Rekening-courantschuld: voorkom belastingaanslagen

5 november 2023
Artikel

Voorkom dat de rekening-courantschuld aan uw eigen bv zo hoog oploopt, dat u deze niet meer kunt terugbetalen. Dan is namelijk sprake van een winstuitdeling, wat kan leiden tot substantiële belastingaanslagen.

Portretfoto van Mike Los
Neem contact op met:
Mike Los Manager Belastingadvies en Estate Planning
Rekening-courantschuld

Lenen bij uw bv

Het is mogelijk om geld te lenen bij uw bv. Uitgangspunt hierbij is dat de bv en u daarbij op zakelijke grondslagen handelen. Zorg dus voor voorwaarden die overeenkomen met de voorwaarden die onafhankelijke derden hanteren in een vergelijkbare situatie. Stel een goede schriftelijke overeenkomst op, met daarin onder andere bepalingen over verstrekte zekerheden, het aflossingsschema en een zakelijk rentepercentage.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Excessief lenen

De regering wil excessief lenen bij de eigen bv ontmoedigen. De Wet excessief lenen is per 1 januari 2023 in werking getreden. Als op 31 december 2023 de totale som van schulden van een dga aan zijn of haar bv meer bedraagt dan € 700.000, wordt het meerdere belast als inkomen in box 2 (fictief dividend), tegen een tarief van 26,9% (2023). In 2024 wordt deze grens verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Eigenwoningschulden bij uw eigen bv kunnen onder voorwaarden buiten deze regeling vallen.

Is uw schuld aan uw bv hoger dan € 700.000? Dan heeft u tot het einde van 2023 (peildatum 31 december 2023) de tijd om deze schuld te verlagen tot onder dit bedrag. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw schuld aan de bv af te lossen of dit jaar een dividend aan u te laten uitkeren tegen het box 2-tarief van 26,9%. Per 1 januari 2024 wijzigt het tarief in box 2. De eerste € 67.000 aan uitkering zal belast worden tegen 24,5%. Alles boven de € 67.000 zal worden belast tegen 33%. Houd hier rekening mee als u binnenkort nog een relatief grote uitkering wilt doen of als uw schuld aan uw bv momenteel hoger is dan € 500.000 (grens excessief lenen 2024). Het is dan mogelijk gunstiger om alsnog dit jaar een dividenduitkering te doen. Het kan echter ook gunstiger zijn om in 2023 en eventueel 2024 af te rekenen over een fictief dividend, afhankelijk van uw situatie. Laat u hierover goed adviseren door onze belastingadviseurs.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over rekening-courantschuld aan uw bv? Neem dan contact op met Mike Los, manager Belastingadvies en Estate planning, via e-mail.

Wilt u meer weten over rekening-courantschuld? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mike
Portretfoto van Mike Los
Manager Belastingadvies en Estate Planning
Bel
040-2942635
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan