Biologisch Actieplan: 15% biologische landbouw in 2030

2 februari 2023
Artikel

In de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw ziet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een belangrijke rol weggelegd voor biologische landbouw. Dat valt te lezen in het recent gepresenteerde Biologisch Actieplan.

Portetfoto van Marc Strikkeling
Neem contact op met:
Marc Strikkeling Senior bedrijfsadviseur
weiland

€ 26 miljoen beschikbaar

Met het actieplan wil de Rijksoverheid de ambitie neerzetten om de biologische productie en consumptie fors te laten groeien. Er zijn verschillende acties geformuleerd om hier samen met ketenpartijen werk van te maken. Het hoofddoel van LNV is dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw wordt ingezet. Nu is dat nog 4%. Hiertoe zet LNV samen met de sector en ketenpartijen in op een consumentencampagne en marktontwikkeling. Daarnaast gaat het om een verlenging van het investeringsfonds, waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch. Ook het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda is opgenomen in het actieplan. Om de biologische landbouw te versterken, is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds.

Volwaardig deel van ons voedselsysteem

Onder biologische landbouw verstaat de overheid een vorm van duurzame landbouw die op veel vlakken een positieve impact heeft. Denk hierbij aan zaken als minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodems en meer dierenwelzijn. Het Biologische Actieplan draagt bij aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en aan de Green Deal van de EU. Minister Piet Adema: “Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is. Daar ben ik echt ontzettend trots op. Met hun harde werk laten deze pioniers zien dat biologische landbouw een prachtige kans is voor boeren die duurzamer willen worden. Maar de markt voor biologische landbouw is nog klein en de omschakelkosten zijn nog groot. Dit actieplan is de eerste stap om samen met de sector en de keten biologische landbouw een volwaardig deel van ons voedselsysteem te maken.”

Vergroten van de biologische afzetmarkt

Het succes van biologische landbouw is natuurlijk in grote mate afhankelijk van de vraag naar biologische producten. Voor Nederlanders moet biologisch dan ook een aantrekkelijke en logische keuze worden. Daar zijn betere prijzen voor nodig, zowel voor de consument als voor de boer, en dat vraagt om een grotere afzetmarkt. Om die te realiseren, gaat een team dat bestaat uit LNV, de sector en andere geïnteresseerden aan de slag om de afzet van biologische producten in de verschillende verkoopkanalen aan te jagen. Ook komt er een bewustwordingscampagne voor consumenten over biologische producten. In het Landbouwakkoord zullen verder afspraken gemaakt worden met ketenpartijen (toeleveranciers, verwerkers, supermarkten en banken) die moeten leiden tot een omzetgroei van biologische producten én tot betere prijzen voor de boer.

Inzetten op kennis en innovatie

Groei van biologische productie en consumptie realiseren vereist specifieke kennis. Denk aan kennis over de biologische productiewijze, dierenwelzijn en weerbare teelten. Ook essentieel is het delen van kennis over de waarde van biologisch voedsel tussen boeren en alle partijen in de voedselketen. Daarom wordt met de sector een kennisagenda opgesteld en komt er intensiever onderzoek naar biologische landbouw. Deze kennisontwikkeling is cruciaal voor de biologische boeren en helpt bij de verduurzaming van de landbouw in brede zin.

ABAB helpt

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u bezig met een circulaire transitie of wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem contact op met Marc Strikkeling, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-83905100 of stuur Marc een e-mail.
 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Marc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu