De baten en lasten van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

23 mei 2023
Artikel

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is een onderdeel van de afspraken die vastliggen in het pensioenakkoord. Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de werkgever hiervoor een boete verschuldigd is. Waarom kan het gunstig zijn om deze regeling te treffen? 

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Pensioengesprek over de RVU

Wat houdt de Regeling Vervroegd Uittreden precies in?

De RVU biedt werknemers die de pensioeneindstreep (AOW-datum) niet kunnen of willen halen, de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Deze wet heeft een tijdelijk karakter en richt zich op werknemers die voor 1 januari 2026 uit dienst gaan en op het moment van uitdiensttreding maximaal 36 maanden van de AOW leeftijd verwijderd zijn.

Maandelijkse uitkering

De werkgever kan een maandelijkse RVU-uitkering van bruto € 2.037 per maand (2023) aan de werknemer uitkeren zonder boete of extra heffingen. Het totale bedrag voor drie jaar bedraagt maximaal € 73.332 (36 x € 2.037). De werkgever kan overigens ook een lager bedrag overeenkomen.

De RVU-uitkering wordt gebruikt als aanvulling tot de AOW-leeftijd. Hierdoor wordt het eerder met pensioengaan financieel een realistische optie voor de werknemer. Zonder deze regeling is de inkomensterugval bij eerder met pensioen gaan in veel gevallen te groot.

Waarom is de RVU gunstig voor werkgevers?

Niet alleen voor de werknemer is de regeling vervroegd uittreden aantrekkelijk. Ook voor u, als werkgever, biedt de RVU voordelen.

  1. Oudere werknemers hebben veelal een hoger salaris en bijbehorende pensioenpremie. Als u een oudere werknemer vervangt door een jongere werknemer, levert dat doorgaans financiële ruimte op in de vorm van een lager salaris en lagere pensioenpremie. Die besparing kunt u (deels) gebruiken om de RVU te bekostigen.
  2. De kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid neemt toe naarmate een werknemer ouder wordt. Dit leidt tot hogere kosten. Door de RVU te benutten, voorkomt u deze kosten.
  3. Een vervroegd pensioen is feitelijk een extra waardering voor de lange staat van dienst van de werknemer.

Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie

Het kabinet heeft de tijdelijke subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) in het leven geroepen met als doel om er samen met de sociale partners voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioendatum kunnen bereiken. Veel sectoren hebben al een subsidieregeling of zijn van plan om deze aan te vragen. Vanaf september krijgen ook individuele bedrijven de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Dat kan een mooie financiële stimulans zijn om werknemers gebruik te laten maken van de RVU.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Vanuit ABAB kunnen wij u op diverse manieren helpen en begeleiden bij de inzet van de RVU. Wij brengen in kaart wat het inkomen van de werknemer wordt als hij gebruikmaakt van de RVU en zijn pensioen eerder laat ingaan. Zo kan de werknemer een weloverwegen keuze maken op dit vlak. Voor de werkgever brengen we de kosten (en opbrengsten) in kaart van de inzet van een RVU. Neem voor meer informatie contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 06-20019124 of stuur Erwin een e-mail.

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu