Zeven tips voor het opstellen van een liquiditeitsprognose

9 januari 2023
Artikel

De toekomst laat zich niet eenvoudig voorspellen. Terwijl een betrouwbare liquiditeitsprognose heel belangrijk is voor uw onderneming. Maar hoe stelt u deze op? Zeven tips voor het maken van een liquiditeitsprognose op een rij.

Portretfoto van Gert Jan van den Berg
Neem contact op met:
Gert Jan van den Berg Senior corporate finance adviseur
Een liquiditeitsprognose opstellen, hoe gaat dat in zijn werk?

1. Gebruik het acht tot maximaal twaalf weken liquiditeitsmodel

Vaak zijn acht tot twaalf weken al voldoende om te zien welke actie u moet ondernemen. Vaste uitgaven kunt u natuurlijk veel langer vooruit plannen, maar voor flexibele uitgaven is dat een stuk lastiger. En dat geldt ook voor uw inkomsten, zeker in deze onzekere tijd. Hoe verder u vooruit plant in uw liquiditeitsplanning, hoe onzekerder deze uiteindelijk is. 

2. Houd het simpel

Neem op hoofdlijnen de inkomsten en uitgaven direct in uw liquiditeitsmodel op. Leid deze dus niet indirect af uit ontwikkelingen in de balans en resultatenrekening. 

3. Neem het afgelopen boekjaar als uitgangspunt

Voor het opstellen van een liquiditeitsprognose is het uiteraard wel belangrijk om een goede aansluiting op het afgelopen boekjaar te hebben. Bijkomend voordeel van werken met historische getallen is dat hierin ook seizoeneffecten zijn opgenomen.

4. Ga uit van reële betalingstermijnen

De betalingstermijn die u op uw factuur vermeldt, komt niet altijd overeen met de betalingstermijn die uw klant hanteert. Ga dus uit van de meest reële betalingstermijnen. Het is immers uw doel om de saldo-ontwikkeling voor de komende tijd te voorspellen. Dat vraagt om zo realistisch en recent mogelijke data.

5. Houd rekening met eerder genomen maatregelen

Eerder genomen maatregelen moeten terug te zien zijn in uw prognose. Denk aan: uitstel van belastingen, later betalen van de leveranciers, verlaging van voorraden, gebruikmaking van noodmaatregelen (bijvoorbeeld Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid), uitstel van huurbetaling, et cetera.

6. Modelleer in de prognose per week de eindstand liquide middelen

Vergelijk de eindstand in een grafiek met de kredietlimiet om visueel vast te stellen of er tekorten aan komen. 

7. Wees conservatief en gebruik scenario’s

Reken uzelf vooral niet rijk. De praktijk leert dat inschattingen eerder negatiever uitpakken dan gehoopt. Met scenario’s kunt u inschatten bij welke inkomsten en uitgaven welke maatregelen nodig zijn. Het negatiefste scenario blijkt meer dan eens de werkelijkheid te zijn en u moet inzichtelijk hebben welke acties u moet nemen om tijdig te kunnen schakelen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een liquiditeitsprognose of kunt u hierbij hulp gebruiken? Neem dan contact op met Gert-Jan van den Berg, corporate finance adviseur, via telefoonnummer 06-53290054 of stuur Gert-Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over het opstellen van een liquiditeitsprognose? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert Jan
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu