Dividenduitkering

Zo behaalt u fiscaal voordeel
Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur

Wanneer is het uitkeren van dividend uit uw onderneming fiscaal gunstig? Wij hebben de mogelijkheden en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Ga slim om met gewijzigde belastingtarieven.

Dividend is het uitkeren van (een deel van de) winst door een vennootschap (bv of nv) aan haar aandeelhouders. Keert uw vennootschap dividend uit aan u als dga? Dan moet uw vennootschap daarop meestal dividendbelasting inhouden. Dit is een belasting die wordt geïnd over uitkeringen van dividend. Heeft u als aandeelhouder (direct of indirect) 5% of meer van een soort aandelen in de bv of nv? Dan moet u ook inkomstenbelasting (box 2) betalen over het ontvangen dividend. De door de bv of nv ingehouden dividendbelasting mag u daarmee verrekenen.

Dividendbelasting 2024

Vanaf 2024 is er een tweeschijvenstructuur in box 2. In plaats van een vast tarief van 26,9% zijn er twee schijven:

  • tot een box 2-inkomen van € 67.000 (per fiscale partner) is het tarief 24,5%;
  • vanaf een box 2-inkomen van € 67.000 (per fiscale partner) is het tarief 33%

Wilt u meer weten over dividenduitkeringen naar privé? Lees ook het artikel Dividend uitkeren naar privé.

Download het gratis whitepaper 'Fiscaal voordelig dividend uitkeren' voor meer informatie.

Balanstest en uitkeringstoets

Bij het uitkeren van dividend is het belangrijk dat u aan wettelijke regels voldoet. Wanneer u een uitkering wilt doen, dan moet uw bv een uitkeringstoets en balanstest uitvoeren: anders bent u hoofdelijk aansprakelijk.

Een besluit tot uitkering van dividend mag alleen genomen worden als het eigen vermogen van de bv groter is dan de reserves die wettelijk of volgens uw statuten moeten worden aangehouden. Het gaat hier om de balanstest. Daarnaast moet bij een uitkering van dividend goedkeuring van de bv worden verkregen. Het bestuur krijgt hierbij te maken met de uitkeringstoets. Het bestuur toetst of de bv ook na de voorgenomen dividenduitkering nog in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen. Weten de bestuurders (of behoorden zij redelijkerwijs te voorzien) dat de bv dit niet kan, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met wettelijke rente. Ontvangt u als dga de uitkering, terwijl u weet (of behoorde te voorzien) dat uw bv na de uitkering niet aan haar schulden kan voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan, aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd, met wettelijke rente.  

De wet schrijft niet voor hoe de uitkeringstoets vorm moet krijgen. Zo kan bijvoorbeeld een inschatting worden gemaakt van de toekomstige kasstromen in de bv. De liquiditeit-, solvabiliteit- en rentabiliteitsratio’s kunnen hierbij handvaten geven. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van een uitkeringstoets.

Hoeveel dividend uitkeren?

Hoeveel dividend de bv uitkeert, wordt bepaald door de directeur-grootaandeelhouder (dga). Zolang uw bv voldoet aan de financiële eisen is er geen maximum aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. Het bestuur van uw bv moet akkoord gaan met voorstel. Brengt het voorstel de bv in gevaar, dan is het bestuur genoodzaakt om niet in te stemmen. Bent u de enige aandeelhouder van de bv, dan bepaalt u zelf hoeveel dividend u uitkeert. In beide situaties is een uitkeringstoets verplicht. 

Hoe boekt u de dividenduitkering?

Keert de bv dividend uit, dan moet dit worden opgenomen in uw boekhouding. De dividenduitkering bestaat uit twee posten, namelijk dividenduitkering en de dividendbelasting die de bv betaalt over het uitgekeerde bedrag.

Meer weten?

Laat u informeren en adviseren. Door slim om te gaan met dividenduitkeringen kunt u fiscaal voordeel behalen. Onze fiscale adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij weten precies hoe ze de regels moeten interpreteren en toepassen in uw specifieke situatie met een optimale fiscale positie als resultaat. Neem voor meer informatie over dividend uitkeren contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur. U bereikt Rolf via e-mail.

Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2024

Dividend uitkeren in 2024

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan