De rol van de ondernemingsraad bij de nieuwe Wet toekomst pensioenen

9 maart 2023
Artikel

Bij een wijziging van de pensioenregeling naar aanleiding van de Wet toekomst pensioenen is betrokkenheid van de ondernemingsraad (OR) gewenst. Afhankelijk van de pensioenregeling heeft u als OR instemmingsrecht of is uw rol beperkt tot het afstemmen van de juiste communicatie met de deelnemers. Een toelichting op de rol van de OR en enkele tips om rekening mee te houden.

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
vergadering

Een verzekerde pensioenregeling zonder cao verplichtingen

Heeft de werkgever een verzekerde pensioenregeling zonder cao verplichting? Dan betekent dit voor de ondernemingsraad (OR) dat er sprake is van instemmingsrecht. De werkgever moet met een voorstel komen voor een nieuwe pensioenregeling die uiterlijk ingaat op 1 januari 2027. Andere vragen, zoals over eventuele compensatie en gebruikmaken van het overgangsrecht, moeten door de werkgever beantwoord worden. Als ondernemingsraad moet u ervoor zorgen dat u in het beginstadium betrokken raakt bij het transitietraject van de pensioenregeling en uiteindelijk instemming verleent voor de invoering van de nieuwe regeling.

Zorg als ondernemingsraad dat u tijdig in gesprek gaat met de  werkgever om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen. Schakel een onafhankelijke pensioenadviseur in die u begeleidt bij deze transitie en de verschillende scenario’s toelicht en narekent.

Een pensioenregeling bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds

Is de pensioenregeling verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) ondergebracht? Dan geldt er geen instemmingsrecht voor de OR. De sociale partners bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. De Nederlandse Bank (DNB) controleert en moet goedkeuring geven aan deze nieuwe pensioenregeling. De verplichte (minimale) communicatie vanuit het pensioenfonds aan de deelnemers wordt voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het verplicht invaren van de oude gegarandeerde pensioenaanspraken naar de nieuwe  premieregeling op basis van beleggingen, is complex en voor veel deelnemers moeilijk te begrijpen. Focus u als OR op extra deelnemerscommunicatie waarbij persoonlijk of in kleine groepen wordt toegelicht wat de nieuwe pensioenregeling exact voor de deelnemers betekent.

Een pensioenregeling vanuit een cao met een (minimale) verplichte pensioentoezegging

In cao’s zonder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds wordt vaak een verplichte minimale pensioentoezegging opgenomen. De werkgever brengt die dan zelf onder bij een pensioenuitvoerder. Voor wijzigingen in de cao is geen instemmingsrecht voor de OR van toepassing. Vaak is de pensioenregeling die de werkgever aanbiedt aan het personeel beter dan de minimale toezegging vanuit de cao.

Heeft de werkgever een betere pensioenregeling dan de minimale eis vanuit de cao? Dan heeft de ondernemingsraad hierover wel instemmingsrecht. Pak deze rol en zorg dat u betrokken wordt bij het opzetten van de nieuwe pensioenregeling. Kies voor een eigen pensioenadviseur die u tijdens het traject kan begeleiden.

Belangrijke rol Ondernemingsraad 

Kortom, als OR heeft u samen met de werkgever de komende tijd een belangrijke rol bij de implementatie van de Wet toekomst pensioenen. Zorg er samen voor dat de wijzigingen van de pensioenregeling en de communicatie met de werknemers goed wordt voorbereid en uitgevoerd. Gezien de complexiteit van de veranderingen in de pensioenwetgeving adviseren wij om tijdig een stappenplan te maken en gebruik te maken van een pensioenadviseur.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u met ons overleggen over de veranderingen van de pensioenregeling? Neem contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Erwin een e-mail.

Of download het stappenplan | Wijzigen pensioenregeling en de rol van de ondernemingsraad.

Wilt u meer weten over de pensioenregeling? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Icoon whitepaper downloaden

Wijzigen pensioenregeling en pensioencommunicatie

Wie is er verantwoordelijk en welke rol speelt de ondernemingsraad?
Download het stappenplan
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan