Wijziging heffingsmoment aandelenopties vanaf 2023

9 januari 2023
Artikel

Op 1 januari 2023 wijzigde het heffingsmoment bij aandelenopties. Werknemers met een voordeel uit aandelenopties worden voortaan op een later moment belast om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Hoe zit dit?

Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Neem contact op met:
Ronald van Leeuwen Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Geld water groei

Oude regime

Voordelen uit aandelenopties werden tot en met 2022 belast op het moment dat de opties werden uitgeoefend. Dit was het moment waarop de werknemer de opties omzette in aandelen. Kon een werknemer de verkregen aandelen niet meteen  verkopen? Dan had de werknemer niet altijd voldoende middelen beschikbaar om de verschuldigde belasting te voldoen. Dit kon leiden tot liquiditeitsproblemen.

Nieuwe regime: belastingheffing verschuift

Vanaf 2023 vindt de belastingheffing plaats op het moment waarop de werknemer de aandelen kan verhandelen. Dit is het moment waarop de werknemer de mogelijkheid heeft de aandelen te vervreemden. Er hoeft op dat moment dus geen sprake te zijn van een daadwerkelijke vervreemding. De hoogte van het loon wordt bepaald naar de marktwaarde van de aandelen op dat moment.

Soms geldt er een verkooprestrictie: aandelen zijn dan gedurende een bepaalde periode niet verhandelbaar. Een dergelijke verkooprestrictie loopt volgens de regelgeving na maximaal vijf jaar na uitoefening van het aandelenoptierecht af. Dit moet langdurig belastinguitstel voorkomen.

Keuzeregime

Een werknemer kan er ook voor kiezen om te worden belast op het moment van uitoefening van de aandelenopties als de aandelen dan nog niet verhandelbaar zijn. Dit is vooral interessant als de werknemer over voldoende eigen liquide middelen beschikt en een waardestijging van de onderliggende aandelen verwacht.

Let op: als een werknemer gebruik wil maken van deze keuzeregeling dan moet hij/zij dit tijdig schriftelijk bij u melden. Als deze keuze niet of niet tijdig plaatsvindt, verschuift het heffingsmoment naar het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn. 

Tussentijdse dividenduitkering

Ontvangt een werknemer dividend uit de verkregen aandelen voordat ze verhandelbaar zijn geworden? Dan vormt dit voordeel voor de werknemer loon. U moet hierover loonheffingen inhouden op het moment van de dividenduitkering.

Reikwijdte regeling

De nieuwe regeling geldt voor alle werkgevers. Vooral startups en scale-ups zijn hiermee gebaat, omdat zij vaak aandelenopties gebruiken als instrument om werknemers aan te trekken en te behouden.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de wijziging van het heffingsmoment aandelenopties? Neem contact op met Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over het heffingsmoment? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ronald
Portretfoto van Ronald van Leeuwen
Senior belastingadviseur en specialist loonheffingen
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan