Dividenduitkering

Zo behaalt u fiscaal voordeel
portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur

Wanneer is het uitkeren van dividend uit uw onderneming fiscaal gunstig? Wij hebben de mogelijkheden en aandachtspunten voor u op een rij gezet. Ga slim om met gewijzigde belastingtarieven.

  Dividend is het uitkeren van (een deel van de) winst door een vennootschap (bv of nv) aan haar aandeelhouders. Keert uw vennootschap dividend uit aan u als dga? Dan moet uw vennootschap daarop meestal dividendbelasting inhouden. Dit is een belasting die wordt geïnd over uitkeringen van dividend.  Heeft u als aandeelhouder (direct of indirect) 5% of meer van een soort aandelen in de bv of nv? Dan moet u ook inkomstenbelasting (box 2) betalen over het ontvangen dividend. De door de bv of nv ingehouden dividendbelasting mag u daarmee verrekenen.

  Dividendbelasting 2022

  Er is vanaf 2021 een aantal zaken veranderd voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de bv wat betreft de tarieven van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen de komende jaren, terwijl de aanmerkelijkbelangheffing in box 2 juist is gestegen. Download het gratis whitepaper 'Dividend uitkeren in 2022' voor meer informatie.

  Wilt u meer weten over dividenduitkeringen naar privé? Lees ook het artikel “Dividend uitkeren naar privé?”.

  Wilt u meer weten over grensoverschrijdende dividenduitkeringen? Lees het artikel “Dividendbelasting bij grensoverschrijdende dividenduitkering”. 

  Balanstest en uitkeringstoets

  Bij het uitkeren van dividend is het belangrijk dat u aan wettelijke regels voldoet. Wanneer u een uitkering wilt doen, dan moet uw bv een uitkeringstoets en balanstest uitvoeren: anders bent u hoofdelijk aansprakelijk.

  Een besluit tot uitkering van dividend mag alleen genomen worden als het eigen vermogen van de bv groter is dan de reserves die wettelijk of volgens uw statuten moeten worden aangehouden. Het gaat hier om de balanstest. Daarnaast moet bij een uitkering van dividend goedkeuring van de bv worden verkregen. Het bestuur krijgt hierbij te maken met de uitkeringstoets. Het bestuur toetst of de bv ook na de voorgenomen dividenduitkering nog in staat is om aan haar opeisbare schulden te blijven voldoen. Weten de bestuurders (of behoorden zij redelijkerwijs te voorzien) dat de bv dit niet kan, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met wettelijke rente. Ontvangt u als dga de uitkering, terwijl u weet (of behoorde te voorzien) dat uw bv na de uitkering niet aan haar schulden kan voldoen? Dan moet u het tekort dat door de uitkering is ontstaan, aanvullen tot maximaal het bedrag dat aan u is uitgekeerd, met wettelijke rente.  

  De wet schrijft niet voor hoe de uitkeringstoets vorm moet krijgen. Zo kan bijvoorbeeld een inschatting worden gemaakt van de toekomstige kasstromen in de bv. De liquiditeit-, solvabiliteit- en rentabiliteitsratio’s kunnen hierbij handvaten geven. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van een uitkeringstoets.

  Dividenduitkering en steunmaatregelen coronacrisis

  De overheid neemt verschillende maatregelen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. Doet u een beroep op deze steunmaatregelen? Let dan wel goed op, want er zijn nadere eisen die met het oog op dividenduitkeringen voor u van belang kunnen zijn.

  Doet u een beroep op de steunmaatregelen, dan stelt de overheid in sommige gevallen als (extra) voorwaarde dat u bijvoorbeeld géén dividend mag uitkeren. Daarnaast is het de vraag in hoeverre het bestuur bij de uitkeringstoets kan inschatten wat de impact van de coronacrisis is op de financiële positie van de vennootschap.

  Besluit de algemene vergadering toch om een uitkering te doen? En keurt het bestuur dit besluit goed? Dan is het belangrijk om te weten dat de bestuurders én de aandeelhouders van de vennootschap civielrechtelijke risico’s lopen. Zo kunt u als bestuurder óf aandeelhouder aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat is ontstaan door de uitkering. Bijvoorbeeld als er kort na een dividenduitkering een beroep wordt gedaan op (een van de) steunmaatregelen of de vennootschap (alsnog) in liquiditeitsproblemen komt. Gaat de vennootschap failliet, dan bent u aansprakelijk voor het tekort in het faillissement.

  Hoeveel dividend uitkeren?

  Hoeveel dividend de bv uitkeert, wordt bepaald door de directeur-grootaandeelhouder (dga). Zolang uw bv voldoet aan de financiële eisen is er geen maximum aan hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. Het bestuur van uw bv moet akkoord gaan met voorstel. Brengt het voorstel de bv in gevaar, dan is het bestuur genoodzaakt om niet in te stemmen. Bent u de enige aandeelhouder van de bv, dan bepaalt u zelf hoeveel dividend u uitkeert. In beide situaties is een uitkeringstoets verplicht. 

  Hoe boekt u de dividenduitkering?

  Keert de bv dividend uit, dan moet dit worden opgenomen in uw boekhouding. De dividenduitkering bestaat uit twee posten, namelijk dividenduitkering en de dividendbelasting die de bv betaalt over het uitgekeerde bedrag.

  Meer weten?

  Laat u informeren en adviseren. Door slim om te gaan met dividenduitkeringen kunt u fiscaal voordeel behalen. Onze fiscale adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij weten precies hoe ze de regels moeten interpreteren en toepassen in uw specifieke situatie met een optimale fiscale positie als resultaat. Neem hiervoor contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 0115-677632 of stuur Rolf een e-mail.

  Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2022

  Dividend uitkeren in 2022

  Fiscaal voordeel
  Download het whitepaper