Publicatieverplichting jaarcijfers zorgaanbieders: geldt uitstel ook voor zorglandbouwers?

22 augustus 2023
Artikel

Vlak voor de val van het kabinet werd duidelijk dat de publicatieverplichting van de jaarverantwoording van eerstelijns zorgaanbieders wordt uitgesteld. Dit uitstel geldt vooralsnog niet voor zorglandbouwers. Zorg er daarom voor dat u uw financiële administratie zo snel mogelijk inricht op de wettelijke vereisten en publicatieverplichting.

Zorgboerderij

Publicatieverplichting jaarcijfers zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Hierdoor moeten zorgaanbieders, waaronder ook zorglandbouwers, vanaf boekjaar 2022 hun jaarverantwoording publiceren. De deadline lag oorspronkelijk op 1 juni van het opvolgend jaar, maar de publicatieverplichting werd verruimd omdat deze niet haalbaar bleek. Bestaande zorgaanbieders die voor boekjaar 2022 de eerste keer moesten publiceren, kregen uitstel tot 30 december 2023 en voor boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Vanaf boekjaar 2024 geldt de deadline van 1 juni van het opvolgend jaar. Voor zorgaanbieders die al voor eerdere jaren moesten publiceren én voor in 2022 nieuw gestarte zorgaanbieders, bleven de oorspronkelijke deadlines staan. 

Benchmark zorgtak

Onderdeel van de publicatieverplichting van de jaarverantwoording zijn de jaarcijfers. Veel zorglandbouwers zijn gecombineerde bedrijven en maken vanuit concurrentie oogpunt liever niet de financiële cijfers van hun complete bedrijf openbaar. Deze cijfers zijn namelijk voor iedereen gratis te downloaden.

De meeste zorglandbouwers hebben er geen problemen mee om de cijfers van hun zorglandbouwtak te publiceren. Hiermee zijn zij transparant over de besteding van zorggelden. ABAB zette zich samen met regionale en landelijke instanties in om ervoor te zorgen dat zorglandbouwers alleen de cijfers van hun zorgtak hoeven te publiceren. Helaas heeft deze lobby er niet toe geleid dat de publicatieverplichting enkel voor de zorgtak geldt. Voor zorglandbouwers betekent dit dat zij niet alleen de cijfers van hun zorgtak, maar van hun hele bedrijf openbaar moeten maken. Voor deze publicatieplicht is het noodzakelijk dat deze cijfers op een uniforme wijze gerapporteerd worden. Het voordeel van op een uniforme manier van rapporteren, is dat er ook gebenchmarkt kan worden. ABAB ondersteunt dit via de zorglandbouwmonitor.

Uitstel voor eerstelijns zorgaanbieders

Op 5 juli 2023, nét voor de val van het kabinet, heeft minister Helder toegezegd de ‘pauzeknop’ in te drukken voor eerstelijns zorgaanbieders. Zij wil hiermee rust brengen met het oog op de brede opgave waarvoor de eerstelijnszorg staat. Eerstelijns zorgaanbieders zijn daardoor over de boekjaren 2022 en 2023 nog niet verplicht om hun jaarverantwoording openbaar te maken. De publicatieverplichting geldt voor hen pas vanaf boekjaar 2024.

Krijgen zorglandbouwers ook uitstel?

Zorglandbouwers vallen echter niet onder de categorie eerstelijns zorgaanbieders. Er zijn signalen dat er mogelijk ook voor hen uitstel komt, maar dat is nog niet definitief. Zodra hier uitsluitsel over komt, informeren we u hierover.

Richt uw administratie tijdig in

Gaat het uitstel ook voor zorglandbouwers gelden? Dan adviseren wij u om zeker niet achterover te leunen. In de praktijk merken wij dat veel zorglandbouwers nog steeds niet op de hoogte zijn van de publicatieverplichting. Ook zien we dat de inrichting van de financiële administratie van zorglandbouwers vaak (nog) niet aansluit op de vereiste wettelijke inrichting conform de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Als het tot een uitstel komt, heeft u nog vier maanden de tijd om uw administratie voor boekjaar 2024 goed in te richten. Zo weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voor de inrichting van de administratie en publicatievereisten voldoet, als u op 1 juni 2025 over boekjaar 2024 moet rapporteren. ABAB ondersteunt u hier graag bij. Gaat het uitstel niet voor zorglandbouwers gelden? Dan moet u ervoor zorgen dat uw administratie met terugwerkende kracht aangepast wordt. Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de wettelijke publicatieverplichting of bent u op zoek naar hulp om uw administratie hierop in te richten? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan