HX Advies: sociale veiligheid, gezondheid en personeelsontwikkeling

Blije medewerkers presteren beter. Het is de reden dat succesvolle ondernemingen zo veel waarde hechten aan werkbeleving. Door te investeren in werkbeleving neemt de motivatie van werknemers toe, ontwikkelen zij zich beter en maken ze minder fouten. Weten welke stappen u kunt zetten op weg naar optimale werkbeleving? HX Advies ondersteunt u graag.

Wat zijn de vier aspecten van werkbeleving?

Werkbeleving is dé sleutel als het gaat om de gezondheid van uw bedrijf. Vier aspecten spelen daarbij een rol. Aspecten die samen essentieel zijn voor een optimale werkomgeving en topfitte medewerkers: heart BEAT!
 

hartbeat


Betrokkenheid van uw medewerkers

Wilt u de betrokkenheid van uw medewerkers vergroten? Betrek ze dan ook écht bij uw onderneming. Laat uw werknemers meedenken over visie en doelstellingen. En denk ook sámen na over de stappen die u wilt zetten, zowel op korte als lange termijn. Zo voelen uw werknemers zich meer verbonden en zetten zij zich meer in om doelen te behalen. 

Aan de slag? 

De adviseurs van HX Advies gaan in gesprek met uw medewerkers om te onderzoeken wat er leeft in uw onderneming. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van Gallup, dé tool als het om het verbeteren van de medewerkerstevredenheid gaat. Maar we maken ook graag gebruik van persoonlijke en teamanalyses. De uitkomsten leggen we naast uw visie en (groei)doelstellingen. Vervolgens gaan we aan de slag om de betrokkenheid binnen uw bedrijf te optimaliseren. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet!

Energiegevers in de werkomgeving

Als het om energiegevers gaat, dan hebben we het over werkomgeving. Zo is een aangename en veilige werkplek belangrijk om goed te kunnen functioneren. Maar ook een open sfeer en goede communicatie zijn niet te missen energiegevers.

Veilige werkomgeving

Een goede werkomgeving begint natuurlijk bij een gezonde werk-privébalans. Maar er is meer. Zo moet een werkomgeving ook veilig zijn. Uw medewerkers moeten het gevoel hebben dat zij zonder angst en met respect naar elkaar toe alles kunnen delen. Daarnaast moeten ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en weten wat er van hen verwacht wordt.

Ontwikkelen medewerkers

Een andere belangrijke energiegever is de mogelijkheid om te kunnen groeien. Ieder mens heeft namelijk de behoefte aan uitdagingen en doelen. En dat vraagt om een goede leer- en ontwikkelcultuur die medewerkers stimuleert om stappen te maken.

Aan de slag? 

De adviseurs van HX Advies maken in samenwerking met u en uw medewerkers een inventarisatie van de energiegevers én -nemers in uw bedrijf. Vervolgens gaan we in kleine Agile teams aan de slag om verbeteringen door te voeren.

Agile werken

Agile werken is een manier van werken die helpt om te presteren in een complexe en snel veranderende omgeving. Verschillende factoren spelen een rol. Zo draait bij Agile werken alles om doelen stellen en sturen op resultaat. Teams krijgen daarbij de ruimte om zelf hun route te kiezen; bijsturen vindt plaats op basis van goede feedback. Agile werken vraagt dus om een grote mate van autonomie van uw medewerkers. Zij worden voortdurend uitgedaagd en gestimuleerd om leiderschap te tonen.

Aan de slag? 

Aan de hand van de huidige werkprocessen leren we uw medewerkers om met sprints, korte cycli, regelmatige feedback en koerswijzigingen Agile te gaan werken. Op basis van de besproken visie en gewenste wendbaarheid van uw bedrijf maken onze experts inzichtelijk welke kennis, competenties, rollen en verantwoordelijkheden hiervoor nodig zijn.

Tools

Werken aan werkbeleving vraagt om inzet van de juiste tools. Denk aan interviews, assessments en enquêtes. Daarnaast ondersteunen we u graag bij het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen, het voeren van ontwikkelgesprekken, het uitvoeren van een kernwaardenonderzoek, het schrijven van een strategisch personeelsbeleid of het maken van functiebeschrijvingen. Het draagt allemaal bij  aan werkbeleving. Welke tools of activiteiten nodig zijn, hangt af van de specifieke situatie in uw onderneming. We adviseren u hier graag over.

Meer weten?

Wilt u investeren in de werkbeleving van uw werknemers of wilt u meer weten over onze ondersteuning bij personeelsadvies? Neem contact op met:

Onze experts in optimale werkbeleving. Wij adviseren u graag over de stappen op weg naar een gezonde onderneming.

Wilt u meer weten over onze HX-services? Neem contact met ons op!

E-mail Corry
Download whitepaper

Het MDIEU subsidie stappenplan

De weg naar écht duurzame inzetbaarheid
Download het gratis MDIEU-stappenplan.
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu