Bekijk het gratis webinar 'Pensioenakkoord: gevolgen voor u als werkgever'

Portretfoto van Bart van de Wouw
Neem contact op met:
Bart van de Wouw Senior pensioenadviseur

Gevolgen pensioenakkoord

Maar liefst tien jaar is er gesproken en onderhandeld over het pensioenakkoord. Door de dalende rente, de veranderde arbeidsmarkt en de opgelopen levensverwachting was langer wachten niet meer verantwoord en is in 2019 een principeakkoord bereikt. Daarmee zijn stijgende premies per leeftijd niet meer toegestaan. Alle werknemers gaan een gelijke premie betalen. Hierdoor bouwen werknemers minder pensioen op. Daarnaast betalen jongeren niet meer mee aan het pensioen van ouderen.

Het ingrijpend gewijzigde pensioenstelsel heeft grote financiële gevolgen. De grootste wijziging is de overgang van gegarandeerde pensioenaanspraken naar een vaste, leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie. Dit raakt alle huidige pensioenregelingen. Wilt u deze kostenstijging beperken, dan moet u tijdig maatregelen treffen.

In dit gratis webinar vertellen onze pensioenadviseurs Astrid Ridderhof en Bart van de Wouw alles over het pensioenakkoord en de gevolgen voor uw onderneming. Welke maatregelen kunt u nu al treffen om mogelijke compensatiekosten te beperken?

Bekijk het webinar | Pensioenakkoord, gevolgen voor u als werkgever

Wat kan ABAB Pensioenadvies voor u betekenen? 

U bent verantwoordelijk voor het pensioenbewustzijn van uw personeel. Wijzigt er iets in uw pensioenregeling, dan moet u uw medewerkers hierover informeren. Onze pensioenadviseurs kunnen u hierbij ondersteunen. Er zijn vier diensten beschikbaar die u naar behoefte in kunt vullen:

  1. Pensioenpresentatie; onze pensioenadviseurs geven een presentatie over de belangrijkste pensioenonderwerpen.
  2. Pensioenhelpdesk; een vast aanspreekpunt binnen ABAB beantwoordt vragen van uw medewerkers telefonisch of via e-mail.
  3. Inloopspreekuur; wij komen bij u langs om vragen van uw medewerkers over de pensioenregeling persoonlijk te beantwoorden.
  4. Workshop voor uw HR-medewerkers en de leden van de ondernemingsraad. Wij delen in praktische sessies actuele en relevante pensioenkennis met uw deze medewerkers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van het pensioenakkoord? Neem dan contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het pensioenakkoord? Neem contact op met onze pensioenadviseur

E-mail Bart
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen