Belangrijkste punten uit hoofdlijnenakkoord voor werkgevers

5 juni 2024
Artikel

De formerende partijen presenteerden op 16 mei 2024 het hoofdlijnenakkoord. Alle voorstellen uit dit akkoord moeten nog nader worden uitgewerkt. We zetten de belangrijkste hoofdlijnen voor u als werkgever op een rij.

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Binnenhof

De hoofdlijnen voor werkgevers

 • Meer zekerheid op de arbeidsmarkt
  • Voortzetting van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. Dit wetsvoorstel moet zelfstandigen (zzp’ers) meer duidelijkheid geven en schijnzelfstandigheid bestrijden.   
  • Het reguleren van de uitzendsector. De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) wordt voortgezet. Deze wet zou in werking moeten treden per 1 januari 2026. Malafide uitzendbureaus worden hard aangepakt. 
  • Streven naar meer vaste contracten voor werknemers.
 • De eerder aangekondigde extra verhoging van het minimumloon van 1,2% per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid.  
 • (Meer) werken wordt financieel aantrekkelijker door een lastenverlichting op arbeid en het verlagen van de marginale druk, bijvoorbeeld door invoering van een extra belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting. 
 • Stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Er wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
 • Hervorming van de WW. Mogelijke wijzigingen zijn het verlengen van de opzegtermijn van arbeidscontracten in combinatie met een poortwachterstoets WW bij het UWV en/of een verkorting van de WW-duur tot achttien maanden.
 • Verhogen Awf-premie voor zowel vaste als flexibele contracten met 0,1% per 2026.
 • Door het verlagen van het eigen risico in de zorg stijgt onder meer de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Werkgevers worden hiervoor gecompenseerd via de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds).
 • De compensatie van de transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers (langer dan twee jaar arbeidsongeschikt) wordt vanaf 1 juli 2026 beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 werknemers of meer worden dus niet meer gecompenseerd. 

Voor werkgevers die werken met buitenlandse werknemers gelden daarnaast de volgende aandachtspunten

 • Er wordt onderzocht of en welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (30%-regeling) worden versoberd. Mogelijk leidt dit ertoe dat een eerder aangenomen versobering (deels) wordt teruggedraaid. 
 • De aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (rapport Roemer) worden uitgevoerd.
 • Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, met uitzondering van kennismigranten, moeten een tewerkstellingsvergunning hebben voordat ze mogen werken in Nederland. 
 • De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en de salariseis wordt verhoogd. 
 • Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.
 • Werkgevers krijgen meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen terrein.
 • Bij langdurig verblijf moet de werkgever ervoor zorgen dat deze werknemers de Nederlandse taal leren.  

Lees ook de belangrijkste punten voor:

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u weten wat het hoofdlijnenakkoord betekent voor uw organisatie? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu