Btw-vrijstelling voor hulpverleners zorgboerderij?

9 februari 2017
Blog

Voor de heffing van btw geldt een vrijstelling voor het verlenen van dagbesteding en dagopvang (hierna: de zorg). Als voorwaarde geldt dat deze zorg verleend wordt aan personen met een indicatie van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of die beschikken over een persoonsgebonden budget. Zorgboerderijen maken vaak gebruik van deze vrijstelling. In de praktijk schakelt de zorgboerderij vaak andere hulpverleners in om de zorg te verlenen. Geldt de vrijstelling ook voor de zorg van hulpverleners aan de zorgboerderij?

Portretfoto van Jason Vollering
Geschreven door:
Jason Vollering Belastingadviseur
Man zoekt dossiers voor hulpverleners zorgboerderij

Deze vraag stond centraal in een procedure voor het Gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden. De rechter bepaalde dat de hulpverlener (een maatschap bestaande uit een bewegingsagoog, maatschappelijk werker en psycholoog) de vrijstelling mag toepassen op de verleende zorg. De tussenkomst van de zorgboerderij staat niet in de weg voor toepassing van de vrijstelling.

Praktisch belang

Deze uitspraak is erg belangrijk voor de praktijk. Zou de hulpverlener de vrijstelling niet kunnen toepassen, dan zouden de zorgboerderijen btw moeten betalen aan de zorgverlener. Deze btw komt bij de zorgboerderij niet voor aftrek in aanmerking. De uitspraak voorkomt dus een kostprijsverhoging van 21%.

Leg afspraken goed vast

De rechter oordeelde dat de zorg van de hulpverlener is vrijgesteld van btw.  De vrijstelling geldt niet als er geen sprake is van zorg, maar van het uitlenen van personeel. Leg, gelet op de gewijzigde wetgeving op het gebied van de loonbelasting, afspraken goed vast.

Kortom, brengt u als hulpverlener btw in rekening aan de zorgboerderij of past u de vrijstelling toe? En heeft u deze afspraken wel goed vastgelegd? Onze adviseurs helpen u hier graag bij!

Wilt u meer weten over btw-vrijstelling voor hulpverleners? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Jason