Bedrijfskundig advies

Uw bedrijf laten groeien? Kosten besparen? Processen in uw organisatie sneller, beter en efficiënter laten lopen? Grip krijgen op uw bedrijfsvoering? Iedere ondernemer krijgt hiermee te maken als hij zijn organisatie wil verbeteren. Onze bedrijfskundig adviseurs ondersteunen en adviseren u om deze vragen om te zetten in doelen en deze doelen te behalen. Zo tillen wij samen uw bedrijf naar een hoger niveau.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur

Bedrijfskundig advies heeft betrekking op uw organisatie als geheel of op een specifiek onderdeel, afhankelijk van uw vraagstuk. Onze adviseurs zorgen voor meer structuur, efficiency, effectiviteit, verfrissende ideeën en een totaaloverzicht op uw onderneming en ondernemerschap.

Hogere klanttevredenheid en efficiency door procesoptimalisatie

Klanten worden steeds veeleisender, willen sneller en tegen lagere kosten geleverd worden. U als ondernemer bent zich hiervan bewust, maar soms ontbreekt het aan inzicht waar u binnen uw bedrijf nog verbeteringen kunt realiseren. Door uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen, wordt inzichtelijk waar vereenvoudiging en optimalisatie mogelijk zijn en efficiënter gewerkt kan worden. Zo brengt u uw processen in lijn met uw bedrijfsdoelstellingen en kunt u klantgerichter gaan werken. Hierdoor realiseert u:

 • korte doorlooptijden;
 • lagere voorraden;
 • betere planning;
 • minder klachten;
 • hogere klanttevredenheid.

Professionaliseren bedrijfsvoering ten behoeve van groei

Uw organisatie groeit en ontwikkelt zich. De activiteiten worden uitgebreid en er wordt met meer mensen samengewerkt. U kunt niet meer alles in uw eentje overzien en heeft behoefte aan meer overzicht en structuur, zonder dat dit uw ondernemerschap in de weg zit. Het professionaliseren van de bedrijfsvoering vraagt om een integrale benadering op alle niveaus. Daarom kijken we niet alleen naar de verschillende processen, maar ook naar de organisatiestructuur, de manier waarop er wordt samengewerkt en hoe de organisatie wordt bestuurd. Zo helpen we u uw onderneming efficiënt verder te laten groeien, waarbij u in control blijft.

Uw bedrijfswaarde verhogen voor verkoop

Uw bedrijfswaarde wordt niet alleen bepaald door het behaalde rendement, maar ook door de mate van transparantie in de bedrijfsvoering. Zijn alle processen beschreven? Is kennis geborgd of zit alle informatie bij u als ondernemer in uw hoofd? Door processen in kaart te brengen en te optimaliseren, ontstaat een transparante bedrijfsvoering met maximaal rendement, dat niet voor een groot deel afhankelijk is van uw aanwezigheid. Hierdoor stijgt de waarde van uw bedrijf. Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het creëren van transparantie vragen inspanning en tijd. Als u uw onderneming wilt gaan verkopen, is het daarom raadzaam om al enkele jaren van tevoren te starten met de voorbereidingen om een optimale verkoopprijs te realiseren.

Weloverwogen besluiten op basis van betrouwbare managementinformatie

Stuurt u uw onderneming op onderbuikgevoel of op feiten en cijfers? Heeft u inzicht in uw kostprijs, (toekomstige) orderportefeuille, bezettingsgraad, ziekteverzuim en dergelijke? Kortom, beschikt u over voldoende managementinformatie om uw organisatie te sturen en de juiste beslissingen te nemen? Goede managementinformatie kan grote invloed hebben op de te nemen besluiten. In de verschillende bedrijfsprocessen moeten de juiste gegevens vastgelegd worden om deze vervolgens te vertalen naar rapporten en overzichten. Onze adviseurs helpen u met het bepalen van de voor u noodzakelijke managementinformatie en de manier waarop u deze informatie kunt verkrijgen. Ook helpen zij u hoe u de informatie kunt gebruiken om bij te sturen indien nodig.

Rendementsverbetering door optimale ict-systemen

Worden al uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteund door ict-systemen? Klopt de inrichting van uw systemen nog wel? Als ondernemer besteedt u uw tijd het liefst aan ondernemen. Ook al weet u dat ict vaak noodzakelijk is voor een optimale bedrijfsvoering. Onze adviseurs nemen u dit werk uit handen. Zij zorgen ervoor dat:

 • er efficiënter gewerkt kan worden dankzij betere inzet van uw bestaande ict-systeem;
 • u kosten bespaart met slimme oplossingen;
 • de kwaliteit van uw output verbetert of dat er meer output is;
 • ict uw bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt;
 • kosten van een ict project binnen de begroting blijven;
 • bij de selectie van een nieuw ict-systeem de juiste vragen worden gesteld aan mogelijke leveranciers en uiteindelijk de gewenste functionaliteiten goed worden ingevuld.

Kortom, onze adviseurs zorgen ervoor dat uw rendement verbetert.

Onze werkwijze

Bedrijfskundig advies geeft u nieuwe inzichten. Dit kan uw organisatie de nodige impuls geven. Onze werkwijze bestaat uit drie onderdelen:

1. Vrijblijvend inventarisatiegesprek

Tijdens het inventarisatiegesprek leren wij u en uw organisatie beter kennen en krijgen wij een beeld van wat er bij uw bedrijf speelt. Als er een klik is, kan de volgende stap gezet worden in de vorm van een Verbeterscan. In drie tot vijf dagen brengen we tegen een vast tarief de verbeterkansen voor uw organisatie, gericht op uw doelen, in kaart. 

2. Verbeterscan

Met de Verbeterscan brengen wij de bedrijfsprocessen van uw organisatie en de kansen voor verbetering in kaart. Hierbij analyseren we niet alleen het primaire proces, maar kijken wij ook naar de ondersteunende processen. Op basis van de Verbeterscan ontvangt u van ons een duidelijke rapportage met te realiseren verbeterpunten. Hierbij maken wij onderscheid in verbeteringen op korte en lange termijn. In overleg  bepalen we welke verbeteringen het beste opgepakt kunnen worden en in welke volgorde. 

3. Verbeterplan en realisatie

Wij ondersteunen u ook graag bij het implementeren van de verbeteringen binnen uw organisatie. Door onze brede kennis en ervaring kunnen wij blijvende veranderingen binnen uw onderneming realiseren.

Meer informatie

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over bedrijfskundig advies?  Neem contact op met Rob van Boxtel, senior corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Rob een e-mail.

Wilt u meer weten over bedrijfskundig advies? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
Portretfoto van Rob van Boxtel
Senior corporate finance adviseur
Bel
0651337849
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan