Normpremie payroll pensioen 2024 bekend

31 oktober 2023
Artikel

De normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2024 is vastgesteld op 15,4%. Dat is wederom een daling, nu met 0,3% ten opzichte van de adequate payroll pensioenpremie in 2023 (15,7%).

Mensen praten over Normpremie voor payroll pensioen 2024

Normpremie payroll pensioen

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht op een adequaat pensioen. De werkgeversbijdrage aan de adequate pensioenregeling is gebaseerd op een vast percentage van de pensioengrondslag, ook wel de normpremie genoemd. Deze normpremie wordt jaarlijks kenbaar gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De normpremie voor het jaar 2024 is gebaseerd op de werkgeverspremies en de pensioengrondslagsom in 2022. Het ministerie baseert zich daarbij op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die daarvoor de ontwikkeling van de pensioenpremies in de afgelopen twee jaren analyseert.

Premie adequaat pensioen versus StiPP pensioen

De pensioenpremie van de startende uitzendkracht is in 2023 verhoogd. 

Werknemer verdient op basis van 50% parttime € 20.443 bruto per jaar.

De premie voor de Basisregeling van StiPP bedraagt in 2024:

Werkgever:      8% (€ 20.401 - € 7.401) = € 1.040 per jaar

Werknemer:     nihil

Totaal: € 1.040

De premie voor de Plusregeling van StiPP bedraagt in 2024:

Werkgever:      8% (€ 20.401 - € 7.401) = € 1.040 per jaar

Werknemer:     4% (€ 20.401 - € 7.401) = € 520 per jaar

Totaal: € 1.560

De premie adequate pensioenregeling bedraagt in 2024:

Werkgever: 15,4% (€ 20.401 - € 7.401) = € 2.002 per jaar

Werknemer: nihil

Adequaat 2023 versus StiPP Plus 2023

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Schema adequaat 2023 versus StiPP Plus 2023

Geel: bijdrage werkgever

Blauw: bijdrage werknemer

De adequate regeling valt dus voor de formele werkgever bijna tweemaal duurder uit in vergelijking met de pensioenregeling van uitzendkrachten. Daarnaast is de eigen bijdrage van de payrollmedewerker aan de adequate regeling nihil. Een absoluut pluspunt voor de payrollwerknemer.

Normpremie 2024

In oktober 2024 wordt de nieuwe normpremie voor 2025 kenbaar gemaakt. Als dat percentage afwijkt van de premie in 2024, worden op dat moment opnieuw alle adequate pensioenregelingen aangepast.

Meer weten?

Heeft u vragen over de adequate pensioenregeling of wilt u advies en/of ondersteuning? Neem dan contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over de adequate pensioenregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan