Suppletie btw: bijbetalen of recht op teruggaaf

29 oktober 2021
Artikel

Blijkt bij het opmaken van de jaarstukken over 2021 dat u over dat jaar (en/of eerdere jaren) nog btw moet bijbetalen of terugkrijgt? Dan bent u verplicht om uw onjuiste of onvolledige btw-aangiften over de voorgaande vijf kalenderjaren te corrigeren.

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Dossiermap

Verschillende situaties

Er zijn een aantal situaties waarbij het kan gebeuren dat u btw moet bijbetalen óf recht heeft op teruggaaf. Wij zetten een aantal voorbeelden op een rij:

 • U moet een btw-correctie maken voor privégebruik.
 • U heeft btw-vrijgestelde activiteiten verricht waardoor niet alle btw op uw inkoopkosten aftrekbaar is.
 • U heeft op uw facturen onjuiste keuzes gemaakt voor het btw-tarief.
 • U heeft ten onrechte btw verlegd aan (bepaalde) afnemers.
 • U moet nog btw betalen uit subsidies of contributies.
 • De subsidies en contributies kunnen het recht op btw-aftrek van uw bedrijf beïnvloeden. Mag u alle btw wel aftrekken?
 • U heeft ten onrechte Nederlandse btw betaald of afgetrokken in plaats van buitenlandse btw.
 • U heeft onterecht wel/geen btw berekend over het doorbelasten van kosten.
 • U heeft onterecht btw op de factuur vermeld. Moet u dit betalen? Of en wanneer is een creditnota afdoende?
 • Uw inkoopfactuur is onjuist. Mag u de btw dan aftrekken?
 • Heeft u voldoende gedaan om het 0% btw-tarief bij intracommunautaire goederenleveringen te verdienen? Of kan de Belastingdienst de Nederlandse btw (met boete en rente) bij uw bedrijf naheffen?

Suppletieaangifte

U moet voor de te weinig of te veel betaalde btw een suppletieaangifte indienen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst de niet betaalde btw bij u naheffen en flinke boetes opleggen. Het niet óf niet tijdig doen van een suppletieaangifte ziet de Belastingdienst als een overtreding.

Is het bij te betalen of terug te vragen btw-bedrag € 1.000 of minder? Dan hoeft u daarvoor geen aparte suppletieaangifte in te dienen. U mag u dit in de eerstvolgende ‘normale’ btw-aangifte meenemen door rubriek 5B (aftrek) te corrigeren en de correctie in uw administratie goed vast te (laten) leggen.

Verspeel uw teruggaaf niet

Heeft u aan uw afnemers facturen verstuurd die (deels) onbetaald blijven? Dan kunt u de btw die u heeft afgedragen, terugvragen voor zover deze btw betrekking heeft op het niet-betaalde deel van deze onbetaalde facturen. Uw vordering geldt in ieder geval als oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn. Om uw recht op teruggaaf niet te verspelen, moet u het teruggaafverzoek direct na afloop van deze termijn van één jaar indienen. Dit betekent dat u in de eerste btw-aangifte over 2022, de btw (uiterlijk) moet terugvragen over alle vorderingen die het eerste tijdvak van 2021 al een jaar onbetaald zijn gebleven. U moet de btw dus in de juiste maand of kwartaaltijdvak terugvragen. Let wel, dit kan per openstaande vordering een ander tijdvak zijn.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het terugontvangen of bijbetalen van omzetbelasting? Of heeft u interesse in een btw-scan? Of twijfelt u in welk tijdvak u recht heeft op een (gedeeltelijke) btw-teruggaaf? Neem contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0165-531320 of stuur Jason een e-mail.  

Wilt u meer weten over de suppletie btw? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan