Mogelijke hogere mol depositie binnen Lbv (-plus) voor melkvee en pluimvee

9 november 2023
Artikel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verruimt de emissiefactoren. Met het oog op de aanpak van piekbelasters en Lbv-regeling voor diverse stalsystemen in de melkveesector en volièrestallen in de pluimveesector. Wat betekent dit voor u?

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Koeien in wei

Grote gevolgen?

De aanpassing van de emissiefactoren kan grote gevolgen hebben voor uw deelname aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus). Hierbij zijn de volgende drie situaties denkbaar:

  1. Aanvankelijk te lage depositie voor deelname.
  2. Aanvankelijk Lbv en nu Lbv-plus (piekbelaster).
  3. Bij overschrijding sectorbudget hogere ranking.

Aanvankelijk te lage depositie voor deelname

Mogelijk heeft u middels de AERIUS calculatie uitgerekend of u aan de drempelwaarde voldoet om in aanmerking te komen voor de Lbv-regeling. Voor sommige ondernemers die het plan hebben om te  stoppen was het soms een tegenvaller dat ze niet in aanmerking kwamen. Nu het Kabinet voor diverse stalsystemen (veel) ruimere emissienormen hanteert, kan het zijn dat u nu wel de drempelwaarde(n) overschrijdt en alsnog in aanmerking komt voor een deelname aan de Lbv. U kunt een aanvraag voor Lbv indienen tot en met 1 december 2023.

Aanvankelijk Lbv en nu Lbv-plus (piekbelaster)

Er zijn ook bedrijven die aanvankelijk enkel voor de ‘standaard’ Lbv in aanmerking kwamen en nu door de aangepaste normen ineens piekbelaster blijken te zijn. Heeft u reeds een aanvraag ingediend voor de Lbv? Dan kan het verstandig zijn om een aangepaste aanvraag voor Lbv-plus in te dienen. Wilde u niet deelnemen omdat u toch geen piekbelaster bent? Wellicht zijn deze nieuwe normen een reden om nog eens naar de regeling te kijken. Een nieuwe aanvraag voor Lbv-plus kunt u tot en met 5 april 2024 indienen.

Bij overschrijding sectorbudget hogere ranking

De aangepaste normen hebben in principe gevolgen voor elk bedrijf met een dergelijk stalsysteem dat een aanvraag voor Lbv indiende. Als het budget (€ 115 miljoen voor pluimvee en € 270 miljoen voor melkvee) wordt overschreden, dan kent het Kabinet de regeling toe gebaseerd op kostenefficiëntie. Zij rangschikken de bedrijven dan op ‘euro per mol’. Iedereen die dan buiten het budget valt krijgt een afwijzing. Wilt u deelnemen? Dan is het belangrijk dat u de juiste mol depositie hanteert.

Advies

Heeft u een van de stalsystemen die vermeld zijn op de lijst? En is de Lbv voor u van toepassing en/of had u aanvankelijk een te lage drempelwaarde? Laat dan uw ROM-adviseur een nieuwe AERIUS berekening opstellen. U heeft tot 1 december de tijd, dus aarzel niet te lang.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de Lbv of Lbv-plus regeling? Neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, op telefoonnummer 06-13604343 of stuur Kees een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Portretfoto van Kees Ligthart
Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Bel
013-4647290
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu