Toelatingsstelsel voor uitzendbureaus vanaf 2026

2 juli 2024
Artikel

Er komt een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Dit treedt naar verwachting per 1 januari 2026 in werking. Wat houdt dit nieuwe stelsel in en wat zijn de voorwaarden? 

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
mappen met salarisadministratie

Misstanden uitzendsector

In de uitzendsector vinden nog steeds veel misstanden plaats op het gebied van betaling, huisvesting, gezondheid en veilig werken. Malafide uitleners ondermijnen op deze manier de positie van kwetsbare arbeidskrachten, zoals arbeidsmigranten. Daarnaast verstoren zij de markt voor partijen die zich wél aan de regels houden.

Toelatingsstelsel

Het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (WTTA) introduceert een toelatingsstelsel. Dit stelsel moet werknemers beter beschermen én een gelijk speelveld waarborgen voor alle in- en uitleners. Een uitzendbureau mag voortaan alleen arbeidskrachten ter beschikking stellen als het is toegelaten. Daarvoor moet het uitzendbureau aan verschillende voorwaarden voldoen. Inleners mogen alleen nog arbeidskrachten inhuren van toegelaten uitleners, die worden vermeld in een openbaar register. Overtreding van het uit- en inleenverbod wordt bestraft met een bestuurlijke boete.

Voorwaarden voor toelating

Om als uitlener te worden toegelaten op de Nederlandse arbeidsmarkt gelden de volgende voorwaarden:

  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor rechtspersonen;
  • een financiële garantie van € 100.000 per rechtspersoon. Na vier jaar wordt deze waarborgsom vrijgegeven en teruggestort;
  • voldoen aan het normenkader en dit onderbouwen met een inspectierapport.

Het normenkader is vergelijkbaar met de voorwaarden die worden gesteld aan het SNA-certificaat (NEN 4400-1 of 2) en gaat om naleving van de arbeids-, fiscale en sociale verzekeringswetten. In aanvulling daarop geldt onder meer controle op pensioenaansluiting en moet huisvesting zijn gecertificeerd. Simpel gezegd gaat het om ‘gelijk loon voor gelijk werk’.

Voor wie geldt de verplichting?

De toelatingsplicht geldt voor alle ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen niet alleen uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrollbedrijven en in- en doorleners, maar ook bedrijven die arbeidskrachten uitlenen als nevenactiviteit.  

Er gelden een paar uitzonderingen, zoals voor uitlening binnen concernverband. Ook uitlenen tegen een vergoeding van ten hoogste de loonkosten is uitgezonderd. Daarnaast kunt u een ontheffing aanvragen als de loonsom van het uitgeleende personeel minder bedraagt dan 10% van de totale loonsom en maximaal € 2,5 miljoen euro.  

Wanneer treedt de WTTA in werking? 

Deze wet zou moeten ingaan per 1 januari 2026, waarna de toelatingsplicht zal gelden vanaf 1 januari 2027. Uitzendbureaus worden via overgangsrecht gestimuleerd om zich vóór 1 januari 2026 te melden en vóór 1 juli 2026 een toelating aan te vragen. Vervolgens kan de Arbeidsinspectie starten met handhaven bij uitleners en inleners vanaf 1 januari 2027. 

Overgangsrecht

Er geldt een overgangsbepaling voor ondernemingen die op 30 juni 2026 zijn opgenomen in het SNA-register (Stichting Normering Arbeid) en uiterlijk per die datum een aanvraag voor toelating doen. Daarnaast is de waarborgsom voor bestaande uitleners onder voorwaarden niet van toepassing. 

Voorbereiding

Het toelatingsstelsel vereist van alle uitleners dat zij hun processen op orde hebben en kunnen aantonen dat zij voldoen aan de relevante regelgeving. Als een uitlener nog niet is opgenomen in het SNA-register, dan is het belangrijk om tijdig te voldoen aan de eisen en het NEN 4400-1- of 2-certificaat te behalen. Zonder toelating mogen uitleners niet langer arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. 

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Wilt u meer weten over het toelatingsstelsel of de voorbereidingen die u moet treffen? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268, of stuur Ronald een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu