De zorglandbouwmonitor

24 maart 2023
Artikel

De zorglandbouwmonitor geeft u inzicht in alle kosten en opbrengsten van de zorg. Daarvoor worden de kosten en opbrengsten naar de juiste activiteit toegerekend door middel van rekenregels en kengetallen.

Portretfoto van Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Aan het werk in de stal

Kerncijfers in de zorglandbouwmonitor

Naast de resultaatberekening is er ook een kolom met kerncijfers; de cijfers waarmee vergeleken kan worden met de ABAB referentiecijfers. De kerncijfers zijn tot stand gekomen na een enquête onder vijftien ondernemers uit de zorglandbouw. Deze ondernemers gaven aan dat zij voornamelijk interesse hebben in de omzet, kosten en resultaat per deelnemer plaatsen en vierkante meters.

Daarnaast zijn de ondernemers ook geïnteresseerd in de inzet van personeel en voornamelijk de vergelijking met andere zorgboeren. De kolom bestaat verder nog uit de hoofdgroepen bedrijfsgegevens, zorgcapaciteit, brutomarge, vervoer en arbeidskosten. Iedere hoofdgroep bestaat uit een aantal kerncijfers. Zo bestaan de bedrijfsgegevens uit de kerncijfers, omzet zorglandbouw (in euro’s), brutomarge (omzet minus directe kosten in euro’s), brutomarge (minus arbeidskosten in euro’s), totaal aan deelnemersplaatsen, theoretische zorgcapaciteit en vierkante meters ten behoeve van de zorg.

Zorglandbouwmonitor: inzicht in kosten en opbrengsten 

In de zorglandbouwmonitor worden de opbrengsten bijvoorbeeld gesplitst in opbrengsten zorg, uit samenwerkingsovereenkomsten, vervoer, maaltijden, verhuur accommodatie en opbrengsten overig. De directe kosten zijn gesplitst in deelnemer gebonden kosten, vervoerskosten, overige zorg gebonden kosten en kosten externe begeleiding door derden. Deze hoofdgroepen worden nog verder onderverdeeld. De opbrengsten voor zorg worden bijvoorbeeld onderverdeeld naar inkomstenbron, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), persoonsgebonden budget (PBG), Jeugdwet, Participatiewet, beschermd wonen, particulier en zorg overig. De deelnemer gebonden kosten bestaan uit voeding, (para)medische zorg en materialen voor de dagbesteding.

De overige zorg gebonden kosten bestaan uit de bedrijfskosten, aanschaf en onderhoudskosten voor het kleinvee, afdracht aan coöperatie zorgboeren (zoals de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) of Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)), kwaliteitskosten, heffingen en andere overige zorg gebonden kosten.

Gewaardeerd ondernemersloon

Is uw onderneming een eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap? Dan worden er geen salariskosten voor uw eigen arbeid in het resultaat verwerkt. De ervaring leert dat de buitenwacht op basis van de gepubliceerde cijfers in de ‘Jaarverantwoording in de zorg’ verkeerde conclusies kan trekken over behaalde resultaten in de zorglandbouw. Door het gewaardeerd ondernemersloon in de zorglandbouwmonitor op te nemen, tonen we een reëler beeld van het werkelijke resultaat van de zorglandbouwtak. De gebruikelijke fictieve vergoeding die voor het gewaardeerd ondernemersloon in de zorglandbouw gehanteerd wordt, bedraagt € 65.000 per fte. Dit zijn bij benadering de minimale kosten voor het aannemen van een personeelslid. Let op: dit is geen officiële norm en hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

Meer weten?

Wilt u ook meer inzicht in het rendement van uw zorgboerderij of heeft u vragen over de zorglandbouwmonitor? Neem contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail.

Wilt u meer weten over zorglandbouw of de zorglandbouwmonitor? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan