Duurzaam bezig zijn en geld verdienen met monomestvergisting

26 juni 2023
Artikel

Steeds meer agrarische ondernemers onderzoeken de mogelijkheden voor monomestvergisting. En dat is niet verwonderlijk, gezien de hoge energieprijzen, de aandacht voor CO2-reductie, de subsidiemogelijkheden en de bijmengverplichting voor energieleveranciers van 1,6 miljard kuub groen gas.

Portetfoto van Marc Strikkeling
Neem contact op met:
Marc Strikkeling Senior bedrijfsadviseur
weiland met koeien

Duurzame oplossing

Monomestvergisting is een innovatieve technologie die veel aandacht trekt als oplossing voor duurzame energieopwekking. De methode maakt gebruik van micro-organismen om bij een temperatuur van 400 Celsius dagverse drijfmest af te breken en om te zetten in waardevolle producten, zoals biogas en meststoffen. Het omzetten vindt plaats in een gesloten proces, zonder dat er andere restproducten aan toegevoegd worden.

Dat voorkomt stankoverlast en CO2-uitstoot. Het biogas dat zo wordt opgewekt, kan worden omgezet en teruggeleverd aan het net als groen gas of groene stroom. De overblijvende digestaat wordt 28 dagen in de navergister afgekoeld, wat nog een kleine hoeveelheid biogas oplevert.

WKK of groen gas

Inmiddels is veel ervaring opgedaan met de tientallen installaties in Nederland. De terugverdientijd van de investering hangt af van de actuele energieprijzen. Kleine installaties kosten € 120.000 tot € 350.000 en grote installaties beginnen bij € 850.000. Maar daarmee bent u er nog niet. Naast de omvang en capaciteit van de installatie zijn vooral de bedrijfssituatie en aanwezigheid/capaciteit van nutsvoorzieningen bepalend voor het totale kostenplaatje. In principe kunt u bij monomestvergisting kiezen uit twee energiestromen; warmtekrachtkoppeling (WKK) voor warmte en stroom, of groen gas. Het volume is hierbij vaak leidend. Tot 400 koeien of 12.000 varkens wordt doorgaans gekeken naar WKK, grotere bedrijven zijn ook geschikt voor de productie van groen gas. Bij deze laatste optie moeten extra geïnvesteerd worden om het biogas te ontdoen van water, zwavel en CO2.

Subsidies, businesscase en advies

Tot zover de theorie. Wie monomestvergisting overweegt, moet breder kijken voor een sluitende businesscase. Denk bijvoorbeeld aan het vergunningstraject en aan aansluitmogelijkheden om energie terug te leveren. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden, die verder gaan dan alleen de SDE-subsidie voor de aanschaf van de monomestvergistingsinstallatie. Zo kan het interessant zijn om meteen te kiezen voor een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal, waardoor u kunt deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Ook voor de (aanvullende) aanschaf van een stikstofstripper/ammoniakstripper zijn subsidies beschikbaar. De discussie omtrent de wettelijke houdbaarheid van emissiereducerende vloeren zorgt wel voor wat onzekerheid.

Fiscale aspecten

Nu de melkveehouderij de wind in de zeilen heeft en de bedrijfswinsten over 2022 flink zijn opgelopen, kan investeren in een monomestvergistingsinstallatie ook fiscaal interessant zijn. Goed kijken naar investerings- en afschrijvingsmomenten kan bijdragen aan het optimaliseren van de bedrijfswinsten en daarmee de fiscale druk. Naast advisering over de subsidiemogelijkheden en het op de juiste wijze implementeren van de businesscase is ook dit materie, waarvoor u het beste een specialist kunt inschakelen. Zo weet u zeker dat u het maximale rendement uit uw investering haalt.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u weten over de mogelijkheden voor monomestvergisting? Neem dan contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.

Wilt u meer weten over monomestvergisting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu