Prinsjesdag: de plannen voor de agrarische sector in 2024

19 september 2023
Artikel

Een troonrede die geschreven is door een demissionair kabinet betekent terughoudendheid, niet over je graf heen regeren.

Portretfoto van Ineke Couwenberg
Neem contact op met:
Ineke Couwenberg Marktmanager agro
Tractor op landbouwgrond

De algemene lijn is een tweeledig beeld van de samenleving. Een land waar het goed mee gaat, dat geld verdient, maar met een deel van de bevolking dat in de problemen zit. In het algemene beeld gaat het dan over het gebrek aan bestaanszekerheid, gezinnen in armoede. Het deel van de samenleving dat in de problemen zit, zijn ook de agrarische ondernemers en hun onzekere positie. Daarover lezen we weinig.

Een goede boterham blijven verdienen

De begroting van het ministerie van LNV onderkent de noodzaak voor een stabiele lange-termijn-aanpak. In het bijzonder om de jonge boeren perspectief te geven, zodat ze met vertrouwen de transitie in kunnen gaan. Iets nieuws is er niet. Er wordt gewerkt aan verduurzaming van de landbouw, waarbij enerzijds de natuur, onze wateren en bodems gezond blijven en anderzijds boeren, tuinders en vissers perspectief houden. Zodat zij ook op de lange termijn een goede boterham blijven verdienen. Dat moet voor een toekomst zorgen met boeren die kwalitatief hoogwaardig en duurzaam produceren, met kringlooplandbouw als leidend motief voor innovatie, ontwikkeling en investeringen. Boeren die in balans produceren met de draagkracht van de omgeving.

Financiële steun voor bedrijfsopvolging

Om de benodigde transitie van de landbouw te stimuleren heeft het kabinet besloten om € 175 miljoen uit het Transitiefonds vrij te maken, zoals eerder aangekondigd na het beëindigen van de gesprekken over het landbouwakkoord. Het gaat hier om:

  • steun voor bedrijfsopvolging door jonge boeren;
  • ontwikkeling en ondersteuning van een marktprogramma voor de biologische sector;
  • de versnelling van de start van het aanvalsplan landschapselementen;
  • de investering in een implementatieprogramma doelsturing.

Met het beschikbaar maken van deze middelen wordt geborgd dat de transitie niet stilvalt.

Voortgang stikstofdossier

Het kabinet blijft zich inzetten voor voortgang op het stikstofdossier met de wetenschap dat het probleem anders alleen maar groter wordt. We zien dat het budget voor het totale ministerie in 2024 incidenteel hoger is vanwege de uitkoopregelingen. Men vindt het positief dat de provincies plannen hebben gemaakt en dat enkele honderden bedrijven die veel stikstof uitstoten meedoen aan een uitkoopregeling.

Overige aanpassingen

  • In 2024 wordt verder gewerkt aan de stoffenbalans 1.0. Doel is om in de praktijk ervaring op te doen om de stoffenbalans verder te ontwikkelen. Dit moet ervoor zorgen dat op termijn doelsturing mogelijk wordt.
  • In 2024 wordt een digitale gewasbeschermingsmonitor ontwikkeld voor het registreren van de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.
  • In 2024 wordt verder uitvoering gegeven aan bestaande ambities om voedselverspilling te halveren, consumenten en bedrijven openheid en inzicht te geven in de duurzaamheid van het voedselaanbod en de voedselconsumptie duurzamer te maken.
  • Over de Nationale Eiwitstrategie worden in 2024 afspraken gemaakt met ketenpartijen, zodat de afhankelijkheid van de import van eiwitgewassen (met name soja) van buiten Europa afneemt.
  • Er komt een Nota nieuwe ruimte waarin het toekomstig inrichten van ons land centraal staat. Daarin gaat het onder meer om de balans tussen landbouw, visserij en natuur. En ook om ruimte voor duurzame energievoorzieningen, circulaire economie, nieuwe stedelijke ontwikkeling en vitaal platteland.

Behalve deze nieuwe zaken, wordt er ook op het vlak van de fiscale maatregelen het één en ander verwacht. Een compleet overzicht kunt u lezen op onze pagina Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op met Ineke Couwenberg, marktmanager agro, via telefoonnummer 013-4647127 of stuur Ineke een e-mail

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Ineke
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu