De kansen van zorglandbouw

26 oktober 2023
Artikel

Veel agrarische ondernemers zijn bezig met de toekomst van hun bedrijf. De overheid ziet, evenals ABAB en Rabobank, multifunctionele landbouw als een mogelijk transitiepad voor de agrarische sector. Daaronder valt ook zorglandbouw, waar agrarisch werken en zorg gecombineerd worden. Maar hoe interessant is de zorglandbouwmarkt? En wat heeft een ondernemer nodig om hiermee te starten? Lees meer over de kansen en cijfers in deze update.

Profielfoto Urban Luijkx
Neem contact op met:
Urban Luijkx Relatiemanager
Cliënt op zorgboerderij

Wat is zorglandbouw?

Zorglandbouw is een vorm van multifunctionele landbouw. De boerderij als plek waar mensen die zorgbehoevend zijn een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. Zij verzorgen bijvoorbeeld planten en/of dieren en bij sommige zorgboerderijen wordt er ook een woning gecreëerd. De mensen die zorg krijgen zijn geestelijk of lichamelijk beperkten, ex-verslaafden, dementerenden, jongeren die (extra) hulp nodig hebben en andere kwetsbare groepen. De boerderij biedt uitgelezen kansen om bij te dragen aan de gezondheid van mensen door hen te activeren en mogelijkheden te geven voor een betekenisvolle dagbesteding.

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Zorglandbouw ook om zorgsector te ontlasten

Zorglandbouw is zowel een optie om bij te dragen aan de noodzakelijke landbouwtransitie en tegelijkertijd aan de grote uitdagingen in de zorg. Want tegen de achtergrond van een ouder wordende samenleving gaat de zorgsector nu al gebukt onder grote personeelstekorten en zijn er onvoldoende geschikte woonvoorzieningen voor mensen met een zorgbehoefte.

Zorgtransitie

De zorgtransitie is erop gericht om de focus te verleggen van ziekenzorg naar voorzorg (preventie) om mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden. Maar ook om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook als zij ouder zijn en/of zorgbehoevend. Een bijkomend voordeel is dat kleinschalige zorg-en woonvormen kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid, want ook dat is een punt van zorg waar oplossingen op lokaal niveau hard nodig zijn. Kleinschalige ‘boerenzorg’, waarbij maatschappelijk verantwoord wordt omgegaan met mens, dier en plant, biedt veel kansen en voordelen voor de hele samenleving.

Toekomstbestendig ondernemen

Onder boeren heerst er veel onzekerheid over het toekomstig bestaansrecht van hun agrarische onderneming. Dit raakt vooral familiebedrijven. Daarbij komt ook nog de toenemende druk van complexe wet- en regelgeving en de vaak negatieve pers. Daarom zijn ondernemers vaak op zoek naar andere manieren van ondernemen. Naast bedrijfsbeëindiging zijn er diverse mogelijkheden om toekomstbestendig door te gaan. Waaronder het bedrijf verplaatsen, extensiveren, innoveren, of omschakelen naar multifunctionele landbouw als één van de vijf mogelijke ‘transitiepaden’ naar een voortbestaan, waarbij verduurzaming voorop staat. Multifunctionele landbouw draagt positief bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid van het platteland. Het versterkt de boer, burger en stad én de verbinding met het platteland.

Wat zien we in de markt?

  • In Nederland zijn er zo’n 1.500 zorgboerderijen. De doorsnee zorgboer heeft een jaarlijkse omzet uit zorgactiviteiten van gemiddeld € 295.000.
  • We keken naar het financiële plaatje van zorgboeren in Nederland en de marge is overwegend positief.
  • Zorglandbouw heeft wel met uitdagingen te maken, zoals veranderende publicatieverplichtingen, rapportage, kwaliteit en duurzaamheid.
  • Wil je zelf zorgboer worden? Bedenk goed of het bij je past.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het starten van een zorgboerderij? En met welke wet- en regelgeving en administratieve verplichtingen u te maken krijgt? Neem dan contact op met Urban Luijkx, relatiemanager, via telefoonnummer 0492-579820 of stuur Urban een e-mail

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Urban
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu