Zorglandbouwreferentiecijfers: meer inzicht door gewaardeerd loon

28 juli 2022
Artikel

Vooruitlopend op de gewijzigde wettelijke vereisten voor de jaarverantwoording van zorgaanbieders over boekjaar 2022, paste ABAB zijn zorglandbouwmonitor 2021 aan. Hierdoor kunnen we nog meer interessante benchmarkgegevens rapporteren.

Portretfoto van Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Zorglandbouwbedrijf

Met deze benchmarkgegevens kunt u uw eigen gerealiseerde resultaten vergelijken met de ABAB-referentiebedrijven. Ook kunt u uw eigen financiële ontwikkelingen van de afgelopen jaren volgen per plaats en per dagdeel.

ABAB ondersteunt regionale en landelijke organisaties (zoals LTO en de Federatie Landbouw en Zorg) om de landelijke en lokale overheden ervan te overtuigen dat zorgboeren alleen de financiële cijfers van hun zorgtak hoeven te publiceren. Vooruitlopend op de publicatieplicht van 2022, hebben wij deze splitsing al voor diverse zorglandbouwers in de administratie van 2021 verwerkt. Hierdoor zijn we voorbereid op het leveren van afgesplitste cijfers over 2022.

Inzicht in personeelskosten

Daarnaast maakten we in de zorglandbouwmonitor 2021 een verdieping in de personeelskosten. Naast de arbeidskosten per betaalde fte, maakten we ook de kosten voor inhuurkrachten inzichtelijk. Tevens hebben we een gewaardeerd loon voor de inzet van de ondernemer(s), vrijwilligers en stagiaires berekend. Het gewaardeerd loon van de ondernemers wordt berekend als u niet in loondienst bent bij een eventuele eigen bv of stichting. Bent u als ondernemer winstgerechtigde in een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan moet u de verschuldigde inkomstenbelasting, de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de privé-uitgaven vanuit de bedrijfswinst betalen. Door het toekennen van een gewaardeerd loon, worden deze uitgaven voor iedere ondernemer gelijkgesteld op eenzelfde bedrag. Zo maken we inzichtelijk wat de winst zou zijn geweest als u als ondernemer uzelf een ‘salaris’ zou hebben betaald. Dit geeft een beter beeld van de daadwerkelijk uit de zorglandbouw behaalde resultaten voor de overheid.

Bij de beoordeling van de cijfers over 2021 valt op dat zowel de omzet als de kosten van 2021 weer op het niveau van 2019 liggen. Dat deze in 2020 lager lagen, is te verklaren door de tijdelijke sluiting in 2020 vanwege de coronacrisis. Omdat de vergoedingen voor sluiting in 2020 gedeeltelijk werden uitbetaald, daalden de kosten in dat jaar harder dan de opbrengsten. In 2021 zijn de kosten weer gestegen.

Gewaardeerd loon

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat ook zorgboerderijen echte familiebedrijven zijn, waar meerdere familieleden als ondernemer werkzaam zijn. Als we in 2021 het gewaardeerd loon toepassen, is er bij de ABAB-referentiebedrijven sprake van een verlies. De hoogte van het gewaardeerd loon ligt onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die door overheden vaak wordt gehanteerd. Volgens onze cijfers is er dus geen sprake van buitensporige excessieve winsten, zoals de media regelmatig melden. Als we het gewaardeerd loon buiten beschouwing laten, is er wel sprake van een bescheiden bedrijfswinst. Wij zien dat deze behaalde bedrijfswinsten nodig zijn voor het betalen van belastingen, (vervangings)investeringen om de kwaliteit van de geleverde zorg op niveau te houden en privé-uitgaven.

Meer weten?

Voor alle klanten zorglandbouw van ABAB zijn de zorglandbouwreferentiecijfers 2021 te vinden op Mijn ABAB. Wilt u meer inzicht in deze branchecijfers 2021 of heeft u vragen over bijvoorbeeld de berekening van het gewaardeerd loon? Neem contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu