Vijfde ronde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q3 2021)

10 september 2021

De vijfde aanvraagronde van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL-regeling) is per 31 augustus 2021 geopend voor alle SBI-codes. Deze aanvraagronde heeft betrekking op het derde kwartaal van 2021. De TVL-regeling ondersteunt mkb-ondernemers met meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis bij het betalen van de vaste lasten. 

Portretfoto van Astrid Baetsen
Neem contact op met:
Astrid Baetsen Corporate finance adviseur
Lamp met Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Welke kosten komen in aanmerking voor TVL?

Bij de TVL-regeling wordt u tegemoetgekomen in uw vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten worden niet meegerekend, want deze worden gecompenseerd door de NOW-regeling. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage wordt 100% gecompenseerd.

Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage ontleent het kabinet aan cijfers van het CBS en kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vinden. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 per drie maanden als u minder dan 250 medewerkers heeft. Heeft u meer dan 250 medewerkers? Dan bedraagt de maximale subsidie € 600.000. Zowel de TVL-subsidie als de verschillende opslagen zijn vrijgesteld van belasting.

Heeft u hulp nodig bij uw TVL-aanvraag? Neem contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Voor wie is de TVL-regeling bedoeld?

De TVL-regeling is voor alle ondernemers die hard geraakt zijn door de coronamaatregelen. Daarnaast krijgen ondernemers in de land- en tuinbouw nogmaals een aanvullende subsidie om planten en dieren in leven te houden: de opslag speciale kosten voor land- en tuinbouw bedrijven. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. De Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA), opslag voorraad gesloten detailhandel (VGD) en de opslag Annuleringskosten Reizen (AR) zijn niet meer van toepassing bij de TVL-aanvraag in het derde kwartaal van 2021. Ook de evenementenmodule (VLE) kan niet meer aangevraagd worden in het derde kwartaal van 2021.

Wat zijn de voorwaarden van de TVL-regeling?

 • Uw onderneming is vóór 30 juni 2020 opgericht en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft zich na 30 juni 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of uw SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Alleen de hoofdactiviteit van uw onderneming waarmee u op 30 juni 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister telt. Alleen als u voor de TVL juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
 • Financiële instellingen, overheidsdiensten en publiek gefinancierde scholen zijn uitgesloten voor de regeling. Alleen als u SBI-code 64.2, 64.30.3 of 70.10 (holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern) als hoofdactiviteit heeft en SBI-codes van nevenactiviteiten die recht geven op TVL, komt u in aanmerking met een nevenactiviteit. Het aanvraagsysteem kiest automatisch de meest gunstige SBI-code.
 • Uw onderneming was op 31 december 2019 of daarna niet failliet.
 • Uw onderneming had op 31 december 2019 of daarna geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 geen ‘onderneming in moeilijkheden’.
 • Zowel mkb- als niet-mkb ondernemingen komen in aanmerking.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het Handelsregister. 
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten. Daar mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzet verloren in het derde kwartaal van 2021 ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020 door de coronacrisis.
 • U heeft meer dan € 1.500 aan vaste lasten in het derde kwartaal van 2021, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Subsidies vanwege corona, zoals bijvoorbeeld de NOW en de TOZO, tellen niet mee. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.
 • Voor aanvragen van € 125.000 of hoger wordt een accountantsverklaring gevraagd, zowel bij de aanvraag als bij de vaststelling. U moet een deskundigenverklaring meesturen als u bent ingeschreven tussen 16 maart en 30 juni 2020 en een aanvraag van meer dan € 25.000 indient. Bent u een starter én dient u een aanvraag in van meer dan € 125.000? Dan moet u zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aanleveren. U leest hier meer over waar een accountantsverklaring aan moet voldoen.

Met de adviestool van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kunt u eenvoudig en snel controleren of u in aanmerking komt voor de regeling en op welk bedrag u mogelijk recht heeft.

Berekening van de tegemoetkoming

Het kabinet bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming als volgt: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 100%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet in het derde kwartaal van 2021 en de omzet in het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Onder omzet worden alle reguliere inkomsten zonder de ontvangen btw verstaan. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over het derde kwartaal van 2019 of derde kwartaal van 2020. Incidentele inkomsten mag u niet meenemen in uw omzet opgave. 

Aanvraagprocedure TVL

U kunt TVL vanaf 31 augustus tot en met 26 oktober, 17.00 uur aanvragen. Het kabinet stopt met de corona steunmaatregelen vanaf 1 oktober 2021. Er volgt dus geen TVL Q4 2021. U kunt een aanvraag indienen bij RVO via eHerkenning niveau 3 of DigiD. U kunt de aanvraag ook door uw intermediair laten verzorgen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning.

U hoort binnen acht weken of uw aanvraag is goedgekeurd. Het besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag binnen vijf werkdagen op uw bankrekening. U moet vóór 2 april 2022 uw werkelijke omzet doorgeven waarna vervolgens de definitieve subsidie bepaald wordt. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Heeft u teveel subsidie gekregen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KvK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming;
 • Btw-aangiften (pdf) van het derde kwartaal van 2019 of derde kwartaal van 2020. Heeft u geen omzetbelasting betaalt, dan volstaat een uitdraai van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma voor deze periode van 2019 of 2020.

Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvangen een opslag bovenop de TVL-subsidie van het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021. De opslag is bedoeld om planten en dieren in leven te houden door een vergoeding te geven voor voeding, verzorging en gewasbescherming. De opslag bedraagt 21% van het omzetverlies in juli tot en met september 2021. Vraagt u TVL aan, dan wordt de opslag automatisch toegevoegd als u hiervoor in aanmerking komt. U hoeft dus niet een aparte aanvraag in te dienen voor de opslag. Op de website van RVO vindt u een overzicht van de SBI-codes die hiervoor in aanmerking komen: Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw | RVO.nl | Rijksdienst.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten de Nederlandse overheid openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en voor welk bedrag er subsidie is verleend. Ontvangt u TVL-subsidie, dan worden uw gegevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder andere om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, uw branche, of u een mkb-bedrijf bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal tien jaar beschikbaar.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij uw TVL-aanvraag? Neem dan contact op met Astrid Baetsen, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 040-2942692 of stuur Astrid een e-mail.

Meer weten over TVL? Onze corporate finance adviseur helpt u graag verder!

E-mail Astrid
Portretfoto van Astrid Baetsen
Corporate finance adviseur
Bel
040-2942692
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan