Bijsparen in de pensioenregeling: de juiste oplossing?

12 juni 2024
Artikel

De meeste werknemers in Nederland bouwen via hun werkgever pensioen op. Toch levert de AOW plus het aanvullend pensioen niet altijd voldoende inkomen op om het gewenste bestedingspatroon na de pensioendatum te kunnen handhaven. 

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Vrouw en man in gesprek over pensioen

Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de hoogte van de pensioenopbouw beperkt is en niet zorgt voor een optimaal pensioen. Maar ook (tijdelijk) parttime werken of werken voor werkgevers met sobere of geen pensioenregelingen, leidt uiteindelijk tot een lager pensioenresultaat dan verwacht.

In pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht, wordt meestal de mogelijkheid geboden om van het brutosalaris extra premie in te leggen om het pensioen te verbeteren. Deze extra premie (bruto) wordt dan via de loonstrook bij de werknemer ingehouden. Werknemers die via hun cao verplicht pensioen opbouwen bij een pensioenfonds, hebben die mogelijkheid niet. Zij konden voorheen alleen via een lijfrente extra sparen voor een aanvulling op hun pensioen. De fiscale ruimte om bij te sparen was echter redelijk beperkt.

De nieuwe Wet toekomst pensioenen schakelt de ruimte om extra bij te sparen in pensioen of lijfrente gelijk naar maximaal 30% van de pensioengrondslag (dat is de totale ruimte naast de premie die u al betaalt). De pensioengrondslag is het salaris minus de AOW-franchise (in 2024 € 17.545). 

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is dat pensioenopbouw plaatsvindt op basis van een vast premiepercentage. Is in uw pensioenregeling het vaste premiepercentage 18%? Dan heeft u dus nog 12% over om bij te sparen. 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen pensioen en lijfrente?  

 

Pensioen is een levenslange uitkering. Een lijfrente kan ook tijdelijk uitkeren.

Het belangrijkste verschil tussen pensioen en lijfrente is dat iedere extra ingelegde euro in pensioen ook levenslang moet uitkeren. Het is onzeker hoe oud u wordt en of u op latere leeftijd nog extra inkomen nodig heeft. Bij lijfrente kunt u de extra inleg ook gebruiken voor een uitkering voor een periode van minimaal vijf jaar vanaf het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Door inzicht te krijgen in uw persoonlijke situatie, kunt u bepalen of een levenslange aanvulling noodzakelijk is of dat een tijdelijke uitkering beter past.

Bij overlijden vervalt meestal de extra ingelegde premie in pensioenregelingen geheel of gedeeltelijk. Bij een lijfrente komt die ten goede aan de partner.

In pensioenregelingen wordt bij overlijden wel het vooraf afgesproken partnerpensioen uitgekeerd, maar dit wordt meestal niet hoger als er extra premie is ingelegd. Bij een lijfrente komt de extra ingelegde premie plus het gemaakte rendement wel ten goede aan de nabestaanden.

Beleggingskosten bij collectief pensioen zijn lager dan de beleggingskosten bij een individuele lijfrente.

De beleggingskosten binnen een collectieve pensioenregeling zullen lager zijn dan de beleggingskosten die u betaalt als u kiest voor beleggen in een lijfrente. Wilt u kiezen voor een langere aanvulling in de uitkeringsfase? Dan kan bijsparen in pensioen dus een goede optie zijn.

Bij pensioen wordt de betaalde premie altijd belegd. Bij een lijfrente kunt u kiezen tussen beleggen of banksparen.

Door de nieuwe pensioenwetgeving zijn er alleen nog maar pensioenregelingen waarin de premie wordt belegd. Bij lijfrente kunt u kiezen voor beleggen of gebruikmaken van banksparen, waarbij u een rentevergoeding krijgt over uw inleg.

Andere mogelijkheden voor het verbeteren van uw oudedagsvoorziening

Naast het extra bijsparen in pensioen en lijfrente, waarbij de ingelegde premie aftrekbaar is, kunt u ook op andere manieren uw oudedagsvoorziening verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan extra sparen of beleggen in de privésfeer of het (extra) aflossen van de hypotheek, waardoor uw vaste lasten omlaag gaan.

Kortom: of extra bijsparen voor u verstandig is en op welke manier u dat het best kunt doen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren wacht niet tot u de pensioenleeftijd bijna heeft bereikt.

Meer informatie

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de Wet toekomst pensioenen en de mogelijkheden van extra pensioenopbouw in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Erwin een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu