Rekening-courantschuld: voorkom belastingaanslagen

16 november 2022
Artikel

Voorkom dat de rekening-courantschuld aan uw eigen bv zo hoog oploopt, dat u deze niet meer kunt terugbetalen. Dan is namelijk sprake van een winstuitdeling, wat kan leiden tot substantiële belastingaanslagen.

Portretfoto van Robert Gall
Neem contact op met:
Robert Gall Hoofd vaktechniek Belastingadvies
Rekening-courantschuld

Lenen bij uw bv

Het is mogelijk om geld te lenen bij uw bv. Uitgangspunt hierbij is dat de bv en u daarbij op zakelijke grondslagen handelen. Zorg dus voor voorwaarden die overeenkomen met de voorwaarden die onafhankelijke derden hanteren in een vergelijkbare situatie. Stel een goede schriftelijke overeenkomst op, met daarin onder andere bepalingen over verstrekte zekerheden, het aflossingsschema en een zakelijk rentepercentage.

Excessief lenen

De regering gaat excessief lenen bij de eigen bv ontmoedigen. De beoogde ingangsdatum van de Wet excessief lenen is 1 januari 2023. Als de totale som van schulden van de dga aan de bv meer bedraagt dan € 700.000, zal vanaf 1 januari 2023 het meerdere belast gaan worden als inkomen in box 2 (fictief dividend), tegen een tarief van 26,9% (2023). Eigenwoningschulden bij uw eigen bv kunnen onder voorwaarden buiten deze regeling vallen.

Is uw schuld aan uw bv hoger dan € 700.000? Dan heeft u tot het einde van 2023 (peildatum 31 december 2023) de tijd om deze schuld te verlagen tot onder dit bedrag. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw schuld aan de bv af te lossen of dit jaar een dividend aan u te laten uitkeren tegen het box 2-tarief van 26,9%. Houd er rekening mee dat het tarief in box 2 vanaf 2024 naar verwachting gaat wijzigen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over rekening-courantschuld aan uw bv? Neem dan contact op met Robert Gall, senior belastingadviseurvia e-mail.

Bekijk alle fiscale eindejaarstips. 

Wilt u meer weten over rekening-courantschuld? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Robert
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan