TEK-regeling: subsidie voor energie-intensief mkb

20 januari 2023
Artikel

Rijzen de energiekosten van uw bedrijf de pan uit? Mogelijk dat de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) u binnenkort een steuntje in de rug kan geven.

Portretfoto van André Klemans
Neem contact op met:
André Klemans Agrarisch bedrijfsadviseur
Euro's in gloeilamp

TEK-regeling

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor in Nederland gevestigde ‘energie-intensieve’ mkb-ondernemingen. Dit zijn bedrijven waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De TEK geeft 50% subsidie over uw energiekosten boven de drempelprijs en geldt voor een periode van veertien maanden (november 2022 tot en met december 2023). Waarschijnlijk komt er ook een mogelijkheid om voor een gedeelte van de genoemde periode subsidie aan te vragen. De regeling is bedoeld om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken.

Energie-intensiviteitseis

Om te bepalen of u voldoet aan de energie-intensiviteitseis van 7%, rekent de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de volgende gegevens:

  • Uw omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangifte omzetbelasting.
  • Een door uw energieleverancier bepaalde schatting van uw jaarverbruik voor elektriciteit en gas (peildatum 1 januari 2023).
  • De door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde gemiddelde prijs van gas en elektra van het 4e kwartaal van 2022 (de zogenaamde modelprijs). De (voorlopige) modelprijs voor gas is € 2,414 per m3 en voor elektriciteit € 0,589 per kWh. Half februari maakt het CBS de modelprijzen definitief; deze kunnen dus nog wijzigen.

Berekening subsidie

Voor de berekening van uw mogelijke subsidie uit de TEK, vermenigvuldigt de RVO uw ingeschatte jaarverbruik met de modelprijs. U ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan
€ 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven noemen we de drempelprijs. De RVO rekent bovendien met de volgende maximale prijzen voor gas en elektriciteit:

  • € 3,19 per m3 gas;
  • € 0,95 per kWh elektriciteit.

Over de energiekosten boven de drempelprijs ontvangt u 50% subsidie (exclusief btw). Uw maximale tegemoetkoming is dus:

  • € 1 per m3 gas (50% x (€ 3,19 - € 1,19));
  • € 0,30 per kWh elektriciteit (50% x (€ 0,95 -€ 0,35)).

Bij de berekening van uw subsidie brengt de RVO uw energieverbruik dat onder het prijsplafond valt in mindering. Dit geldt ook voor de elektriciteit die u teruglevert aan het net en de € 190 die u in november en december ontving van uw energieleverancier. Daarnaast geldt er een maximum subsidie van € 160.000 voor uw totale groep verbonden ondernemingen. De regeling geldt dus niet per energiecontract of locatie.

Rekenvoorbeeld

Stel: uw geschat jaarverbruik na correctie voor prijsplafond en teruglevering aan het net is 50.000 m3 gas en 130.000 kWh elektriciteit. Op basis van de voorlopige modelprijs voor gas (€ 2,414 per m3) en elektriciteit (€ 0,589 per kWh) bedragen uw verwachte energiekosten € 197.270. Is uw omzet in 2022 minder bedraagt dan € 2.818.143? Dan voldoet u aan de energie-intensiteitseis en kunt u subsidie aanvragen. De berekening van uw subsidie is als volgt: 50% x geschat jaarverbruik x (modelprijs -/- drempelprijs). Op basis van bovenstaande gegevens bedraagt uw subsidie dus:

  • Gas: 50% x (50.000 m3 x (€ 2,414 - € 1,19)) = € 30.600
  • Elektriciteit: 50% x (130.000 kWh x (€ 0,589 - € 0,35)) = € 15.535

Uw totale subsidie vanuit de TEK-regeling bedraagt op jaarbasis dus circa € 46.100. Voor de totale periode van 14 maanden bedraagt uw subsidie circa € 53.800.

Voorschot van 60%

Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u binnen vijf werkdagen een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na de ontvangen goedkeuring moet u een verzoek indienen om de definitieve subsidie vast te stellen. Dit is mogelijk zodra de modelprijzen van 2023 zijn bepaald.

Opening eerste kwartaal 2023

Hoewel de TEK nog niet opengesteld is, worden alle voorwaarden langzamerhand duidelijker. Let op: de regeling is nog niet definitief; er kunnen dus nog veranderingen doorgevoerd worden. Wij verwachten dat de TEK in het eerste kwartaal van 2023 opent. Zodra hier meer nieuws over bekend is, informeren wij u hierover.

Meer informatie

Heeft u vragen over de TEK? Of wilt u aan de slag met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? De adviseurs van ABAB Agro Advies helpen u graag verder. Neem contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-51215297 of stuur André een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail André
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan