Btw-vrijstelling voor hulpverleners zorgboerderij?

1 mei 2023
Artikel

Voor de heffing van btw geldt een vrijstelling voor het verlenen van dagbesteding en dagopvang (de zorg). Geldt de vrijstelling ook voor de zorg van hulpverleners aan de zorgboerderij? Waarmee moet u rekening houden?

Portretfoto van Jason Vollering
Neem contact op met:
Jason Vollering Senior belastingadviseur
Man aan het werk in een schapenstal

Gebruik van vrijstelling btw zorgboerderij 

De vrijstelling van btw heeft wel een voorwaarde. Zo moet u de zorg verlenen aan personen met een indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of met een persoonsgebonden budget. Veel zorgboerderijen maken gebruik van deze btw-vrijstelling en sluiten hierbij voor en met cliënten (vaak meerdere) zorgcontracten af. In de praktijk schakelt de zorgboerderij in veel gevallen andere hulpverleners (‘onderaannemers’) in om de zorg te verlenen. Hoe zit het dan precies? 

Een casus 

De rechter heeft bepaald dat een ingeschakelde zorgverlener (of andere zorgboerderij) de btw-vrijstelling ook mag toepassen op de verleende zorg, tenzij feitelijk sprake is van het ‘uitlenen van personeel’, wat btw-belast is. De zorgverlener ‘lift’ als het ware mee op de vrijstelling waarop de zorgboerderij recht heeft.

Zonder deze btw-vrijstelling moet de zorgverlener btw in rekening brengen, wat niet aftrekbaar is bij de zorgboerderij. Dit is dan dus een kostprijsverhoging van 21%. De Belastingdienst kan bovendien de btw naheffen bij de zorgverlener/’onderaannemer’ en daarbij boetes opleggen, als de btw-vrijstelling onterecht is toegepast.

Lees meer over onze fiscale dienstverlening

Zorgverlening of beschikbaar stellen van arbeid? 

De btw-vrijstelling geldt niet als er geen sprake is van zorgverlening, maar van het beschikbaar stellen van arbeid ‘om de zorg te verlenen’. De verschillen tussen deze situaties zijn klein. Hoe bepaalt u nu of de zorgdienstverlening de doorslag geeft of het uitlenen van een medewerker? Dit is afhankelijk van alle feitelijke omstandigheden.

Belangrijke vragen hierin zijn:

  • Is er een opdracht en wie is hiervoor verantwoordelijk?
  • Welke werkzaamheden zijn overeengekomen?
  • Wie houdt de leiding van en het toezicht op de werkzaamheden?
  • Wie is aansprakelijk?
  • Hoe zelfstandig is de zorgverlener?
  • Welke beroepskwalificaties heeft de zorgverlener?
  • Welk risico draagt de zorgverlener?
  • Hoe is de vergoeding vastgesteld?
  • Hoe heeft u de afspraken in uw zorgcontract vastgelegd?

Kortom, brengt u als hulpverlener btw in rekening aan de zorgboerderij of past u de vrijstelling toe? Heeft u een zorgboerderij? Brengt uw zorgverlener terecht btw aan u in rekening of ligt toch de btw- vrijstelling meer voor de hand?

Leg afspraken goed vast

Wij adviseren u de afspraken tussen u en de ingeschakelde zorgverlener(s) en uw zorgkantoor goed vast te leggen en daarbij aandacht te besteden aan de vraag: kan ik met een gerust hart de btw-vrijstelling toepassen of kan de Belastingdienst de btw bij mij naheffen? En leent u uzelf als zelfstandige of één of meerdere werknemers uit aan of via een zorginstelling tegen vergoeding voor het verrichten van deze (vrijgestelde) prestaties? Met de juiste zorg voor een ‘btw-waterdicht’ contract - met gebruikmaking van een goedkeuring van de staatssecretaris - voorkomt u dat de btw onnodig een kostenpost wordt.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wij controleren regelmatig zorgcontracten op btw-aspecten en geven advies om de btw-vrijstelling te mogen toepassen. Laat u adviseren over de mogelijkheden en voorkom een inkoop- of verkoopfactuur met btw. Neem hiervoor contact op met Jason Vollering, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over btw-vrijstelling voor hulpverleners? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan