Leren op het werk geeft energie: denk SLIM!

21 januari 2024
Artikel

Wist u dat nieuwe dingen leren een belangrijke energiegever is voor uw medewerkers? En dat ook uw organisatie direct profijt heeft van een goede leercultuur? Vier redenen om te investeren in de groei van uw werknemers én daar de SLIM-subsidie voor aan te vragen.

medewerkers die leren en groeien

Leren en ontwikkelen, meer dan een kostenpost

Nog te vaak zien bedrijven scholing van medewerkers als een verplichting of kostenpost. Ook zijn nog veel ondernemers bang dat investeren in medewerkers op termijn tot vertrek leidt omdat zij elders meer uitdagingen krijgen. Die zorgen zijn onterecht. Medewerkers krijgen juist energie van nieuwe dingen leren en het is dus goed om hier als werkgever in te investeren. Helemaal omdat dit nu met SLIM-subsidie kan.

Vier redenen om te investeren in het leren en ontwikkelen van uw medewerkers.

1. De ontwikkeling van medewerkers bevordert de groei van uw bedrijf

Wordt u in uw groei belemmerd doordat u niet aan geschikte medewerkers kunt komen? Dan is het een slimme en strategische zet om eigen medewerkers op te leiden. Bijkomend voordeel is dat zij het geleerde direct kunnen toepassen en oefenen in de dagelijkse praktijk waardoor het beter beklijft. Gaat u reorganiseren? Ook dan is het zinvol om medewerkers te laten ontwikkelen richting uw nieuwe organisatie. Zo kunt u medewerkers die bekend en ervaren zijn behouden en kunt u verder groeien zonder wervingsacties. Groei die alleen maar verder gestimuleerd wordt, omdat iedereen energie krijgt van flexibele en goed opgeleide medewerkers.

2. Leren draagt bij aan meer kwaliteit en een betere concurrentiepositie

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat goed opgeleide medewerkers efficiënter werken, productiever zijn en minder fouten maken. De mogelijkheid tot het volgen van trainingen en opleidingen verhoogt namelijk het energielevel en dat zorgt er weer voor dat uw medewerkers beter presteren. Daarnaast zorgt goed getraind personeel er ook voor dat uw bedrijf wendbaarder is en sneller kan inspelen op veranderingen. Door ervoor te zorgen dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en van veranderende wet- en regelgeving blijft u uw concurrent voor.

3. Medewerkers die groeien zijn gemotiveerder en loyaler

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is gebleken dat studerende medewerkers tevredener zijn en bijdragen aan een goede werksfeer. Het opleiden van personeel heeft een positieve impact op de bedrijfscultuur. Door scholing hebben uw medewerkers meer waardering voor en binding met hun werkplek. Ze zijn gemotiveerder en loyaler aan uw organisatie. Dat komt natuurlijk ook doordat scholing en opleiding voor meer groeikansen zorgen. Wist u dat uit statistieken blijkt dat bij bedrijven die scholing voor hun personeel aanbieden het verloop lager is? Ook weer goed voor uw imago.

4.  Scholing maakt u een aantrekkelijke (toekomstige) werkgever

Bedrijven die inzetten op leren en ontwikkelen van medewerkers plukken daar de vruchten van in de (arbeids)markt. Toekomstige werknemers zien mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en trainingen als pluspunt. Bedrijven worden sneller als interessant en betrouwbaar gezien. En dat geldt overigens niet alleen voor toekomstig personeel. Ook (potentiële) klanten zijn hier gevoelig voor. Wanneer u goed voor uw mensen zorgt, door ze ontwikkelkansen te bieden, vertelt zich dat rond in de markt. Klanten ervaren dat u een bedrijf bent met gekwalificeerde medewerkers en dat hun kennis up-to-date is.

SLIM-subsidie helpt

Het leren en ontwikkelen van personeel kost dus niet alleen geld, het levert geld op. Niet voor niets stimuleert de overheid u met subsidies om te investeren in de ontwikkeling van uw personeel. De SLIM-subsidie is hier een goed voorbeeld van. Het programma kent een brede opzet. Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen:

  • Het doorlichten van uw organisatie, resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het krijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die uw medewerkers stimuleert hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

De SLIM subsidie kent elk jaar drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 28 maart en van 2 september tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 3 juni tot en met 31 juli.

Tip: samenwerkingsverbanden konden al een voorschot krijgen op het aangevraagde subsidiebedrag. Sinds 2023 geldt dat ook voor mkb'ers die zelfstandig een aanvraag indienen. Zij kunnen een voorschot krijgen van 50% over het subsidiebedrag. Volledig voorfinancieren hoeft dus niet meer.

Wilt u graag SLIM-subsidie aanvragen? Of heeft u hulp nodig bij het opzetten en uitvoeren van genoemde activiteiten? Onze consultants beschikken over de juiste expertise om uw project tot een succes te maken.

Meer weten?

Wilt u investeren in de groei van uw medewerkers? Neem contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur, via telefoonnummer 06-51367591 of stuur Corry een e-mail.

Wilt u deelnemen aan de SLIM-subsidieregeling? Neem contact op met Patrick Verschure, consultant innovatie bij Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Patrick een e-mail.

Wilt u meer weten over de SLIM subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Corry
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan