voor de werkgever en zijn werknemers?

Overgangsrecht voor beschikbare premieregeling met stijgende premiestaffel

Onder het overgangsrecht is het voor al bestaande pensioenregelingen met een stijgende premie mogelijk om deze regeling te behouden. Als werkgever kunt u voor bestaande werknemers de huidige beschikbare premieregeling met een oplopende staffel handhaven. Bestaande werknemers zijn die werknemers die uiterlijk op de einddatum van het overgangsregime (1-1-2028) bij u in dienst zijn gekomen. De stijgende staffel eindigt dan op het moment dat de laatste medewerker die in de overgangsgroep zit, met pensioen of uit dienst is. Voor werknemers die in dienst treden ná de transitiedatum, geldt vanaf aanvang de vlakke premie. Gebruikmaken van het overgangsrecht lijkt op het oog de makkelijkste keuze. Het is echter niet altijd de beste keuze.

Overgangsrecht voordelen Overgangsrecht nadelen
Geen compensatie nodig Onderscheid werknemers (twee regelingen)
Geen transitieplan opstellen Hogere uitvoeringskosten
Makkelijker communiceren Beperking arbeidsmobiliteit ouderen
Binden van de oudere werknemers Stijgende pensioenpremies
  Mogelijk toch verplichte aanpassingen regeling

 

Overwegingen en keuzes voor u als werkgever bij transitie

Bij het invullen van het nieuwe pensioenkader komen voor u als werkgever de volgende overwegingen en keuzes naar voren:

 1. Gaan al uw werknemers over naar een vlakke premie?
 2. Maakt u gebruik van het overgangsrecht en gaan alleen nieuwe werknemers over naar een vlakke premie?
 3. Moet en gaat u werknemers compenseren voor pensioenachteruitgang?
 4. Hoe hoog stelt u de nieuwe vlakke premie vast?
 5. Neemt u nu de beslissing of wacht u tot het uiterste wettelijke moment (2026)?

Om een keuze uit de beschikbare alternatieven te kunnen maken, is inzicht nodig in het effect dat u beoogt bij de transitie. Dat kunnen de volgende effecten zijn:

 • Voortzetten van het oorspronkelijke ambitieniveau van de regeling (voortzetting behalen van gelijkwaardig pensioenresultaat van start tot finish).
 • Voortzetten van het huidige pensioenresultaat (geen van de huidige werknemers gaat erop achteruit qua pensioenresultaat).
 • Voortzetten van het huidige kostenniveau van de regeling (de werkgever gaat niet meer premie betalen).

Start op tijd met de voorbereidende werkzaamheden

Het opstellen van het transitieplan is een tijdrovende klus die veel overleg vereist met uw werknemers, uw pensioenadviseur en de pensioenuitvoerder. Er staan zo’n 50.000 (verzekerde) regelingen op de rol om te worden opgeleverd in de aankomende periode.

Vroeg starten heeft daarbij als voordeel dat u het juiste moment voor de transitie niet mist. Afhankelijk van de specifieke situatie van de onderneming kan dit moment al in 2024 liggen. Stapt u dan pas last minute over per 1 januari 2028, dan bent u mogelijk vier jaar te laat.

Meer informatie of advies

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer informatie of advies over de pensioenmogelijkheden voor uw medewerkers? Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een mail.

Wilt u meer weten over het transitieplan? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu