Onbelaste verstrekking van gezonde maaltijden

31 mei 2024
Artikel

De Hoge Raad besliste onlangs dat de gratis verstrekking van gezonde maaltijden aan werknemers geen loon vormt, omdat de verstrekking onderdeel was van het arbobeleid van de werkgever. 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Gezonde maaltijd

Gezonde maaltijden

Een werkgever verstrekte in 2017 en 2018 vanuit zijn bedrijfsrestaurant gratis lunchmaaltijden aan zijn werknemers. De werknemers konden dagelijks kiezen uit twee gezonde en uitgebalanceerde lunches, die waren samengesteld door een diëtiste. De werkgever vond dat deze verstrekking in het kader van zijn arbobeleid onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kon vallen. De Belastingdienst, de rechtbank en het gerechtshof gaven de werkgever geen gelijk. De Hoge Raad besliste echter in het voordeel van werkgever. 

Arbobeleid werkgever is bepalend

De Hoge Raad geeft de werkgever gelijk, omdat arboverstrekkingen van 2011 tot en met 2021 gericht waren vrijgesteld als ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever op grond van de Arbowet. Hieronder kunnen ook voorzieningen vallen waartoe de werkgever op grond van de Arbowet niet verplicht is. Het is algemeen bekend dat gezond eten de kans op ziekten vermindert en het herstel na een ziekte bevordert. Daarom kunnen gezonde maaltijden volgens de Hoge Raad deel uitmaken van het beleid ter voorkoming van ziekteverzuim en dus onderdeel zijn van het arbobeleid van die werkgever. Hierdoor is de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen van toepassing op de gezonde maaltijden.  

Aanscherping regels vanaf 2022

Vanaf 2022 is de regelgeving op dit punt (artikel 8.4a, lid 1 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011) aangescherpt onder het mom van ‘verduidelijking’. Arbovoorzieningen zijn nu alleen gericht vrijgesteld als deze direct samenhangen met verplichtingen op grond van de Arbowet. Het arbobeleid dat de werkgever voert, is niet langer relevant. Werkgevers kunnen vanaf 2022 niet meer onbelast een gezonde maaltijd verstrekken, omdat zij daartoe niet verplicht zijn op grond van de Arbowet. 

Het is de vraag of de ‘verduidelijking’ in de Uitvoeringsregeling ervoor zorgt dat gezonde maaltijden vanaf 2022 niet langer onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kunnen vallen. Er is namelijk eerder sprake van een beperking van de vrijstelling dan van een verduidelijking. Hierdoor komt de vraag op of de beoogde aanscherping op een juiste wijze is vastgelegd om rechtsgeldig te kunnen zijn. Dit is aan de rechter ter beoordeling.

Meer weten?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over onbelaste verstrekkingen en vergoedingen? Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu