De 5 uitdagingen in de zorglandbouw

19 december 2023
Artikel

Ondanks redelijk positieve vooruitzichten is een zorgboerderij niet voor elke ondernemer weggelegd. Ook spelen er de nodige uitdagingen. We schetsen de vijf grootste hieronder.

Portretfoto van Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Mensen bij zorgboerderij

1. Publicatieverplichting jaarcijfers zorglandbouwer

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en aanpassingswet (AWtza) ingegaan. Dit betekent dat alle zorgaanbieders vanaf 2022 verplicht zijn om mee te doen met een openbare jaarverantwoording. De deadline lag oorspronkelijk op 1 juni van het volgende jaar, maar werd verruimd omdat dit niet haalbaar bleek. Bestaande zorgaanbieders die voor het boekjaar 2022 de eerste keer moesten publiceren, kregen uitstel tot 30 december 2023 en voor het boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Vanaf het boekjaar 2024 geldt de deadline 1 juni van het volgende jaar. Voor zorgaanbieders die al voor eerdere jaren moesten publiceren én voor in 2022 nieuw gestarte aanbieders bleven de oorspronkelijke deadlines staan. Dit geldt dus ook voor zorgboeren, met uitzondering van zzp’ers en volledig Wet maatschappelijke ondersteuning-gerelateerde zorg.

Eind september heeft demissionair minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, overigens een vervolgbrief geschreven over de ‘pauzeknop’ van de jaarverantwoording.

2. Jaarverantwoording Zorg

Dit is een wettelijk verplichte rapportage met de jaarrekening, aangevuld met het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (de DigiMV). Hierin wordt gevraagd naar contactgegevens, functionarissen, rechtsvorm, typering van activiteiten, financiële gegevens, ‘governance’ (besturing, kwaliteit), personeel en cliënten. Het blijkt dat veel ondernemers deze rapportage onderschatten.

Accountants- en administratiekantoren zorgen voor de jaarstukken en brengen verslag uit. Nadrukkelijk wordt, ook door de overheid, aanbevolen dat accountants helpen bij de invulling van de DigiMV en de (soms lastige) toerekening van kosten van personeel en huisvesting aan de zorgtak. Het is eerder gebeurd dat de jaarrekeningen ontbraken met een (onterecht) beroep op privacy terwijl in andere jaarrekeningen soms grondposities, privégegevens en volledige bankrekeningnummers stonden. Dit is onnodig en fraudegevoelig.

3. Kwaliteit

Ook de navolging van kwaliteit is een uitdaging binnen de zorglandbouw. De overheid hanteert inkoop- en kwaliteitsvoorwaarden bij de inkoop van zorg. Denk aan een certificaat voor kwaliteitsmanagement dat voldoet aan ISO 9001 of NEN, een HKZ-schema of gelijkwaardig. Boeren die aangesloten zijn bij de FLZ hebben een kwaliteitskeurmerk dat door de meeste financiers wordt geaccepteerd. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht via rapporten van bezoek.

4. Duurzaamheid

Een ander aandachtspunt voor zorgboeren is de Wet ruimtelijke ordening die wordt omgevormd naar een nieuwe Omgevingswet. Grote ondernemingen moeten vanaf 2024 rapporteren over de impact op mens en milieu. Daarna wordt dit ook verwacht van kleinere ondernemingen. ‘Duurzaam werken’ is nu al van grote betekenis, omdat ook kleinere bedrijven te maken krijgen met voorwaarden of eisen, in de rol van toeleverancier of als ketenpartner. Duurzaam ondernemen kan het imago versterken en zelfs kostenbesparend zijn door een lagere rente op leningen voor investeringen in duurzaamheid. Juist met dit thema kunnen zorgboeren zich onderscheiden van traditionele zorgaanbieders die grote uitdagingen hebben om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken.

5. Aantrekken en benutten van eigen en ander talent

Wil je beginnen als zorgboer? Bedenk dan goed of het bij je past. Kun je omgaan en heb je affiniteit met de doelgroep? Heb je kennis van bekostiging in de zorg en samenwerken met gemeente, lokale en regionale (zorg)partners? En hoe zit het met personeelsbeleid: het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers? Maar ook algemene ondernemerskwaliteiten zijn belangrijk. Zoals doorzettingsvermogen, creativiteit, passie, risico’s durven nemen, flexibiliteit, commercieel en financieel inzicht en betrouwbaarheid.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de administratie over het starten van een zorgboerderij? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu