Geen tijdig bezwaar tegen spaarbelasting? Dan geen compensatie

25 mei 2022
Artikel

De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst niet verplicht is om spaarders te compenseren die niet tijdig bezwaar aantekenden tegen de spaarbelasting.

Portretfoto van Mike Los
Neem contact op met:
Mike Los Manager Estate Planning en Belastingadvies
Uitspraak spaarbelasting

In het Kerstarrest van 24 december 2021 besliste de Hoge Raad dat de spaarbelasting in box 3 sinds 2017 te hoog is en dat niet meer dan het werkelijk genoten rendement mag worden belast. Wij informeerden u eerder al over een lopende procedure bij de Hoge Raad over de vraag of ook degenen die niet op tijd bezwaar maakten tegen de box 3-belasting recht hebben op compensatie voor de hoge belastingdruk op spaargeld. Inmiddels heeft de Hoge Raad zijn uitspraak in deze zaak gedaan.

Te laat bezwaar ingediend, wat dan?

De termijn om bezwaar in te dienen tegen een belastingaanslag is zes weken. Ben u te laat, dan wordt het (te laat) ingediende bezwaarschift aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat kan binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf het einde van het belastingjaar waarover de aanslag gaat. Als het verzoek het jaar 2017 betreft, kunt u dus tot eind 2022 een verminderingsverzoek indienen.

De inspecteur neemt het verzoek dan inhoudelijk in behandeling. In de spelregels over ambtshalve vermindering is echter bepaald dat een verzoek wordt afgewezen als de oorzaak daarvan ligt in nieuwe jurisprudentie. Nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak zijn dus geen reden om te tornen aan belastingaanslagen die al onherroepelijk vaststaan. Dit is alleen anders als de minister van Financiën dat bepaalt.

Wel of geen nieuwe jurisprudentie?

De hamvraag is dan of het Kerstarrest wel of geen nieuwe jurisprudentie is. In de fiscale vakliteratuur waren de meningen hierover verdeeld: sommigen zien het Kerstarrest als een uitwerking van eerdere uitspraken, anderen als een nieuwe richting in de jurisprudentie.

De Hoge Raad heeft nu het verlossende woord gesproken: het Kerstarrest is nieuwe jurisprudentie, zodat de Belastingdienst op basis van die uitspraak de belastingaanslagen niet op verzoek hoeft te verminderen. Nu de minister van Financiën niet heeft bepaald dat de betreffende aanslagen toch verminderd worden, kan vermindering van deze aanslagen volgens de Hoge Raad niet via de rechter worden afgedwongen.

De Hoge Raad heeft hiermee niet gezegd dat het onredelijk is om deze groep spaarders toch te compenseren voor de hoge belastingdruk in box 3. Feitelijk is het aan de politiek om hierover een besluit te nemen. Vanuit de Tweede Kamer wordt er ook druk uitgeoefend op de regering om in ieder geval kleine spaarders te compenseren.

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven na deze uitspraak van de Hoge Raad een standpunt in te nemen, dat hij uiterlijk op Prinsjesdag 2022 bekendmaakt. Het wachten is nu dus op dat standpunt van de regering.

Meer informatie of advies

Heeft u hierover vragen? Neem contact op met Mike Los, manager Belastingadvies, via e-mail.

Wilt u meer weten over de compensatie spaarbelasting? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mike
Portretfoto van Mike Los
Manager Estate Planning en Belastingadvies
Bel
040-2942635
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan