Het belang van een eigen plan in een veranderende agrarische sector

24 april 2024
Artikel

De agrarische sector ondergaat ingrijpende veranderingen. Verschillende factoren, zoals klimaat- en natuurdoelstellingen, mestmaatregelen en de politieke onzekerheid rondom het kabinet, hebben een enorme impact op u als ondernemer. Bent u van plan om uw bedrijf binnen enkele jaren over te dragen? Dan is het in deze snel veranderende omgeving voor zowel de overdrager als de opvolger van een agrarisch bedrijf essentieel om een eigen plan en visie te ontwikkelen, los van de plannen van de overheid.

Portretfoto van Helma van Rozendaal
Neem contact op met:
Helma van Rozendaal Senior bedrijfsadviseur
Boer en kind zitten op hek

Verschil in perceptie tussen overdragers en opvolgers

Een opvallend verschil in perceptie is merkbaar tussen de generatie die het bedrijf overdraagt en de generatie die het bedrijf overneemt. Over het algemeen zijn de jongere opvolgers veel positiever gestemd dan de oudere generatie. Zij kennen het verleden van de sector en op basis daarvan vaker somberder gestemd. Jongeren zien kansen en weten deze te benutten, ondanks (of juist dankzij) de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.

Voorbereiding op bedrijfsoverdracht in de varkens- en pluimveehouderij

De afgelopen jaren waren veelal economisch gunstig voor zowel de varkenshouderij als de pluimveehouderij. Dit biedt financiële mogelijkheden die ook in de toekomst van waarde zullen zijn. Het is echter belangrijk om nu al te investeren om de fiscale druk te verlagen en voor te sorteren op eventuele toekomstige maatregelen vanuit de overheid.

Bij een bedrijfsoverdracht wordt een bepaald kapitaal onttrokken uit de onderneming. Daarom is het van belang om goed te kijken naar de opties en mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Dit geldt zowel voor de varkenshouderij als voor de pluimveehouderij. Het is verstandig om te anticiperen op de bekende cyclus van goede en minder goede jaren, en daarbij te reserveren voor mindere tijden.

Melkveehouderij en grondgebondenheid

In de melkveehouderij speelt de grondgebondenheid een steeds grotere rol. Dit is iets waar toekomstige opvolgers rekening mee moeten houden bij het ontwikkelen van hun plannen en visie voor het bedrijf. Grond kan op meerdere manieren aan een bedrijf gebonden worden zonder dat u deze grond direct in eigendom koopt. Denk daarbij aan afspraken en of samenwerking met een akkerbouwer of particuliere initiatieven of misschien wel een overheidsorgaan of natuurorganisatie. Ten slotte is de boer de beste grondbeheerder en misschien ook wel de goedkoopste.

Samenwerking in de agrarische sector

Een mogelijkheid voor agrarische ondernemers is om samenwerkingsverbanden op te zoeken in de keten, zowel met andere ondernemers als met leveranciers en toeleveranciers. Het gezamenlijk ontwikkelen van een teeltplan of het gezamenlijk afzetten van producten kan bijdragen aan een sterker verdienmodel en biedt meer zekerheid.

Financiële voorbereiding op bedrijfsoverdracht

Een vraag die vaak voorkomt is of meer liquide middelen gunstig zijn voor een bedrijfsovername. Het hebben van meer liquide middelen biedt inderdaad meer mogelijkheden en kansen om te investeren en het bedrijf toekomstbestendiger te maken voor de opvolger. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat u de overnamesom niet onredelijk verhoogt en dat het verdienmodel van de opvolger realistisch blijft.

Duurzaamheid en financiering

Hoewel duurzaamheidsmaatregelen vaak op een lager pitje staan, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dit kan niet alleen bijdragen aan een beter imago bij de banken, maar ook aan een sterker verdienmodel. Zorg er daarnaast voor dat het bedrijf niet te zwaar gefinancierd is, zodat het makkelijker is om in te spelen op onverwachte gebeurtenissen waarvoor dan een buffer aanwezig is.

Goed voorbereid de toekomst in

Het is zeer belangrijk om goed voorbereid de toekomst in te gaan. Leg vast wat de visie is van de opvolger en wat hij of zij met het ondernemerschap wil bereiken. Schakel actief met adviseurs om alle aspecten goed in beeld te krijgen, zodat u op tijd maatregelen kunt nemen. Praat ook op tijd met ouders over de overname van het bedrijf en hoe het bedrijf aangepast kan worden aan de visie van de opvolger.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over bedrijfsovernames? Neem contact op met Helma van Roozendaal, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-104 209 41 of stuur Helma een e-mail.

Wilt u meer weten over bedrijfsovernames? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Helma
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu