Hoe maakt u nevenactiviteiten rendabel en financierbaar?

26 september 2022
Artikel

Steeds meer agrarisch ondernemers maken de keuze om bijzondere concepten of nevenactiviteiten te ontwikkelen. Hoe zorgt u ervoor dat die plannen rendabel en financierbaar zijn?

Portretfoto van André Klemans
Neem contact op met:
André Klemans Agrarisch bedrijfsadviseur
zorgboerderij

Of er nu sprake is van een trend of van een daadwerkelijke transitie. Veeteelt, akkerbouw of tuinbouw dus en daarnaast zaken als agrotoerisme, zorgverlening, caravanstalling of duurzame energieopwekking. 

Ruim € 1 miljard omzet 

In opdracht van het ministerie van LNV doet Wageningen University & Research doorlopend onderzoek naar multifunctioneel boeren. Daaruit blijkt dat inmiddels zo’n 30% van de boeren zich naast akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook bezighoudt met andere, vaak maatschappelijke activiteiten. De omzet die hierin omgaat, is opgelopen tot ruim € 1 miljard. Naast meer inkomen en financiële risicospreiding geven ondernemers aan dat ze met multifunctionele landbouw ook de consument dichter bij de producent willen brengen en de waardering voor de boer willen laten groeien. 

Ontbreken rekenformats 

De trend van multifunctioneel boeren zet door. Steeds minder agrarische bedrijven leggen zich uitsluitend toe op de primaire productie van bijvoorbeeld melk of varkensvlees tegen zo laag mogelijke kosten. De transitie dwingt veel ondernemers om op zoek te gaan naar andere verdienmodellen. Die zijn afhankelijk van de locatie, wensen en mogelijkheden van de ondernemer. Diversificatie komt veel vaker voor en dit maakt dat een standaard aanpak en bedrijfsplan voor een standaard financiering niet meer werkt. 

Hoe diverser een bedrijf, hoe minder gegevens er beschikbaar zijn over bijvoorbeeld het verwachte rendement. Er zijn ook geen gegevens van vergelijkbare bedrijven op basis waarvan de bank kan beoordelen of iets financierbaar is. Bovendien gaat het vaak om iets nieuws. De ondernemer kan op basis van resultaten uit het verleden niet laten zien dat een plan realistisch is. 

Samen toekomstplannen maken 

Nieuwe activiteiten van de grond krijgen, is een stuk lastiger dan bestaande uitbreiden. Dat vraagt wat van een ondernemer; hij moet intrinsiek een andere koers gaan varen. En wanneer die koers voor hemzelf helder is, is het nog een lange weg om de omgeving mee te krijgen. Vergunningen en financiering vormen hierbij vaak een knelpunt. Dat vereist een overtuigend verhaal, een goed onderbouwd plan en goede relaties. 

Maatwerk 

De wijze waarop de specialisten van ABAB ondernemers helpen en met ze samenwerken om uiteindelijk de strategie van het (nieuwe) bedrijf te bepalen en onderbouwen met cijfers, is ook anders dan ze gewend zijn. Het is uitdagender dan ooit en vraagt om creativiteit én een scherpe blik. Maatwerk vergroot de kans dat de ondernemer zijn plannen en begrotingen ook daadwerkelijk kan gaan realiseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de rendabiliteit en financierbaarheid van uw nevenactiviteiten? Neem contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0651215297 of stuur hem een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail André
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu