Bent u als agrarisch ondernemer in het bezit van een vergunning voor de beregening van grasland, akkerbouw, vollegrond tuinbouw of vollegrond boomteelt in een regulier gebied, dan vervalt deze vergunning per 1 januari 2018. Heeft u zich in 2017 niet gemeld bij het waterschap en heeft u geen bedrijfswaterplan ingediend, dan kunt u in 2018 niet beregenen. Om de grondwateronttrekking voor de bedrijfsvoering op de nieuwe regelgeving aan te laten sluiten, moet u o.a. een locatiecheck uitvoeren.

ABAB heeft voor u een handige gratis checklist samengesteld, om u te ondersteunen bij de uitvoering van deze locatiecheck.