Wet toekomst pensioenen: de belangrijkste punten

19 september 2023
Artikel

Sinds 1 juli 2023 is het pensioenstelsel veranderd. De Wet toekomst pensioenen (WTP) is toen in werking getreden. Wat betekent dit voor uw medewerkers? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Portretfoto van Erwin Gram
Neem contact op met:
Erwin Gram Senior pensioenadviseur
Pensioengesprek oudere mensen

1. Vast premiepercentage van maximaal 30%

De grootste wijziging is de vaststelling van het premiepercentage. Dat mag na 1 januari 2028 niet meer in een oplopende leeftijdsafhankelijke staffel. Het moet een leeftijdsonafhankelijke staffel zijn. U moet uw pensioenovereenkomst omzetten naar een premieregeling met een vast premiepercentage tot maximaal 30%. In de premieovereenkomst wordt een pensioenkapitaal (spaarpot) opgebouwd. Op de pensioendatum wordt pas duidelijk wat de hoogte van het pensioen is dat kan worden gekocht.

2. Pensioendeelname van 21 naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 moet u medewerkers vanaf 18 jaar een pensioenregeling aanbieden (dat was 21 jaar). De verlaging van de toetredingsleeftijd heeft een verhogend effect op de pensioenpremie

3. Pensioenaanspraak omgezet naar pensioenkapitaal

U moet alle bestaande (eind- en) middelloonregelingen per 1 januari 2028 hebben omgezet voor wat betreft de toekomstige opbouw. De opgebouwde rechten bij verzekeraars blijven primair in stand, tenzij ze worden ‘ingevaren’ in het nieuwe systeem. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenaanspraak wordt omgezet in een pensioenkapitaal.

4. Nieuwe medewerker vanaf 2028 nieuwe pensioenovereenkomst

Bestaande premieregelingen met een stijgende staffel en middelloonregelingen mogen nog tot 2028 in stand blijven. Al uw werknemers die op 31 december 2027 deelnemen in de bestaande regeling mogen in deze regeling blijven tot pensioendatum. Nieuwe werknemers nemen vanaf 2028 deel aan nieuwe premieovereenkomst met een vast premiepercentage.

5. Extra inleg van 3% als compensatie

U mag tot 2038 naast het maximale premiepercentage van 30%, 3% extra inleggen als pensioenpremie ter compensatie van de afschaffing van een stijgende staffel.

6. Vast nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd. Er komt een verplicht te hanteren definitie van wie partner is. Daarnaast wordt de hoogte van het partnerpensioen een vast percentage van het salaris, maximaal 50%.

7. Meer mogelijkheden met lijfrente

Er komt meer ruimte om in lijfrente inkomen voor de oude dag op te bouwen. Dit is vooral interessant voor dga's, zzp-ers en IB-ondernemers. Het premiepercentage van 30% van de pensioengrondslag geldt ook voor lijfrente. De reserveringsruimte wordt standaard € 38.000 (geïndexeerd) en de tijdelijke oudedagslijfrente blijft behouden. De tijdelijke oudedagslijfrente wordt gemaximeerd op twintig jaar minus de jaren waarin deze ingaat na AOW-datum.

Heeft uw bedrijf een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds en de sociale partners besluiten over zowel de nieuwe pensioenregeling als de keuzes voor de overgang naar de nieuwe regeling. Een adequate compensatie kan onderdeel van de CAO worden en (deels) verplicht voor u. Daar komen extra kosten bij kijken. Het is daarom goed om de ontwikkelingen van het betreffende pensioenfonds te volgen en daar op voor te sorteren voor zover mogelijk.

Pensioenregeling bij een (eigen) ondernemingspensioenfonds, verzekeraar of PPI

Mag u de nieuwe pensioenregeling zelf ontwerpen? Dan moet u goed kijken naar het moment dat u overstapt naar een nieuwe regeling, wat u doet met uw bestaande werknemers en/of u gaat compenseren. Daarnaast moet u alle wijzigingen communiceren met uw werknemers. Maak vooraf een goede impactanalyse over wat de veranderingen inhouden. Voor de verschillende doelgroepen en voor uw organisatie. 

Wachten of in actie komen?

2028 lijkt nog ver weg, maar het is goed om nu al een idee te hebben van wat de impact gaat zijn op uw organisatie. Aan de hand van een goede analyse van hoe het pensioen nu geregeld is voor uw personeel, kunt u gerichte keuzes voor de toekomst maken. Wellicht is het interessant om huidige medewerkers de bestaande pensioenregeling te laten houden, maar het kan ook zomaar zijn dat dat in de toekomst niet de beste keuze is. Dat is afhankelijk van allerlei factoren. Vraag dus tijdig, goed advies aan onze pensioenadviseurs

Het belang van pensioencommunicatie

Alle sociale partners benadrukten het belang van pensioencommunicatie. Het is belangrijk dat uw werknemers handelingsperspectief hebben. In de overgang naar het nieuwe stelsel moet u alle werknemers goed informeren. Net als de pensioenuitvoerder, heeft u als werkgever een heel belangrijke rol hierin. Het is belangrijk dat u weet hoe de pensioenregeling op grote lijnen in elkaar zit en welke keuzes uw werknemers nog kunnen maken.

Meer weten of advies?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u nog vragen of wilt u weten welke impact de Wet toekomst pensioenen op u en uw werknemers heeft? Neem contact op met Erwin Gram, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647286 of stuur Erwin een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024.

Wilt u meer weten over de Wet toekomst pensioenen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Erwin
Portretfoto van Erwin Gram
Senior pensioenadviseur
Bel
013-4647286
Download whitepaper icoon

Wet toekomst pensioenen

Hoe begeleidt u medewerkers naar een passend pensioen?
Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan